[[suggestion]]
Great Barrier Reef
Great Barrier Reef
 
Fag:
Naturfag, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn, 1-4 trinn
Tema:
FN, Klima og miljø, UNESCO
Tidsbruk:
1 skoletime (45 min)
Forberedelser:
Elevene trenger en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder en leseoppgave, hvor elevene først skal lese korte avsnitt og deretter svare på spørsmål knyttet til filmene og tekstene.

Elevene trenger en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

l leseoppgaven skal elevene lese om og se på filmer om korallrev, klimaendringer, verdensarv og UNESCO som lager listen over verdensarvsteder. Deretter skal elevene svare på spørsmål knyttet til det de har sett og lest. 

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt.

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på kommer fortløpende i tekstene, og står under overskriftene "Arbeidsoppgaver". Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med medelever. I oppgavene kalt "Tenk etter" og "Finn ut" kan elevene gjerne diskutere sammen med en eller flere medelever først, og så skrive stikkord av hva de har diskutert.  Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordsvar i forkant av undervisningstimen.

Tilleggsressurser

La elevene fordype seg og spille interaktive spill om klima og klimaendringer på FN-filuren, FN-sambandets egne interaktive nettside tilpasset 1.- 4. trinn. Klikk her for å besøke FN-filuren

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.årstrinn

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling 

Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet 
Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn 

  • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra 


Stikkord

  • hav
  • klimaendringer
  • korallrev
  • kulturarv
  • naturmangfold
  • Verdensarvliste

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 934 55 221

Abonner på nyhetsbrev: