[[suggestion]]
FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)
FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)
Palestinsk skoleelever ved UNRWAs skole i Gaza. Foto: ISM Gaza Strip/Flickr (CC BY-SA 2.0)

UNRWA ble opprettet i 1949 for å ta vare på palestinere som ble flyktninger på grunn av krigen i Palestina i 1948. Krigen resulterte også i opprettelsen av staten Israel.

Hva gjør UNRWA?

UNRWAs hovedoppgave er å hjelpe palestinske flyktninger med helsetjenester, skolegang, sosiale tjenester og humanitærhjelp.

Organisasjonen opererer først og fremst inne i palestinske flyktningleire, men har også kontorer i byer der det oppholder seg mange palestinske flyktninger.

UNRWA har over 30 000 ansatte, og har hovedkontor i Gaza og i Jordans hovedstad Amman.

Hvem skal UNRWA hjelpe?

Mandatet til UNRWA er å hjelpe palestinere som flyktet under krigene i 1948 og 1967. I tillegg har etterkommerne til disse flyktningene også krav på beskyttelse fra UNRWA, så lenge de forblir flyktninger. Til sammen utgjør dette i dag rundt seks millioner palestinere, som utgjør nesten halvparten av det palestinske folk.

UNRWA jobber kun i Palestina (dvs. Gazastripen og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem), og nabolandene Libanon, Jordan og Syria. Det er kun de flyktningene som oppholder seg i disse områdene som har krav på UNRWAs beskyttelse, og blant dem er det ikke alle som trenger UNRWAs hjelp.

UNRWA skulle egentlig være en midlertidig organisasjon, siden FN håpet at de skulle finne en snarlig løsning på det palestinske flyktningproblemet. Men en slik løsning har ikke kommet. Derfor forlenges UNRWAs mandat jevnlig.

Gjelder flyktningkonvensjonen for palestinske flyktninger? 

I flyktningkonvensjonen står det at personer som allerede får hjelp fra andre FN-organer enn FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), ikke dekkes av flyktningkonvensjonen. Så lenge de palestinske flyktningene får beskyttelse av UNRWA, gjelder altså ikke flyktningkonvensjonen for dem.

Unntaket fra flyktningkonvensjonen gjelder imidlertid bare for palestinere som flyktet fra krigene i 1948 og 1967, og som befinner seg innenfor UNRWAs områder, siden det er kun disse som faller innenfor UNRWAs mandat. 

Det vil si at palestinske flyktninger som ikke blir beskyttet av UNRWA, for eksempel fordi de befinner seg utenfor områdene UNRWA har ansvar for, har automatisk de samme rettighetene som andre flyktninger gjennom flyktningkonvensjonen.

Hvordan finansieres UNRWA?

Antallet registrerte palestinske flyktninger øker, og siden konflikten enda pågår blir flyktningene stadig fattigere og mer trengende. Derfor øker etterspørselen etter UNRWAs tjenester. Organisasjonen sliter med å få nok midler til arbeidet sitt. 

Finansieringen kommer nesten utelukkende fra frivillige bidrag fra FNs medlemsland: USA, Tyskland, EU, Sverige, Japan, Storbritannia, Sveits og Norge var de største donorene i 2021.

I august 2018 annonserte USA, som gjennom tiden har vært organisasjonens desidert største bidragsyter, at de ville stanse sine utbetalinger til UNRWA. Det var først våren 2021 at USA gjenopprettet støtten til organisasjonen. Endringene i USAs UNRWA-støtte var knyttet til utskiftinger av landets presidenter. 

UNRWA oppfordrer alle medlemsland til å øke finansieringen. Norge arbeider for en jevnere byrdefordeling blant giverlandene, og for å utvide gruppen av giverland.

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: