[[suggestion]]
FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)
FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)
Palestinsk demonstrant utenfor UNRWAs kontor på Gazastripen. Abaca/Aa Abaca

UNRWA ble opprettet i 1949. Målet var å ta vare på palestinske flyktninger fra krigen som brøt ut da staten Israel ble opprettet i 1948.

Hva gjør UNRWA?

UNRWAs hovedoppgave er å hjelpe palestinske flyktninger med helsetjenester, skolegang, sosiale tjenester og humanitær hjelp. Organisasjonen opererer først og fremst inne i palestinske flyktningleire, men har også kontorer i byer der det oppholder seg mange palestinske flyktninger. UNRWA har over 30 000 ansatte, og har hovedkontor i Gaza og i Jordans hovedstad Amman.

Hvem skal UNRWA hjelpe?

Mandatet til UNRWA er å hjelpe palestinere som flyktet under krigene i 1948-49 og 1967. I tillegg har etterkommerne til disse flyktningene også krav på beskyttelse fra UNRWA. Til sammen utgjør dette rundt 5 millioner palestinere. Det er kun de flyktningene som oppholder seg i områdene som UNRWA jobber som har krav på UNRWAs beskyttelse. Disse områdene er Palestina (Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem), Libanon, Jordan og Syria.

UNRWA skulle egentlig være en midlertidig organisasjon, siden verdenssamfunnet håpet at de skulle finne en snarlig løsning på det palestinske flyktningproblemet. En slik løsning har imidlertid ikke kommet. Derfor forlenges UNRWAs mandat jevnlig.

Gjelder flyktningkonvensjonen for palestinske flyktninger? 

Palestinske flyktninger som flyktet under krigene i 1948-49 og 1967, og deres etterkommere, har en spesiell stilling i internasjonal flyktningrett. I flyktningkonvensjonen står det at personer som får hjelp og beskyttelse fra andre FN-organer enn UNHCR ikke omfattes av flyktningkonvensjonen. De palestinske flyktningene og deres etterkommere får allerede beskyttelse av UNRWA. Derfor gjelder ikke flyktningkonvensjonen for dem.

Unntaket fra flyktningkonvensjonen gjelder imidlertid bare for palestinere som flyktet fra krigene i 1948-49 og 1967, og som allerede får beskyttelse av UNRWA. Palestinske flyktninger som ikke blir beskyttet av UNRWA, for eksempel fordi de befinner seg utenfor områdene UNRWA har ansvar for, har automatisk de samme rettighetene som andre flyktninger gjennom flyktningkonvensjonen. Hvis en palestiner flykter fra Gaza til Norge i dag, har han/hun krav på å få asylsøknaden sin behandlet i tråd med flyktningkonvensjonen - slik som alle andre.

Finansiering av UNRWA

UNRWA sliter med å få nok midler til arbeidet sitt. Finansieringen kommer nesten utelukkende fra frivillige bidrag fra FNs medlemsland. Norge, USA, EU, Storbritannia, Saudi-Arabia, Tyskland, Sverige, Japan, Kuwait og Sveits er blant landene som bidrar mest. I august 2018 annonserte imidlertid USA, som har vært organisasjonens desidert største bidragsyter, at de vil stanse sine utbetalinger til UNRWA. 

Norge arbeider for en jevnere byrdefordeling blant giverlandene og for å utvide gruppen av giverland.

Lær mer

Temaside om flyktninger

UNRWAs egne sider

Abonner på nyhetsbrev: