[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
Foto: UNESCO; UN Foto/Evan Schneider
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 5-7 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

FN-avis

FN-avis er en nettavis der elevene kan skrive reportasjer, nyheter, blogg, dikt, noveller eller andre sjangre, gjøre intervjuer, publisere tegninger, ta bilder, lage filmer, lage podcast og ikke minst jobbe med kilder og redaksjonelt ansvar. Bare kreativiteten setter grenser! FN-sambandet er opptatt av viktigheten av å kjenne til hva som skjer i verden. Derfor skal tekstene i FN-avisene være innenfor et internasjonalt tema. Årets tema er mennesker på flukt. Vi gleder oss til å se hva elevene får til. 

Hvor mye tid og arbeid man ønsker å legge ned i arbeidet med FN-avis, bestemmer man selv. Man kan bruke en intensiv arbeidsuke, eller man kan bruke et helt skoleår. Klassen kan lage én avis eller dele seg i flere redaksjoner. Arbeidet kan gjennomføres i ett fag eller som et tverrfaglig prosjekt. Arbeid med nettavisen kan være en strålende inngang til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap

FN-avis er et gratis tilbud til alle FN-skoler. De beste nettavisene fra henholdsvis mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole vinner etter fristen 3. mai en premie på 5000 kr til klassekassen. 

FN-sambandet tilbyr også et gratis 45 minutters foredrag for elevene om temaet for avisen - dette skoleåret mennesker på flukt - og om å lage en nettavis. Les mer om dette under.

Hvordan komme i gang?

For å lage skoleavis, går du til www.skoleaviser.no. Følg så disse trinnene:

 1. Trykk på Skoleaviser øverst i venstre hjørne
 2. I rullegardinmenyen som kommer opp klikker du på FN-avis 2022/2023. 
 3. I menyen dukker det nå opp Slik oppretter du din FN-avis
 4. Følg oppskriften som dukker opp der

Husk å huke av for FN-avis når avisa opprettes, ellers vil ikke vi finne den. Legg også merke til at man MÅ fylle ut dette skjemaet for at nettavisen skal bli synlig på nettsiden! Dersom noe skulle være uklart, kan dere kontakte infoinnocode@gmail.com som kan hjelpe dere videre.

Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2023, som er FNs pressefrihetsdag. Vinnerne kåres i mai 2023.

Introduksjonsforedrag  

FN-sambandet kommer gjerne på besøk til din skole for å holde et gratis introduksjonsforedrag på 45-60 minutter om årets tema og arbeidet med FN-avis. Ta kontakt med våre lokalkontorer for nærmere informasjon og for å avtale tidspunkt:

Nordland, Troms og Finnmark: nord@fn.no

Trøndelag og Møre og Romsdal: trondelag@fn.no

Vestland: vest@fn.no 

Rogaland: rogaland@fn.no 

Agder, Vestfold og Telemark: sor@fn.no 

Oslo, Viken og Innlandet: ost@fn.no

Konkurranse – vinn 5000 kroner til klassekassa 

Beste avis i hvert skoleslag (barneskole, ungdomsskole, vgs) premieres med kr 5000 til klassekassa!  

Avisene kåres ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:  

 • skrevet egne tekster innenfor temaet 
 • tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte  
 • vært nøye med bildekreditering og kildehenvisning  
 • brukt ulike sjangere i avisen  
 • vist kreativitet  
 • laget en innbydende layout  

Mennesker på flukt - FN-avis 2022/2023

Tema for FN-avis 2022/2023 er Mennesker på flukt. Det finnes mange måter å tilnærme seg dette store temaet på, og her står avisredaksjonene fritt til å velge sin vinkling. Elevene kan velge å ha fokus på sitt lokalmiljø, Norge eller andre land i verden. For eksempel kan avisene handle om:  

Elevene velger selv hva de vil skrive om så lenge det er innenfor temaet. Dersom noen ønsker å bruke FN-avis i et språkfag er det greit, så lenge det skrives om det samme temaet. Da bedømmer vi etter beste evne.  

Vinnere skoleåret 2021-2022 

Tema for FN-avis 2021/2022 var demokrati og medborgerskap i Norge, og fristen var 3. mai 2022. Vi takker for alle flotte bidrag som er levert!

Vinnerne er nå kåret, og vi gratulerer klasse 7A Tjensvoll ved Tjensvoll skole som vinner av beste barneskoleavis, DU MÅ IKKE SOVE ved Tastaveden skole som vinner av beste ungdomsskoleavis og Klimabudet13 ved Akademiet Heltberg Private Gymnas avdeling Ullevål som vinner av beste avis fra videregående skole. Vinnerne mottar 5000 kr. hver til klassekassen. Les mer om vinnerne under. 

Barneskole: 7A Tjensvoll - Tjensvoll skole

7A Tjensvoll er vinneren av årets FN-Avis i kategorien barneskole.

Det er tydelig at klasse 7A har jobbet godt og produsert en fantastisk fin avis som man vil lese med glede. Avisen har en egen original logo og inneholder flere innlegg om demokrati i praksis, ytringsfrihet, krig og fred og likestilling. 7A Tjensvoll presenterer ulike saker i varierte sjangre som blant annet fagtekster, dikt, video og Kahoot. Avisen har flere lokale innlegg, og "Squid Game", "Bør Man Ha Lekser på Skolen?" og "Vennskap" er noen av innleggene der elevene viser kreativitet og forståelse for saker skolebarn er opptatt av. De har åpenbart hatt en solid forståelse for årets tema - demokrati og medborgerskap i Norge. Dette har de vist ved å skrive gode tekster som tar for seg ulike vinklinger innenfor årets tema. Innleggene tar for seg en god miks av lokale, nasjonale og internasjonale saker. 7A Tjensvoll håndterer store og vanskelige temaer som 22. juli, Palestina-Israel-konflikten, presidentvalget i Frankrike og krigen i Ukraina godt. Elevene har også vist hvordan demokratiet fungerer i praksis på deres skole, og vi i juryen synes de har laget en fantastisk video der de intervjuet de ansatte om hva det vil si å være en god medborger på skolen. Denne videoen er både innholdsmessig og estetisk av høy kvalitet. Bra jobbet!

Avisen har en fin layout, og de har brukt godt valgte bilder som setter tekstene i kontekst. De har gjort en god jobb med bildekreditering og med å vise kilder. Avisen, i sin helhet, viser elevenes engasjement i og kunnskaper om saker som preger samfunnet. FN-sambandet ønsker å gratulere 7A på Tjensvoll skole. Dette er en velfortjent seier!

Her kan du lese vinneravisen 7A Tjensvoll i sin helhet.

Skjermdump av skoleavisen 7A Tjensvoll

Ungdomsskole: DU MÅ IKKE SOVE - Tastaveden skole

Tastaveden skole i Stavanger har i flere år bemerket seg med svært gode FN-aviser, så også skoleåret 2021/2022. Avisen DU MÅ IKKE SOVE laget av elever fra 8.-10. klassetrinn i faget Internasjonal samarbeid imponerer juryen, og stikker av med en velfortjent førsteplass.

DU MÅ IKKE SOVE er en svært omfattende FN-avis. Avisen består av både sakprosatekster og skjønnlitterære tekster, og spenner over en rekke sjangrer som blant annet artikler, reportasjer, statistikkinformasjon og intervjuer, så vel som noveller, tegneserier og dikt. I tillegg har klassen levert en rekke videoer, podcaster, kampanjeplakater, tegneserier, kvisser og memes. Bildebidragene er også mange og svært flotte. Det hele bindes sammen av en diktanalyse av Du må ikke sove av Arnulf Øverland. Dette fungerer godt for å flette sammen avisens tittel, tema og de ulike sjangrene i avisen.

Felles for bidragene er at de er av høy faglig kvalitet. Sammen har klassen gitt oss et bredt spekter av hvordan man kan forstå temaet “demokrati og medborgerskap”. Det er også interessant hvordan klassen har laget avisbidrag både av lokale saker i nærmiljøet og internasjonale saker. Avisen viser også demokrati og medborgerskap i et historisk perspektiv, samtidig som den har med flere dagsaktuelle saker som opptar nyhetsbildet våren 2022. Kildeføringen er i de fleste tilfeller god.

Layouten på avisen er ryddig og pen. Profilbildet og bakgrunnsbildet er både selvlagde og vakre, og svært mange av sakene har egenproduserte malerier, tegninger og fotografier. Klassen viser stor grad av kreativitet både i sjangrer, tematikk og estetikk. DU MÅ IKKE SOVE imponerer. På vegne av FN-sambandet ønsker derfor juryen å gratulere hele klassen som vinnere av årets FN-avis!

Her kan du lese vinneravisen DU MÅ IKKE SOVE i sin helhet.

Skjermdump av skoleavisen DU MÅ IKKE SOVE

Videregående skole: Klimabudet13 – Akademiet Heltberg Private Gymnas, avd. Ullevål

Fem elever fra VG1 ved Akademiet Heltberg Private Gymnas, avdeling Ullevål står bak FN-avisen Klimabudet13. Avisen gjenspeiler redaksjonens størrelse og er ikke så stor, men til gjengjeld er samtlige bidrag av høy kvalitet. Dette sikrer redaksjonen seieren i årets FN-aviskonkurranse for VGS.

Redaksjonen i Klimabudet13 har valgt å fokusere fullt og helt på klimaendringer. Temaet er gjennomgående i både layout, artikler og underholdningsbidrag, og ved bruk av flere ulike sjangre presenteres fakta, meninger og interessante refleksjoner. Elevene har brukt mange og troverdige kilder i sin research, har bearbeidet stoffet på en god måte og vært nøye med kildehenvisninger. Redaksjonen har også gjort en glimrende jobb når det gjelder variasjon; de ulike bidragene i avisen utfyller hverandre på en svært god måte innholdsmessig. Juryen mener også at avisen har en fin balanse mellom å presentere dystre fakta og tanker rundt aktuelle løsninger.

Det er også positivt at avisen inkluderer en velformulert leder. I denne kommer redaksjonens standpunkt om at klima er vår tids største og viktigste utfordring tydelig frem, og leserens nysgjerrighet rundt resten av avisen vekkes. Etter å ha lest lederen og avisens artikler er det likevel befriende å se at det i en redaksjon med fokus på høy faglig kvalitet rundt et alvorlig tema også er rom for humor – noe avisens tegneseriestripe avslutningsvis gjør på en treffende måte.

Vi gratulerer Klimabudet13 med en velskrevet avis, og håper engasjementet fortsetter i framtiden!

Her kan du lese vinneravisen Klimabudet13 i sin helhet.

Skjermdump av skoleavisen Klimabudet13

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk:  

Kjerneelementer: tekst i kontekst, skriftlig tekstskaping, kritisk tilnærming til tekst   

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur 
Samfunnsfag:  

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, berekraftige samfunn, identitetsutveksling og fellesskap 

 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet 
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap 
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og  
 • utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 


Kompetansemål 8.-10. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk: 

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping  

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
Samfunnsfag:  

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, identitetsutvikling og fellesskap 

 • Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er 
 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår 
 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 


Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk:  

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping  

Vg1  

 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte 
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer 

Vg2 

 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst 

Vg3 

 • Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner 
Politikk og menneskerettigheter: 

Tema: Politiske prosesser og institusjoner 

 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger 
 • gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse 
 • drøfte massemedienes rolle som politisk aktør 

Tema: demokrati og medborgerskap 

 • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer 
 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer 
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati 
 • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge 

Tema: Menneskerettighetene i politisk praksis 

 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene 
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter 
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk 


Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medier og kommunikasjon
 • skoleaviser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg! Ta kontakt med:

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver +47 992 37 491

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526

Cristian Ariel Peña

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 932 85 317

Abonner på nyhetsbrev: