[[suggestion]]
Jobb i FN?
Jobb i FN?
 

Jobbmulighetene i FN-systemet er mange. Her får du informasjon om hvor du skal lete, hvilke kvalifikasjoner som trengs, og andre praktiske opplysninger.

Hvem får jobb i FN?

FN-systemet sysselsetter mer enn 40.000 personer over hele verden, i tillegg til at de ulike FN-organisasjonene har sine ansatte på alle sine fagområder.

Administrasjon, jus, finans, IT og økonomi, statistikk, offentlig informasjon, bibliotek og dokumentasjon er typiske yrkesområder FN-administrasjonen ansetter folk fra. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) trenger leger og helsepersonell, Verdens matvareprogram (WFP) trenger ernæringseksperter og agronomer, UNESCO trenger utdanningseksperter og så videre. Spesialister innen bistand og utvikling, politikk, samfunnsøkonomi og lignende er naturlig nok en god representert yrkesgruppe innen FN.

I tillegg trengs en rekke mennesker innen logistikk, økonomi, transport, IT, språk, ledelse og kommunikasjon, spesielt for arbeid ute i felt. 

Generelt ønsker man ofte erfaring med internasjonalt arbeid og opphold ute i felt fra før, og språkkunnskap på et avansert nivå i to av FNs offisielle språk.

Det er altså mange ulike utdannelser som kan føre til en FN-karriere. Generelt gjelder likevel et relativt høyt krav til utdanning, helst på masternivå. Men det finnes gode muligheter for studenter eller de som akkurat er ferdig med utdanningen til å få en fot innenfor systemet.

Gå direkte til FNs egne sider for jobbsøkere

Praktikantstillinger

Praktikantstillinger er for de som holder på med med universitetsutdanning, eller som er nyutdannet uten yrkeserfaring. Det er et oppbygd system rundt dette, men det er viktig å følge med på utlysninger og muligheter flere steder. Praktikantopphold er en spennende måte å få kunnskap og arbeidserfaring, samtidig som man kan knytte kontakter. Et opphold kan vare fra to til seks måneder, og ofte kan man ta det som en del av utdanningen.

Utenriksdepartementet legger også til rette for å søke og ta eksamen gjennom FNs Young Professional Programme, som gir mulighet for jobb i FN.

Gjennomgående krav er i de fleste tilfeller studier minst på masternivå, og svært gode språkkunnskaper i engelsk og/eller fransk. Praksismuligheter finnes ikke bare i New York, men også i en rekke FN-organ, program og organisasjoner, så det kan også være lurt å bruke tid på å lete på FNs hjemmeside og ulike FN-organisasjoners hjemmesider. 

UDs rekrutteringsprogram med liste over ulike praksisopphold og Young Professional Programme

Liste over praktikantstillinger til UN City i København

Praktikantstillinger ved Norges FN-ambassade i New York

Man får normalt ikke lønn under praksisoppholdet, men Utenriksdepartementet har en gunstig stipendordning.

Junior Professional Officer (JPO) 

En juniorekspert er en som er ansatt i FN, men som er på opplæring i ett til tre år. Etterpå kan man søke jobber videre inn i FN-systemet. En JPO skal være forholdsvis ung, må ha en universitetsgrad på masternivå og 1-2 års relevant arbeidserfaring. Utenriksdepartementet rekrutterer junioreksperter fra Norge, og lønner disse. UDs informasjonsside om junioreksperter

FN-systemet har i tillegg sine egne junioreksperter som man kan søke på direkte , og ikke gjennom Utenriksdepartementet. Les mer om junioreksperter i FN-systemet -Junior Professional Officer Service Center. 

Ulike humanitære og internasjonale stillinger

En inngang for å finne humanitære og andre stillinger i FN er å lete gjennom FNs egne sider med ledige stillinger, og ved hver stillingsannonse står det som regel en utførlig forklaring på hvordan man skal søke. 

Utenriksdepartementet kan også lyse ut FN-stillinger utenom juniorekspert-nivået (P1/P2-nivået), så det lønner seg å følge med på UD sine UDs sider om stilling ledig internasjonalt.

Innenfor det humanitære feltet finnes det også nettsteder innenfor og utenfor FN-systemet som kan være gode å lete i. Her er et utvalg:

  • RELIEFWEB har siste nyheter om humanitært arbeid, og også interaktivt kart over steder med ledige stillinger.
  • NORCAP er en norsk beredskapsstyrke som sender personell til FN og andre internasjonale humanitære oppdrag. 
  • NORDEM er en norsk beredskapsstyrke som sender personell til situasjoner som overvåker menneskerettighets- og demokratibygging.
  • Global.no er ledige stillinger internasjonalt og nasjonalt i ulike organisasjoner.

UN Volunteers (FNs fredskorps)

Frivillige i FN jobber i regi av UN Volunteers Programme (UNV) verden over. UNV har rundt 5 000 mennesker fra 150 land i arbeid hvert år. De har et eget system for ansettelse som du finner her UN Volunteers

Fredsbevarende operasjoner

Det er forsvaret i Norge som har ansvar for, og som rekrutterer norskt militært personell til de internasjonale operasjonene i FN. Internasjonale operasjoner i forsvaret

Det er også behov for privat personell til fredsbevarende operasjoner, de rekrutteres ikke gjennom forsvaret, men søk etter peacekeeping operation her: Privat personell til fredsbevarende operasjoner.

Språkrelatert jobb

FNs sekretariat har en ressursbank med kandidater til språkrelaterte jobber eller oppdrag som tolker eller oversettere. For å komme med i den, må du ha det språket du oversetter til som førstespråk, beherske engelsk perfekt, og svært gode kunnskaper i fransk og kunnet ytterligere ett til av de offisielle språkene. Utdanningen må være på universitetsnivå eller tilsvarende. Det finnes også jobbmuligheter for språklærere. Mer om jobb som FN-tolk og oversetter.

Andre ressurser med informasjon om jobb i FN 

For tilbakemeldinger og spørsmål

Venke Uglenes

Webredaktør 22 86 84 08

Abonner på nyhetsbrev: