[[suggestion]]
Menneskerettigheter for mellomtrinnet
Menneskerettigheter for mellomtrinnet
Foto: UN Photo
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
ca 1 time

Oppgave 1:

Elevene får utdelt en lapp hvor de skal skrive det første de tenker på når læreren sier menneskerettigheter.

Samle inn lappene og skriv opp alle ordene. Se om noen er like. Snakk om ordene. Begrunne hvorfor de har skrevet akkurat dette ordet.

Oppgave 2 

Hva er en rettighet? 

Når elevene har kommet med forslag til hva en rettighet er blir man enige i felleskap om en definisjon. Nevn eksempler på rettigheter.

La elevene gå sammen i små grupper der de lager en liste over rettigheter de synes er viktige. Lag en felles liste for hele klassen. La elevene argumentere for hvorfor de ulike rettighetene er viktige.

Sammenlign elevenes liste med menneskerettighetserklæringen og se hvor mange av rettighetene som passer inn.

Oppgave 3

La elevene intervjue andre elever/folk i nærmiljøet om menneskerettighetene. Hvilke er viktigst? Hvorfor? Hva er de viktigste rettighetene for oss? For andre i verden? Er det forskjell?

Oppgave 4

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Hva betyr det? Diskuter.

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 4

Denne artikkelen omhandler slaveri. Hva betyr det? Hva er slaveri?

Finnes det slaveri i verden i dag? Gi eksempler på hva som kan defineres som slaveri.

Mange steder i verden må barn jobbe, kan dette defineres som slaveri?

Oppgave 5

Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn.

Artikkel 26

Hvorfor går vi på skole? Hvem har bestemt det? Hva er det viktigste med å gå på skole. Gå i grupper, diskuter og bli enige om de tre viktigste tingene. Diskuter i klassen hva dere kom fram til. Begrunn svarene.

Lag en undersøkelse/meningsmåling på skolen. Hva er det viktigste med å gå på skole.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.årstrinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap 

Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking 

  • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 
  • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 
KRLE 

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

  • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 
  • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge 


Fagtekst om menneskerettigheter til elevene

Stikkord

  • demokrati
  • elevoppgaver
  • FN
  • menneskerettigheter
  • undervisningsopplegg

Abonner på nyhetsbrev: