[[suggestion]]
Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)
Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)
Migranter gåt gjennom en åker på grensen mellom Hellas og Nord-Makedonia. AFP/Aris Messinis

IOMs arbeid

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er den ledende mellomstatlige organisasjonen for global migrasjon. Migrasjon har foregått gjennom alle tider, mennesker har flyttet på seg av forskjellige årsaker enten det var krig, klima, nysgjerrighet, eller jakten på nye muligheter.

Ifølge IOM er en migrant en person som har oppholdt seg utenfor sitt hjemland i mer enn ett år, uavhengig av årsak.

Det er vanskelig å si et nøyaktig tall for global migrasjon. World Migration Report 2020 beregnet at det var rundt 272 millioner migranter i verden, som er rundt 3,5 prosent av verdens befolkning. Flertallet av verdens migranter er det som kalles arbeidsmigranter. Det skyldes at den fremste årsaken til at folk migrerer er søken etter jobb.

IOM yter bistand til migranter og flyktninger som immigrerer til andre land. IOM gjennomfører også såkalte repatrieringsprogrammer som betyr at IOM hjelper bestemte migranter å vende tilbake til sine hjemland, det være seg migranter som har fått avslag på asylsøknaden eller migranter med flyktningstatus som ønsker retur.

IOM ble formelt en del av FN under FN-toppmøtet om flyktninger og migranter i New York 19. september 2016. 

Historie

IOM ble opprettet i desember 1951 for å bistå i omplasseringen av flyktninger etter annen verdenskrig.

Organisasjonen har hatt mange navn. Først het den PICMME (The Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europet). I 1952 skiftet organisasjonen navn til ICEM (The Intergovernmental Committee for European Migration), i 1980 til ICM (The Intergovernmental Committee for Migration) før organisasjonen fikk dagens navn Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) i 1989.

IOM har hovedkvarter i Genève i Sveits, og har mer enn 9 500 ansatte og rundt 500 kontorer globalt.

29. juni 2018 ble António Vitorino fra Portugal valgt som den tiende generaldirektøren for organisasjonen, og tiltrådte 1. oktober 2018. I mai 2023 valgte medlemslandene Amy Pope fra USA som sin nye generaldirektør. Hun tiltrer 1. oktober 2023, og blir IOMs første kvinnelige leder.

Med sine 173 medlemsland, ni stater med observatørstatus og kontorer i over 100 land (ett av disse i Oslo) er IOM dedikert til å fremme human og ryddig migrasjon til fordel for alle. Det gjør de ved å tilby tjenester og råd til myndighetene i medlemslandene, og til migrantene selv.

IOM i Norge

IOM åpnet kontor i Norge i 2002. IOM Norge holder til i Oslo og kan bidra med informasjon og rådgivning, reisedokumenter, organisering av reisen og oppfølging etter hjemkomsten.

IOM Norge implementerer det frivillige returprogrammet i Norge. Frivillig retur er et tilbud for;

  •  asylsøkere som har søknaden til behandling hos norske myndigheter,
  •  for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden eller som velger å trekke tilbake asylsøknaden,
  • for personer som befinner seg i Norge irregulært og som ikke har gyldig oppholdstillatelse.

IOM Norge jobber med integreringsarbeid og driver et kulturorienteringsprogram for kvoteflyktninger som skal bosettes i Norge. Kulturorientering innebærer at IOM reiser til landene hvor flyktningene oppholder seg, for å holde kurs i norsk samfunnsliv og kultur før flyktningene kommer til Norge. Kurset kan gjøre prosessen med å etablere seg i Norge enklere.

IOM Norge reiser rundt til norske kommuner som skal bosette flyktninger og holder kurs i flyktningenes kulturbakgrunn, slik at kommunene er best mulig forberedt til å ta imot de nye innbyggerne. I tillegg holder IOM Norge foredrag og presentasjoner for skoler, universiteter og organisasjoner om migrasjon, flyktningspørsmål og interkulturell kommunikasjon.

Alle henvendelser til IOM blir behandlet konfidensielt, og det er ikke behov for å oppgi navn for å få gratis råd.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: