[[suggestion]]
FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)
FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)
En gutt sykler forbi "the Great Mosque of Djenné", som sammen med gamlebyen i Djenné, har vært på Verdensarvlisten siden 1988. UN Photo/Marco Dormino

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene.

Organisasjonens hovedmål er at alle mennesker får en grunnutdanning. Utdanning er sentralt for å kunne livnære seg og komme ut av fattigdom. Å fjerne kjønnsforskjeller i skolen, er en annen prioritert oppgave.

UNESCO som organisasjon

UNESCO ble dannet i 1945 da representanter fra 45 land kom sammen i London etter annen verdenskrig for å etablere en organisasjon som kunne bidra til en varig fredskultur. UNESCO ble etablert i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Fred må etableres som et resultat av moral og tenkning. UNESCO er kjent som den «intellektuelle» organisasjonen i FN.

Rundt 2000 personer arbeider i hovedkvarteret i Paris. I tillegg har de fleste medlemslandene, deriblant Norge, etablert faste delegasjoner her. 

UNESCOs styre sørger for den overordnede målrettingen, og består av representanter fra 58 medlemsland. Norge har sittet i dette styret fire ganger, sist gang i perioden 2005-2009.

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom sivilsamfunnet og norske myndigheter. Kommisjonen består av 12 medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

UNESCO i Norge 

UNESCOs skolenettverk, ASPnet (Associated Schools Project Network), er et globalt nettverk med rundt 9000 utdanningsinstitusjoner, fra førskoler til høyskoler, i 180 land. 

FN-sambandet er nasjonal koordinator for ASP-nettverket i Norge. Samarbeidet bidrar til å styrke den internasjonale dimensjonen i undervisningen og inspirere til kontakt og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Lær mer

UNESCOs egne sider

UNESCOs Verdensarvliste

Verdensarven i Norge

Tidsskriftet World Heritage review 

Undervisning om Verdensarven 

Abonner på nyhetsbrev: