[[suggestion]]
Verdensdagen for tunfisk
Verdensdagen for tunfisk
Tunfisk er en levedyktig fisk som lever både i kjøligere farvann ved Newfoundland og i varmere strøk som Mexicogulfen og Middelhavet. Foto: FAO

Tunfisk er en type fisk som er svært etterspurt og som nå opplever en overfiske som truer bestanden. Verdensdagen for tunfisk markeres for å sette søkelys på viktigheten av bærekraftige, sunne og stabile fiskebestander. 

Om tunfisk

Mange land over hele verden avhengig av tunfisk både for matsikkerhet og ernæring. Tunfisken er rik på omega-3 og inneholder også mineraler, proteiner og vitamin B12. 

I tillegg til å være ernæringsmessig viktig, så er tunfisken også økonomisk viktig. Det ligger mye verdi i tunfisk og fangst skaper arbeidsplasser, inntekter og økonomisk utvikling. 

Som et resultat av tunfiskens gode kvaliteter er fisken truet av overveldende etterspørsel og dermed overfiske. Mer enn 7 millioner tonn tunfisk og tunfisklignende arter fiskes årlig.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Å hindre overfiske og overkapasitet, ulovlig og uregulert fiske er et eget delmål for å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 14 som omhandler livet under vann.

Mål nummer 14 har som hovedmål å "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling".

Historie

Med så mange land rundt om i verden som er avhengige av tunfisk både for dens ernæringsmessige og økonomiske verdi, ble verdensdagen for tunfisk vedtatt i en resolusjon av Generalforsamlingen i 2016. 

Dagen ble observert for første gang 2. mai 2017.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

FNs miljøprogram

Om tunfisk fra FNs ernærings og jordbruksorganisasjon (FAO) (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: