[[suggestion]]
FN som politisk kunst
FN som politisk kunst
Tegning av Egil Nyhus (2022)
Fag:
Design og redesign, KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter

Lærerveildning

Denne siden inneholder 6 oppgaver om FN som politisk kunst, og oppgavene kan brukes som et tverrfaglig undervisningsopplegg eller som et tverrfaglig periodetema. Vi anbefaler å gjennomføre oppgavene i kronologisk rekkefølge. 

I oppgave 1 skal elevene se to videoklipp om FN og FNs bærekraftsmål. Deretter skal de gjøre en diskusjonsoppgave. Diskusjonsoppgaven tar utgangspunkt i at alle elevene har en læringspartner, eller at de kan sitte sammen med noen i par/liten gruppe. I oppgave 2 skal elevene studere avistegningene til Egil Nyhus, og i oppgave 3 skal de analysere og reflektere rundt en av tegningene. Oppgave 2 og 3 ligger under elevsiden "Til elever". I oppgave 4 skal det gis en faglig gjennomgang i plenum av elevenes svar, og i oppgave 5 en faglig sammenfatning. Oppgave 6 er en kreativ avslutningsoppgave hvor elevene skal produsere egne kunstverk.

Oppgaver

 • Tid: 10-15 min.

  Gjennomføring:

  1. Se disse to videoklippene under sammen med klassen.

  Hva er FN?
  Om FNs bærekraftsmål

  2. Be elevene diskutere sammen om hva de nettopp så i filmene. Hensikten her er ikke at de skal huske alt, men at de skal få en rask innføring og mer forkunnskaper om FN før de neste oppgavene i undervisningsopplegget. Forslag til diskusjonsspørsmål:  

  • Hvorfor ble FN laget?
  • Hva er FN? 
  • Hvor mange bærekraftsmål finnes det?
  • Kan du huske navnet på et bærekraftsmål?
 • Tid: 10-15 min.

  Gjennomføring: Introduser elevoppgave 2 og 3A-E under siden "Til Elever" høyt. Elevoppgavene skal løses individuelt, men de står selvsagt fritt til å samarbeide med andre elever. 

  I oppgave 2 skal elevene studere avistegningene til Egil Nyhus. Her er det ønskelig at du ikke røper innledningsvis alt for mye om hva det er man ser på tegningene, men det er viktig å forklare elevene at tegningene skal illustrere en verden med og uten FN. 

 • Tid: 10 min.

  Gjennomføring: Gjennomgå elevoppgave 2 og 3A-D under siden "Til Elever" høyt. Pek på forskjeller og ulikheter i elevbesvarelsene. Ta gjerne håndsopprekning på hvor mange elever som valgte de ulike bildene, og kommenter på svarene du får.

 • Tid: 10 min.

  Gjennomføring: Etter gjennomgangen av elevenes svar, er det viktig at du som lærer trekker linjer fra elevsvarene til FNs arbeid med verdens stater for å sikre fred, utvikling og en verden vi kan leve i. Dette gjøres på en todelt måte:

  1. Gi først en sammenfatning av de viktigste visuelle virkemidlene i avistegningene til Egil Nyhus. Her følger en liste med viktige nøkkelpunkter som kan brukes som utgangspunkt for den faglige gjennomgangen:

  • Fargebruk: Fargen blå går igjen i alle bilder (repetisjon blir brukt som virkemiddel). Det er fordi blå kan anses som FN sin farge. For det første er FN sitt flagg blått, med en hvit logo i midten. For det andre er blå en av de tre primærfargene, som indikerer at blå er en av de viktigste fargene i fargelære, som kan antyde til FNs uvurderlige viktighet som organisasjon. For det tredje assosieres fargen blå ofte med trygghet, stabilitet og ro. Tre viktige aspekter i hovedområdene som FN jobber med. Det er derfor grunn til å tro at fargen blå ikke er tilfeldig utvalgt.
    
  • Kontraster og perspektiver:
   • Kommer spesielt til uttrykk i komposisjonen i bildene. Alle bildene er delt inn i to med en loddrett linje, med en overskrift og tematikk på den ene siden, og en annen overskrift og tematikk på den andre. Den ene halvdelen skal symbolisere og illustrere en verden uten FN, den andre en verden med FN.  
   • Den loddrette linjen som deler bildet i to fungerer både en tydelig kontrast, men også som en skillelinje og markering mellom de to illustrasjonene. Linjen illustrerer derfor både en kontrast til to ulike verdener, men også som en linje til to ulike perspektiver på hvordan verden kunne ha sett ut og hvordan verden faktisk ser ut.
  • Symbolbruk:
   • Bro: For å løse verdens utfordringer må vi jobbe sammen, og alle må med. Derfor er det viktig å fortsette å bygge broer. Både fysiske broer mellom land og by, og på tvers av landegrenser for å skape mer bærekraftige samfunn, men også mellommenneskelige broer, som å fortsette å lytte til hverandre, utvise gjensidig respekt og kommunisere.
   • Den blå hånden: Først og fremst ser vi at håndens pekefinger peker, og den peker i en viss retning. Pekefingerens latinske navn index betyr angiveren, den som peker deg ut. Fingeren angir derfor her en retning for hvor menneskene på bildet skal gå. De skal gå videre til høyre fremover, slik som den blå pekefingeren viser, som betyr at de vil bevege seg ut av bildeformatet dersom de faktisk hadde marsjert. De skal rent faktisk og symbolsk oppad, fremover og videre, og når ser man det sammen med bildets overskrift «Med FN», symboliserer det at for at verden skal kunne bevege seg fremover i en retning som alle er enige om, så trenger vi FN.
    • I tillegg symboliserer hånd makt i mange kulturer. At hånden på bildet i tillegg er blå, kan tolkes som et rent symbol på FN, FN-pakten og makten de innehar. At uten FN vil det være mer usikkert hvilken retning verden skal ta fordi vi ikke har noen felles spilleregler lengre, og at FN har mye makt globalt fordi det er det beste alternativet vi har. 

  2. Gjør "oppgave 1: Om FN og FNs bærekraftsmål" på nytt. Dette for å sikre læringsutbyttet om FN og FNs arbeid, og for å gi en sammenfattende avslutning av FNs viktige og uvurderlige betydning.

 • Tid: Varierende.

  Gjennomføring: Som en avslutning på opplegget skal elevene lage hver sin politiske kunst om FN i verden. Minn gjerne elevene på at politisk kunst er et virkemiddel hvor man forsøker å vise den allmenne befolkningen hva politikk gjør med samfunnet de lever i. Politisk kunst har som hensikt å overbevise, og få mennesker til å ta stilling til saken. Du som lærer setter begrensningene her, som antall timer til rådighet, og uttrykksformen de skal bruke. Oppgaven kan også inkludere en presentasjon av kunstverkene. Forslag kan være å tegne eller å male, lage geriljabroderier, lage collage ved å klippe og lime tekst og bilder fra aviser eller magasiner, bruke leire og/eller sløyden til å produsere gjenstander.

 

Kompetansemål design og redesign, KRLE, kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

Design og redesign  

 • utarbeide ideer og løsningsalternativer og videreutvikle dem til egne produkter

KRLE  

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Kunst og håndverk  

 • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess

Norsk  

 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Samfunnsfag 

 • reflektere over hvilke aktører som har makt i samfunnet i dag, og hvordan de begrunner standpunktene sine 
 • beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn 


For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: