[[suggestion]]
FN som politisk kunst
FN som politisk kunst
Tegning av Egil Nyhus (2022)

Oppgave 2: Studer avistegninger.

Se nøye på alle avistegningene under.

Oppgave 3: Spørsmål.

Velg deg ut ett av bildene du så i oppgave 2, og svar på spørsmålene: 

3A) Hvorfor valgte du akkurat dette bildet? 

3B) Beskriv det du ser på bildet du har valgt. 

3C) Hvilke farger ser du på bildet? 

3D) Hva slags gjenstander ser du på bildet? For eksempel mennesker, sparkesykkel. 

3E) Hvordan tror du menneskene på bildet har det? Er de glade? Triste?

For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: