[[suggestion]]
FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)
FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)
En gutt sykler forbi "the Great Mosque of Djenné", som sammen med gamlebyen i Djenné, har vært på Verdensarvlisten siden 1988. UN Photo/Marco Dormino

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene.

Organisasjonens hovedmål er at alle mennesker får en grunnutdanning. Utdanning er sentralt for å kunne livnære seg og komme ut av fattigdom. Å fjerne kjønnsforskjeller i skolen, er en annen prioritert oppgave.

UNESCO som organisasjon

UNESCO ble dannet i 1945 da representanter fra 45 land kom sammen i London etter annen verdenskrig for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må etableres som et resultat av moral og tenkning. UNESCO er kjent som den «intellektuelle» organisasjonen i FN.

Rundt 2000 personer arbeider i hovedkvarteret i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. 

UNESCOs styre sørger for den overordnede målrettingen, og består av representanter fra 58 medlemsland. Norge har sittet i dette styret fire ganger, sist gang i perioden 2005-2009.

UNESCOs verdensarvliste

Noen av verdens byggverk og naturområder er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på disse stedene.

Bryggen i Bergen, pyramidene i Egypt og Victoriafallene i Afrika (verdens største fossefall), har det til felles at de alle står på UNESCOs verdensarvliste. Listen over unik kultur ble opprettet gjennom Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv (World Heritage Convention) i 1972. 

Allerede på 1980-tallet så man at kristen og monumental arkitektur i Europa var sterkt overrepresentert på listen, og UNESCO har gjennomført flere tiltak for å gjøre listen mer representativ. UNESCOs verdensarvliste inneholder nå over 1000 steder, og det kommer nye til hvert år. Det kan være vakre naturområder, bygninger og byer det er viktig at vi tar vare på, eller minnesmerker som menneskeheten ikke må glemme.

UNESCO har også en liste over steder som står i fare for å bli ødelagt. I 2015 ble Hatra i Irak og gamlebyen i Sana’a og Shibam i Jemen satt på denne listen, mens naturparken Los Katios i Colombia ble tatt ut av listen for områder i fare. 

 Se hele listen her.

Norge i verdensarven

Åtte områder i Norge står på verdensarvlisten:

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom sivilsamfunnet og norske myndigheter. Kommisjonen består av 12 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

UNESCO i Norge 

UNESCOs skolenettverk, ASPnet (Associated Schools Project Network), er et globalt nettverk med rundt 9000 utdanningsinstitusjoner, fra førskoler til høyskoler, i 180 land. 

FN-sambandet er nasjonal koordinator for ASP-nettverket i Norge. Samarbeidet bidrar til å styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen og inspirere til kontakt og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Lær mer

UNESCOs egne sider

UNESCOs Verdensarvliste

Tidsskriftet World Heritage review 

Undervisning om Verdensarven 

Abonner på nyhetsbrev: