[[suggestion]]
Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Delmål til mål 9

9.1)

Utvikle påliteleg, berekraftig og solid infrastruktur av høg kvalitet, inkludert regional og grensekryssande infrastruktur, for å st&osl...ash;tte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkomeleg pris og likeverdig tilgang for alle

les mer

9.2)

Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 2030 øke industriens andel av sysselsetting og brutto...nasjonalprodukt betydelig, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt i de minst utviklede landene

les mer

9.3)

Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingslan...d, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder

les mer

9.4)

Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrak...t bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

les mer

9.5)

Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien i næringslivssektorene i alle land, særlig i utviklingsland,  blant annet ved &nd...ash;innen 2030 – å stimulere til innovasjon, betydelig øke antallet ansatte (per million innbyggere) innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet og betydelig øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling

les mer

9.a)

Legge til rette for bærekraftig utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistand...en til afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater

les mer

9.b)

Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, blant annet ved å sikre politiske rammevilkår som frem...mer mangfold i næringslivet og gir handelsvarer en merverdi

les mer

9.c)

Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilga...ng til internett innen 2020

les mer

Hvordan ligger vi an?

Veksten i industrien og økning i produksjon av varer går rett vei, men går for sakte til at vi når målet innen 2030. Koronapandemien har i tillegg ført til nedgang i flytrafikk, stans i levering av varer og tapte arbeidsplasser verden over, noe som nesten har stanset opp hele målet om vekst i industri.

For å nå målet om innovasjon må det også investeres mer i småskala industri over hele verden og det må puttes mer midler inn i forskning og utvikling.  

Kilde: SDG progress report

Mobildekning og internettbruk i 2019 

I 2019 bodde neste hele verden med tilgang til mobilt bredbånd,93%. Derimot brukte bare litt over halvparten av verdens befolkning internett,54%. Det er stor forskjell på fattige og rike land når det gjelder bruk av internett. I "De minst utviklede landene", (en betegnelse FN bruker på de 46 fattigste landene i verden) bruker bare 19 % Internett, sammenlignet med 87 % i utviklede land. Hovedgrunnene til det store forskjellene er at det er dyrt med nettbruk og at man ikke har kunnskap om hvordan man bruker nettet.

Andel med mobildekning 3G i verden

Hva gjør Norge?

I Norge er infrastruktur som veier, energi og informasjonsteknologi godt utbygd. For eksempel har 100% av befolkningen mobildekning for 4G-nettet.  Noe av det Norge sier de vil jobbe mer med er satsing på forsking og innovasjon for å få en bærekraftig fremtid og bærekraftige produktet. En del av Norges jobb for å oppnå mål nummer 9 er også å støtte andre land med for eksempel utbygging av infrastruktur og høyere utdanning.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker 

Støtt butikker, gründere og industri som tar hensyn til sosiale forhold, klima og miljø og en bærekraftig økonomi.  

Doner gamle ting 

Det er vanlig for oss å oppgradere de tekniske dingsene våre, men ofte fungerer de gamle fortsatt. Gi bort tingene du ikke bruker, eller sørg for at de blir gjenbrukt.  

Vær åpen  

Vær åpen for nye løsninger som gjør verden til et bedre sted. Ta i bruk teknologi som gjør hverdagen vår mer bærekraftig.  

Abonner på nyhetsbrev: