[[suggestion]]
Min lille bok om insekter
Min lille bok om insekter
illustrasjon hentet fra heftet
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn, 1-4 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Varierende. Avhenger av hvor mange av ekstraoppgavene man gjør, hvor mye som gjøres i plenum og om man viser filmen
Forberedelser:
En utskrift av boka til hver elev, nål og tråd, annen "pynt"

Min lille bok om insekter består av ulike oppgaver, hvor elevene skal tegne, telle, lese, tenke, skrive og diskutere, i tillegg til å oppsøke andre kilder for å finne mer informasjon om tematikken.

Avhengig av klassetrinn og leseferdigheter i elevgruppen må lærer vurdere hvorvidt tekstene i heftet bør leses av elevene selv eller ved høytlesning.

Oppgaveveiledning

Min lille bok om insekter består av korte tekster, faktabokser og ulike arbeidsoppgaver. I tillegg er det forslag til hvor man kan finne mer informasjon om temaet. Oppgavene er nummerert, og bør løses i rekkefølgen de er satt opp i.

Arbeidsoppgavene består av

 • 5 les og finn svaret-oppgaver
 • 1 telleoppgave
 • 2 tegneoppgaver
 • 3 diskusjonsoppgaver
 • 2 tekstskrivingsoppgaver
 • 1 oppgave om å oppsøke mer informasjon.

Forberedelser og nødvendig utstyr:

Utskrift av Min lille bok om insekter, ett eksemplar til hver elev (se instruks for utskrift nederst på siden). Heftet kan med fordel brettes før utdeling, men elevene skal selv binde sidene sammen.

 • Stoppenål / «tykke» synåler
 • Garn, tråd eller lignende for å sy sammen boken på midten
 • Perler, makaroni eller annet som kan brukes for å lage «følehorn»

Hvordan sy sammen "Min lille bok om insekter"

Før elevene kan starte på oppgavene må de sy sammen boken sin. Det første de må gjøre er å lage hull langs «ryggen» på boken, for så å sy den sammen med en stoppenål. Her kan det hende de yngste elevene trenger hjelp fra en voksen.

Elevene skal deretter fargelegge sommerfuglen på for- og baksiden, og skrive navnet sitt på forsiden. Elevene kan selv velge om de vil lage streker langs de stiplede linjene og om de vil lage mønster på sommerfuglens vinger.

Instruksjoner for utskrift

Prikkene på sommerfuglens kropp skal være på midten av heftet. For å få dette korrekt må du stille inn skriveren med følgende innstillinger fra din PC:

 • Farge
 • Liggende/landskap
 • To-sidig
 • Sentrer på arket
 • Vend på langside

Det er lurt å skrive ut ett eksemplar først, før du skriver ut til alle elevene.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.trinn

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold 
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 
KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Etisk refleksjon

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet


Kompetansemål etter 2. og 4. trinn

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Berekraftige samfunn

2.trinn

 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet

4.trinn

 • beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap
 • utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling
Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon

2.trinn

 • lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk
 • uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

4.trinn

 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
 • samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster
KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, etisk refleksjon

4.trinn

utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

2.trinn

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

4.trinn

 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut


Vedlegg

Stikkord

 • elevoppgaver
 • miljø
 • naturmangfold
 • undervisninsopplegg

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver +47 992 37 491

Abonner på nyhetsbrev: