[[suggestion]]
FN-foredrag
FN-foredrag
Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet
Fag:
Historie, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 5-7 trinn, 8-10 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
45 min

Påmelding og pris

Vi har kontorer over hele landet som står for foredragsvirksomheten vår. Vi tilbyr foredrag på både norsk og engelsk avhengig av kontorenes kapasitet. Tidsrammen på alle foredragene er 45 min, men vi prøver å tilpasse oss deres ønsker, bare ta kontakt. 

FN-foredrag koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1200 for andre skoler. Alle foredrag som holdes hos FN-sambandets kontorer er gratis, uavhengig om dere er FN-skole eller ei.

Vi holder også digitale foredrag. Da gjennomfører vi undervisning for hele skoleklasser enten de sitter hjemme eller i klasserommet, hvor det eneste elevene trenger er en PC eller smarttelefon og internett! 

Et digitalt foredrag koster kr 400 for FN-skoler, og kr 800 for andre skoler

Kontakt ditt nærmeste regionkontor for å avtale et tradisjonelt eller digitalt  FN-foredrag.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Temaer vi holder foredrag om: 

FN, fred og sikkerhet

Kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut over sidelinjen av stormaktene?

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om FN, fred og sikkerhet. 

FN og bærekraftig utvikling

En stor del av FNs arbeid dreier seg om å skape utvikling i fattige land. Hva gjør FN for de fattigste? Hvilke utviklingsmodeller bruker FN i sitt arbeid? Hvilke temaer fokuserer FN på i felt? Hvilken rolle har FNs bærekraftsmål i denne tematikken?

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om FN og bærekraftig utvikling. 

FN og klima

FNs klimapanel har lagt frem flere rapporter som viser at verden er truet av klimaforandringer. Hva skyldes klimaforandringene? Hva blir resultatet? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

Dette foredraget tar utgangspunkt vår temaside om klima. 

FN og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme i forhold til menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål?

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om menneskerettigheter.

FN og rettferdig arbeidsliv

Måten arbeidslivet utformes på er viktig for FN og de globale utfordringene verden står overfor. FN jobber spesielt for organisasjonsfrihet og likestilling, og mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering. FNs arbeidsorganisasjon ILO står i front i utformingen av de internasjonale reglene for arbeidslivet.

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om arbeidsliv. 

Demokrati og medborgerskap

Er demokrati noe mer enn at flertallet bestemmer? Er det mer enn bare politiske valg? Hva innebærer det å leve i et demokrati og hvilket ansvar har elevene selv for å styrke demokratiet?  I dette foredraget vil elevene lære å se sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter og bedre forstå hva det innebærer å være en aktiv medborger.

Dette foredraget tar utgangspunktet i vår temaside om demokrati og medborgerskap

Stikkord

  • klimaendringer
  • konflikter
  • medborgerskap
  • menneskerettigheter
  • undervisning

Ta kontakt med en av våre ansatte i ditt distrikt for å avtale nærmere om foredrag

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 459 72 375 / 970 03 087
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver Øst 22 86 84 13

Atle Alemie

Rågiver +47 925 47 526

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: