[[suggestion]]
Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Delmål til mål 7

7.1)

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

7.2)

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig      

7.3)

Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

7.a)

Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornyb...ar energi, energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

les mer

7.b)

Innen 2030 bygge ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsl...and, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogram

les mer

Hvordan ligger vi an?

Dette målet henger tett sammen med de andre bærekraftsmålene. Særlig henger det sammen med mål 11 – bærekraftige byer og samfunn, og mål 13 – stoppe klimaendringene. For å kunne utvikle bærekraftige byer og samfunn er det å kunne benytte en ren og bærekraftig energi helt essensielt. Nesten all menneskelig aktivitet krever energi. Det koster energi å drifte sykehus, kjøre busser og ferger, drive et kontorbygg eller å lage en middag, for å nevne noe. Alt krever energi.  

Tilgang til strøm

  • Ni av ti har tilgang til elektrisitet

En av bærekraftsmålenes indikatorer er å måle hvor mange i et land som har tilgang til strøm (i prosent). Da kan vi måle om vi klarer å øke tilgangen slik vi ønsker innen 2030. 

Fornybar energi

  • Energi står for 60% av de globale CO2-utslippene
  • Fornybar energi er 17,3 % av totalt energiforbruk 

For at verden da skal kunne oppnå bærekraftige byer og samfunn, og ikke minst for at vi skal kunne stoppe klimaendringene innen 2030, er det svært viktig at all energien vi bruker kommer fra fornybare energikilder som for eksempel vannkraft, vindkraft, bølgekraft eller solkraft.  

Å måle andel fornybar energi i et land hjelper oss å nå delmål 7.2 .

Vi klarer i dag ikke å skille mellom den fornybare energien som er produsert bærekraftig og den som ikke er produsert bærekraftig. Dette jobber FN med å få målinger for.

Rent brennstoff

  • Tre milliarder mennesker er uten rent brennstoff til matlaging.
  • 4,3 millioner mennesker døde i 2012 av innendørs forurensing, hovedsakelig fra oppvarming og matlaging.   

Denne statistikken viser andelen av befolkningen som bruker rent brennstoff til matlaging. Verden ønsker å redusere andelen "urent" brennstoff som parafin, ved, dyremøkk, eller ubehandlet kull.  

Hva gjør Norge?

I Norge er alle målene i mål nummer 7 enten oppnådd, eller ventes å oppnås innen 2030. 69% av vårt totale  energiforbruk kommer fra fornybar energi. (inkludert transport).  Norge må jobbe mer med å gjøre overgangen fra fossilt off til fornybar energi enklere og raskere. Internasjonalt støtter Norge initiativ for fornybar energi i flere prosjekter og samarbeidsland.

Olje- og energidepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 7

Hva kan du gjøre? 

Kjør minimalt med bil

Ofte kan man sykle, bruke kollektivt eller gå dit man skal. Mange kommuner, spesielt større byer, har nå svært godt tilrettelagte tilbud for sykkelbruk året rundt. Invester i en god sykkel og sjekk ut hvilke tilbud som tilbys i din kommune. Er det dårlig tilrettelagt , kan du foreslå at kommunen bør satse på dette gjennom kommunestyret. 

Dersom du skal kjøre bil, monner det svært mye å velge elektrisk bil fremfor fossil. 

Begrens din totale energibruk

Du kan for eksempel dusje kortere, ikke koke mer vann enn du trenger og huske å slå av lyset etter deg når du går ut av et rom.  Hvis du kan, kan du prøve å erstatte gamle apparater som kjøleskap og vaskemaskiner med nyere modeller som bruker mindre strøm. Hvis du har gamle lyspærer hjemme, kan du erstatte dem med lavenergipærer. Forsikre deg og om at det ikke er vinduer eller dører i huset som får kald luft til å lekke inn og at varm luft lekker ut. 

Velg lavutslippshus om du kan

Det er flere ting du kan gjøre i hverdagslivet ditt for å bidra til å nå dette målet. En enkel og effektiv ting å gjøre er å benytte seg av en bærekraftig energikilde for å varme opp huset. Dette kan gjøres ved å bytte ut oljetanken med for eksempel en varmepumpe eller et solcellepanel på taket. 

Abonner på nyhetsbrev: