[[suggestion]]
Verdens matvareprogram (WFP)
Verdens matvareprogram (WFP)
WFP distribuerer mat i land med krig og sult, slik som her i Jemen. Foto: EPA/Yahya Arhab.

WFP driver både nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingsprosjekter. Organisasjonen hjelper årlig nesten 100 millioner mennesker i over 80 land, og har 20 000 ansatte på verdensbasis. (kilde: wfp.org)

WFPs hovedoppgaver

  • Fokusere på de mest sårbare
  • Skape veier mellom gård og marked
  • Redusere matsvinn
  • Oppmuntre til et bærekraftig utvalg av avlinger
  • Prioritere ernæring - spesielt de første 1000 dagene av et barns liv

WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nummer en, utrydde fattigdom, og to, utrydde sult, er særlig relevante for organisasjonen. 

Organisasjonen har og hatt en viktig rolle i konfliktområder hvor de jobber med å forhindre at sult brukes som et våpen i krig og konflikt. 

Verdens matvareprogram driver ikke bare nødhjelp, men jobber også med utvikling. Gjennom «Food-for-Work»- programmer, blir lokal arbeidskraft engasjert og mottar «lønn» i form av mat. På denne måten hjelper WFP lokalsamfunn til å øke matproduksjonen.

Et annet eksempel er «Share the meal», en app der du kan gi et måltid med mobiltelefonen.

Styrking av kvinners stilling i nødssituasjoner samt sikring av spedbarn og mødres ernæring, har prioritet i WFPs arbeid.

Tidligere mottok organisasjonen først og fremst donasjoner i form av mat, men fordi matvareoverskuddet er minkende, blir det nå gitt penger som brukes til å handle mat lokalt. Dette styrker de lokale markedene og gir livsgrunnlag til flere enn de som mottar direkte hjelp.

Hvordan er WFP organisert?

WFP ble opprettet i 1961, og startet sitt første utviklingsprogram i Sudan i 1963. 

Opprinnelige skulle WFP bare være et treårig prosjekt, men i 1965 ble det utvidet.

Styret har som oppgave å fastlegge den overordnede strategien for Verdens matvareprogram og fremlegge aktiviteter og programmer for det kommende året.

David Beasley fra USA har vært direktør for WFP siden 2017. 

WFPs budsjett

Verdens matvareprogram hadde i 2020 et årlig budsjett på nær 70 milliarder kroner. (8,5 milliarder dollar) Kilde: WFP

I motsetning til andre FN-organisasjoner mottar ikke WFP et kjernebidrag fra FN, men blir kun finansiert av frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Norge er en viktig bidragsyter til WFP, og støtter ulike operasjoner og kampanjer, i tillegg til å bidra betydelig med kjernebidrag. Kjernebidrag, eller fleksible bidrag, betyr at WFP selv kan disponere hvordan de vil benytte midlene. (En forutsetning er likevel at pengene ikke blir brukt til å kjøpe genmodifisert mat.) Kilde: WFP Norge

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 2: utrydde sult

FNs bærekraftsmål nummer 1: utrydde fattigdom

Tema: Nødhjelp

WFPs egne sider

WFPs norske sider

Abonner på nyhetsbrev: