[[suggestion]]
Tilsynsrådet
Tilsynsrådet
Tilsynsrådssalen i 1953. Salen ble designet av den danske arkitekten Finn Juhl, og den danske regjeringen bidro økonomisk til å få den bygget. Tilsynsrådssalen ligger ved FNs hovedkvarter i New York. Foto: UN Photo

Selvstyre for koloniene

Da FN ble opprettet i 1945 levde over en tredjedel av verdens befolkning i kolonier. 11 koloniområder i Afrika og Stillehavsområdet som var styrt av andre land, ble definert av FN som tilsynsområder.

Disse områdene fikk spesiell oppmerksomhet fra FN. I FN-pakten ble det definert et system for hvordan disse skulle hjelpes frem til eget selvstyre og uavhengighet over tid. FN-pakten vedtok også å opprette Tilsynsrådet, et råd som overvåket løsrivelsen og diskuterte og kom med råd om den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i de ulike områdene.

Sikkerhetsrådets fem vetomakter (USA, Frankrike, Russland, Kina og Storbritannia) fikk mandat til å sitte i Tilsynsrådet, som møttes til årlige sesjoner. 

Målet er nådd 

Rundt 40 år etter opprettelsen av Tilsynsrådet var mer enn 80 tidligere kolonier blitt selvstendige. 

I 1994 avsluttet Sikkerhetsrådet tilsynsavtalen for det siste av de opprinnelige tilsynsområdene, nemlig Stillehavsøyene Palau, som inntil da ble administrert av USA. Dermed var Tilsynsrådets opprinnelige oppgave fullført, og rådet endret sine møteregler slik at det i fremtiden kunne komme sammen «etter behov».

 

Nedleggelse eller nye oppgaver?

Foreløpig er det ikke tatt noen endelig beslutning om hvorvidt Tilsynsrådet bare skal fases helt ut, eller få tildelt nye oppgaver i FN-systemet.

Blant forslagene er at Tilsynsrådet kan få en funksjon om globale allmenninger som hav og havbunn, og verdensrommet. Noen har også foreslått at Tilsynsrådet kan få i oppgave å bistå stater som har brutt sammen, mens andre igjen har foreslått å omgjøre det til et forum for minoriteter og urfolk.

Lær mer

Tilsynsrådets egne sider

Temasider om FNs arbeid

FN-pakten

Abonner på nyhetsbrev: