[[suggestion]]
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)
Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)
Cornel Feruta holder en tale under IAEAs generalkonferanse i Wien. AP/Ronald Zak

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ble opprettet i 1957, og ble knyttet til FN samme år. Det meste av internasjonalt samarbeide om atomenergi foregår gjennom IAEA.

IAEAs arbeidsoppgaver

Det internasjonale atomenergibyrået ble grunnlagt i 1957, og er organet for samarbeid på det atomtekniske området. IAEA bistår land i å anvende atomteknologi til sivile formål, og kontrollerer at ikke kjernefysisk materiale anvendes til å lage atomvåpen.

På 1960-tallet utviklet flere og flere land teknologien som er nødvendig for å lage våpen av kjernefysisk materiale, og IAEAs mandat som kontrollorgan var ikke lenger nok for å hindre spredning av kjernevåpen. Ikke-spredningsavtalen ble undertegnet i 1968, og IAEA fikk mandat under avtalen til å påse at statene holder avtalen. Siden Ikkespredningsavtalen (Non-Proliferation Treaty, NPT) trådte i kraft i 1970, har IAEA vært den viktigste internasjonale mekanismen for å kontrollere at atomvåpen ikke spres til nye stater.

IAEA og Ikkespredningsavtalen

IAEA iverksetter sitt kontrollmandat under Ikkespredningsavtalen ved å inngå såkalte sikkerhetsavtaler (Safeguards). Avtalene gjør det mulig for IAEA å inspisere de atomanleggene som landene tillater at IAEA besøker, og det forventes at all bruk av atomteknologi til sivile formål blir innrapportert. Det finnes i dag sikkerhetsavtaler med i alt 182 land.

På 1990-tallet innså man at IAEAs kontrollsystem måtte styrkes ytterligere, og vedtok derfor en Tilleggsprotokoll (Additional Protocol) som gir IAEA utvidet rett til å undersøke brenselssykluser og besøke atomanlegg på kort varsel. 134 land har ratifisert denne protokollen.

IAEA mottok Nobels fredspris i 2005. Prisen ble delt mellom IAEA og daværende generaldirektør Mohamed El-Baradei.

IAEAs arbeid dekker tre hovedfelt

1. Sikkerhetstiltak og undersøkelser

IAEA er verdens kjernefysiske inspektør, og organisasjonens inspektører foretar inspeksjoner i mer enn 140 stater og kontrollerer at kjernefysisk materiale og aktiviteter ikke brukes til militære formål. Inspektørene påser at medlemsstatene følger Ikke-spredningsavtalen de signerte i 1968. IAEA er avtalens kontrollorgan, og dette hovedfeltet

2. Forvaring og trygghet

IAEA hjelper land å forbedre sikkerheten rundt kjernefysisk materiale og reagere på krisesituasjoner. Målet er å beskytte mennesker og miljø fra skadelig stråling ved å sikre kjernefysiske installasjoner, kilder, materiale og avfall. I tillegg skal driften sikres mot sabotasje og angrep.

3. Vitenskap og teknologi

IAEA arbeider for at samarbeid og utveksling av kunnskap om kjernefysisk teknologi skal brukes for å bekjempe fattigdom, sykdom og forurensning. Forskning og utvikling foregår i regi av, og støttes av, IAEA. Organisasjonen har blant annet programmer innen mat, jordbruk og helse. Pengene fra Nobels Fredspris skal brukes til et fond for å fremme kreftbehandling og barns ernæring i utviklingsland.Abonner på nyhetsbrev: