[[suggestion]]
Verdensdagen for ville dyr og planter
Verdensdagen for ville dyr og planter
En av FNs offisielle plakater for verdensdagen for ville dyr og planter. Design: Amaya Delmas.

Verdensdagen for ville dyr og planter feires hvert år av flere grunner. Dagen markeres for å skape bevissthet om alle fordelene bevaring av ville dyr og planter har for oss mennesker. Samtidig er den en påminner om kampen mot kriminalitet knyttet til ville dyr og planter. Snikjakt på elefanter og neshorn for å selge støttennene deres er eksempler på slik kriminalitet. Sist, men ikke minst, er dagen en mulighet til å feire det fantastiske mangfoldet blant ville dyr og planter i verden.

Verdensdagen for ville dyr og planter har blitt markert hver 3. mars siden 2013. Den markeres 3. mars fordi det var dagen FN i 1973 vedtok en internasjonal avtale som forbyr handel med truede dyr og planter.

I 2020 samlet verdens ledere seg ved FNs toppmøte om biomangfold for å revurdere de internasjonale målene for miljø, og utvikle nye initiativ for å forhindre naturkatastrofer. Et av hovedmålene for toppmøte var å sikre høyere ambisjoner for hvordan verden skal ivareta det biologiske mangfoldet på jorden.

Senere samme år skulle landene igjen møtes til FN-konferansen om biologisk mangfold. Denne har blitt flyttet til 2021 grunnet Covid-19 pandemien og konferansen vil finne sted i den kinesiske byen Kunming i mai 2021. Her skal det vedtas nye naturvernsmål for 2030.

World Wildlife Day 2021 - Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet

Lær mer naturmangfold og FN

Abonner på nyhetsbrev: