[[suggestion]]
Verdens matvareprogram (WFP)
Verdens matvareprogram (WFP)
WFP distribuerer mat i Sanaa, Yemen. EPA/Yahya Arhab

WFP driver både nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingsprosjekter. Organisasjonen har cirka 15 000 ansatte på verdensbasis.

WFPs hovedoppgaver

  • Fokusere på de mest sårbare
  • Skape veier mellom gård og marked
  • Redusere matsvinn
  • Oppmuntre til et bærekraftig utvalg av avlinger
  • Prioritere ernæring - spesielt de første 1000 dagene av et barns liv

WFP jobber med en rekke av FNs bærekraftsmål, men mål nummer en, utrydde fattigdom, og to, utrydde sult, er særlig relevante for organisasjonen. 

Verdens matvareprogram driver ikke bare nødhjelp, men jobber også med utvikling. Gjennom ’Food-for-Work’- programmer, blir lokal arbeidskraft engasjert og mottar «lønn» i form av mat. På denne måten hjelper WFP lokalsamfunn til å øke matproduksjonen.

Et annet eksempel er «Share the meal", en app der du kan gi et måltid med mobiltelefonen.

Styrking av kvinners stilling i nødssituasjoner samt sikring av spedbarn og mødres ernæring, har prioritet i WFPs arbeid.

Tidligere mottok organisasjonen først og fremst donasjoner i form av mat, men fordi matvareoverskuddet er minkende, blir det nå gitt penger som brukes til å handle mat lokalt. Dette styrker de lokale markedene og gir livsgrunnlag til flere enn de som mottar direkte hjelp.

Hvordan er WFP organisert?

WFP ble opprettet i 1963, som en del av noe som ble kalt «mat for fred-programmet». Opprinnelige skulle programmet bare være et treårig prosjekt, men i 1965 ble det utvidet.

Styret har som oppgave å fastlegge den overordnede strategien for Verdens matvareprogram og fremlegge aktiviteter og programmer for det kommende året.

David Beasley fra USA har siden 2017 vært direktør for WFP. Norske Elisabeth Rasmusson er assisterende direktør.

WFPs budsjett

Verdens matvareprogram har et årlig budsjett på rundt 25 milliarder kroner. 

I motsetning til andre FN-organisasjoner mottar ikke WFP et kjernebidrag fra FN, men blir kun finansiert av frivillige bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

Norge er en av de største bidragsyterne til WFP, og også et av få giverland som gir kjernebidrag til WFP, med en forutsetning om at pengene ikke blir brukt til å kjøpe genmodifisert mat.

Lær mer

Tema: Sult og matsikkerhet

Tema: Nødhjelp

FNs bærekraftsmål

WFPs egne sider

WFPs norske sider

Abonner på nyhetsbrev: