[[suggestion]]
FN som politisk kunst
FN som politisk kunst
Tegning av Egil Nyhus (2022)

Oppgave 2: Studer avistegninger.

Se nøye på alle avistegningene under.

Oppgave 3: Spørsmål.

Velg deg ut ett av bildene du så i oppgave 2, og svar på spørsmålene: 

3A) Hvorfor valgte du akkurat dette bildet? 

3B) Beskriv det du ser på bildet du har valgt. Hva tror du de ulike tingene symboliserer? 

3C) Hva tror du fargebruken på bildet symboliserer? 

3D) Hvordan tror du menneskene på bildet har det? Er de glade? Triste?

3E) Se for deg en verden hvor FN ikke eksisterer, og svar på punktene under:  
- Hva hadde man mistet?  
- Hva hadde blitt bedre?  
- Hva måtte man ha gjort annerledes?  
- Hvilke utfordringer ville man fått isteden?  
- Hvordan ville samarbeidet mellom små og store land forandret seg?

Oppgave 6: Kreativ avslutningsoppgave.

Du skal lage et kunstverk som passer til tittelen «FN i verden». Verkets budskap må være tydelig. Du kan også uttrykke deg gjennom et konsept, for eksempel skolestreik for klimaet. Valg av kunstverk skal begrunnes og settes i sammenheng med tittelen. 

For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: