[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
Foto: UNESCO; UN Foto/Evan Schneider

Når dere skal lage nettavis finnes det svært mye informasjon og bilder både på internett og i bøker. På denne siden har vi samlet lenker til nettsteder som kan være en god start på informasjonsinnhentingen. 

I en nettavis skal bilder og tekst utfylle hverandre. God bildebruk gjør dessuten en artikkel enklere å lese. Det er alltid lurt å bruke bilder dere selv har tatt i avisa. Dersom dere bruker bilder noen andre har tatt, må dere være sikre på at dere har lov til å bruke bildene. Bildene man finner på nett er ikke alltid lovlig å bruke av andre. 

Mennesker på flukt - FN-avis 2022/2023

Tema for FN-avis 2022/2023 er Mennesker på flukt. Det finnes mange måter å tilnærme seg dette store temaet på, og her står avisredaksjonene fritt til å velge sin vinkling i samarbeid med lærerne. Dere kan velge å ha fokus på sitt lokalmiljø, Norge eller andre land i verden. For eksempel kan avisene handle om:  

 • Årsaker til at mennesker blir drevet på flukt, for eksempel krigklimaendringer, fattigdom eller forfølgelse 
 • Områder mennesker flykter fra og til 
 • Land eller områder der det er konflikt, for eksempel UkrainaAfghanistanSyriaPalestina eller Mali 
 • Hva FN gjør for mennesker på flukt 
 • Menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen 
 • Hva Norge gjør for mennesker på flukt 
 • Nordmenn på flukt historisk
 • Integrering  og inkludering  
 • Lokalt engasjement - Hva vi kan gjøre for mennesker som er på flukt 
 • Hva mennesker på flukt kan møte på, for eksempel flyktningruter, flyktningeleirer, menneskesmuglere, menneskemøter på veien 
 • Hvordan media dekker saker om mennesker på flukt 

Nettressurser for temaet Mennesker på flukt  

Temaside om mennesker på flukt 

Temasider om områder der det er konflikt i dag

Temaside om menneskerettigheter     

Temaside om FNs bærekraftsmål     

Temaside om demokrati og medborgerskap      

Tabell som viser demokrati i verden (Demokratiindeksen 

Tabell som viser pressefrihet   i verden (Pressefrihetsindeksen) 

Temaside om en årsak til at mennesker må flykte: krig

Temaside om en årsak til at mennesker må flykte: klimaendringer

Temaside om en årsak til at mennesker må flykte: fattigdom

Nettressurser – bilder

Noen nettsider tilbyr bilder som privatpersoner lovlig kan bruke. Husk at dere alltid må oppgi kildene.

UN Photo. På FNs offisielle nettside er det en stor bildedatabase. Disse bilene kan brukes gratis, men husk å alltid vise til kildene (UN Photo / fotograf). Fotografens navn står under hvert bilde. 

Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medier og kommunikasjon
 • skoleaviser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg! Ta kontakt med:

Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver +47 992 37 491

Atle Alemie

Rågiver (Rogaland) +47 925 47 526

Cristian Ariel Peña

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 932 85 317

Abonner på nyhetsbrev: