[[suggestion]]
Jobb i FN?
Jobb i FN?
 

Jobbmulighetene i FN-systemet er mange. Her får du informasjon om hvor du skal lete, hvilke kvalifikasjoner som trengs, og andre praktiske opplysninger.

Hvem får jobb i FN?

FN-sekretariatet sysselsetter 40.000 personer over hele verden, i tillegg til at de fredsbevarende styrkene og ulike FN-organisasjonene har sine ansatte på alle sine fagområder.

Administrasjon, jus, finans, IT og økonomi, statistikk, samfunnsvitenskap, offentlig informasjon, bibliotek og dokumentasjon er typiske yrkesområder FN-administrasjonen ansetter folk fra. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) trenger leger og helsepersonell, Verdens matvareprogram (WFP) trenger ernæringseksperter og agronomer, UNESCO trenger utdanningseksperter og så videre. Spesialister innen bistand og utvikling, politikk, samfunnsøkonomi og lignende er naturlig nok en god representert yrkesgruppe innen FN.

I tillegg trengs en rekke mennesker innen logistikk, økonomi, transport, IT, språk, ledelse og kommunikasjon, spesielt for arbeid ute i felt. 

Generelt ønsker FN ofte erfaring med internasjonalt arbeid og opphold ute i felt fra før, og språkkunnskap på et avansert nivå i ett eller flere av FNs seks offisielle språk.

Mange ulike utdannelser kan føre til en FN-karriere. Generelt gjelder likevel et relativt høyt krav til utdanning, helst på masternivå med gode resultater. Men det finnes gode muligheter for studenter eller de som akkurat er ferdig med utdanningen til å få en fot innenfor systemet og skaffe seg erfaringen som kreves for en jobb i organisasjonen.

Gå direkte til FNs egne sider for jobbsøkere

Praktikantstillinger

Praktikantstillinger er for de som holder på med med universitetsutdanning, eller som er nyutdannet uten yrkeserfaring. Mange av stillingene lyses ut gjennom FNs jobbsøkerportal UN Inspira. Her legges utlysninger til praktikantopphold i FN-sekretariatet og tilhørende organisasjoner ut. Det er lurt å følge med på utlysninger og muligheter flere steder da mange av FNs fond og programmer kun lyser ut stillinger på sine egne nettsider/jobbsøkeportaler.

For å kvalifisere til en praktikantjobb må man minimum studere på siste året på en bachelorgrad eller være underveis i et studieløp på master/PhD nivå. Man må gjennomføre praktikantoppholdet under studiene eller innen et år fra man ble uteksaminert. Gode språkkunnskaper i engelsk eller fransk er et krav. 

Praktikantopphold er en spennende måte å få kunnskap og arbeidserfaring, samtidig som man kan knytte kontakter. Et opphold kan vare fra to til seks måneder, og ofte kan man ta det som en del av utdanningen. Praktikantstillingene i de fleste FN-organisasjoner er ulønnet, men nordmenn som blir tilbudt en praktikantjobb kan søke stipend gjennom UD for å dekke sine bo- og reiseutgifter (se lenke med informasjon under).

Liste over praktikantstillinger i UN City i København

Praktikantstillinger ved Norges FN-delegasjon i New York

Informasjon om UDs stipendordning for FN-praktikanter 

Les mer om praktikantstillinger på FNs nettsider

 

FNs Young Professionals Programme 

FNs Young Professional Programme (YPP) holder årlig en eksamen innen tre ulike jobbfamilier for unge jobbsøkere fra underrepresenterte medlemsland. Norge har de siste årene stått på denne listen, og i fjor holdt FN eksamen i kommunikasjon, ledelse og politiske affærer/menneskerettigheter. Kandidater som består eksamen og intervju innen sitt fagfelt blir skrevet opp på en liste av kandidater FN rekrutterer fra når jobber åpner seg i FN-sekretariatet. Man blir stående på listen i tre år, men er ikke garantert jobb selv om FN tilstreber og ansette alle som består rekrutteringsprosessen i YPP. 

For å kunne søke må man ikke være eldre enn 32 år og ha statsborgerskap fra ett av landene som deltar i årets YPP. Fullførte studier på bachelornivå er et minimumskrav, og søkerne må ha svært gode språkkunnskaper i engelsk eller fransk. Kunnskaper i flere FN-språk er et stort pluss. 

Informasjon fra UD om FNs rekrutteringsprogram for nyutdannede

Gå direkte til FNs side med informasjon om YPP

Junior Professional Officer (JPO) 

En juniorekspert er en som er ansatt i FN, men som er på opplæring i ett til tre år. Etterpå kan man søke jobber videre inn i FN-systemet. En JPO skal være forholdsvis ung, må ha en universitetsgrad på masternivå og minimum 1-2 års relevant arbeidserfaring. Utenriksdepartementet rekrutterer junioreksperter fra Norge, og lønner disse. Se UDs informasjonsside om junioreksperter for mer informasjon.

FN-systemet har i tillegg sine egne junioreksperter som man kan søke på direkte , og ikke gjennom Utenriksdepartementet. Les mer om junioreksperter i FN-systemet -Junior Professional Officer Service Center. 

UN Volunteers (FNs fredskorps)

Frivillige i FN jobber i regi av UN Volunteers Programme (UNV) verden over. Det er tre ulike måter man kan jobbe som frivillig for UNV: 1) I utlandet/i felt 2) I sitt eget land 3) På nett.

UNV rekrutterer rundt 2000 frivillige til utenlandsoppdrag årlig. For å få disse jobbene må man være minimum 25 år, ha minimum to års arbeidserfaring og gode språkkunnskaper i fortrinnsvis engelsk, spansk, eller fransk. Man må også være tilpasningsdyktig og villig til å arbeide i krevende landsituasjoner. 

Du kan lese mer om UNV og søke på stillingene deres her 

Ulike humanitære og internasjonale stillinger

En inngang for å finne humanitære og andre stillinger i FN er å lete gjennom FNs egne sider med ledige stillinger, og ved hver stillingsannonse står det som regel en utførlig forklaring på hvordan man skal søke. 

Utenriksdepartementet kan også lyse ut FN-stillinger utenom juniorekspert-nivået (P1/P2-nivået), så det lønner seg å følge med på UD sine UDs sider om stilling ledig internasjonalt.

Innenfor det humanitære feltet finnes det også nettsteder innenfor og utenfor FN-systemet som kan være gode å lete i. Her er et utvalg:

  • RELIEFWEB har siste nyheter om humanitært arbeid, og også interaktivt kart over steder med ledige stillinger.
  • NORCAP er en norsk beredskapsstyrke som sender personell til FN og andre internasjonale humanitære oppdrag. 
  • NORDEM er en norsk beredskapsstyrke som sender personell til situasjoner som overvåker menneskerettighets- og demokratibygging.
  • UN JOBS er en side med jobber i FN og humanitære organisasjoner over hele verden der man kan søke etter jobber i de landene man er interessert i. 
  • IMPACTPOOL er en side med stillingsutlysninger i FN, humanitære- og andre internasjonale organisasjoner.
  • EPLO eller European Peacebuilding Liaison Office er en plattform for ulike frivillige organisasjoner og tenketanker som jobber med fredsbygging og konfliktløsning. Jobber og praktikanstillinger i de 45 medlemsorganisasjonene lyses ut her. 
  • DEVEX er en platform med nyheter fra bistandsbransjen og ledige jobber i bistandssektoren over hele verden.

Fredsbevarende operasjoner 

Det er forsvaret i Norge som har ansvar for, og som rekrutterer norsk militært personell til de internasjonale operasjonene i FN. Internasjonale operasjoner i forsvaret 

Det er også behov for privat personell til fredsbevarende operasjoner, de rekrutteres ikke gjennom forsvaret, men søk etter peacekeeping operation her: Privat personell til fredsbevarende operasjoner.

Språkrelatert jobb

FNs sekretariat har en ressursbank med kandidater til språkrelaterte jobber eller oppdrag som tolker eller oversettere. For å komme med i den, må du ha det språket du oversetter til som førstespråk, beherske engelsk perfekt, og svært gode kunnskaper i fransk og kunnet ytterligere ett til av de offisielle språkene. Utdanningen må være på universitetsnivå eller tilsvarende. Det finnes også jobbmuligheter for språklærere. Mer om jobb som FN-tolk og oversetter.

Andre ressurser med informasjon om jobb i FN 

For tilbakemeldinger og spørsmål

Venke Uglenes

Webredaktør 22 86 84 08

Abonner på nyhetsbrev: