[[suggestion]]
Verdenserklæringen om menneskerettigheter
Verdenserklæringen om menneskerettigheter
Foto: UN Photo

Let og finn svaret

 1. I hvilket år ble Verdenserklæringen vedtatt?
 2. Hvilke hovedorganer i FN ivaretar menneskerettighetene?
 3. Hva vil det si at menneskerettighetene er universelle?
 4. Hvor holder FNs høykommissær for menneskerettigheter til?

Tenk og finn svaret

 1. Hva er sammenhengen mellom 2. verdenskrig og tidspunktet Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt?
 2. Er alle verdensdelene representert blant landene som laget Verdenserklæringen? Hvorfor tror du det var sånn?
 3. Vet du noe om menneskerettighetssituasjonen i et eller flere av landene som var med å lage Verdenserklæringen?
 4. På hvilken måte mener du FNs menneskerettighetsorganer bidrar til at menneskerettighetene følges i verden?
 5. Hva betyr ordene krenkelse og kritikk for deg?
 6. Studer artikkel 19 i Verdenserklæringen om menings –og ytringsfrihet. På hvilken måte har følgende samfunnsorganer ansvar for at menneskerettighetene følges: individet, familien, skolen, mediene, idrettslaget, Amnesty, politiet, militæret, stortinget, FN. Skriv og forklar hvem og hvordan de ulike beskytter menings –og ytringsfriheten.  

Diskusjonoppgaver

 1. Diskuter påstanden: «Til syvende og sist er et godt samfunn avhengig av at den enkelte selv respekterer og overholder menneskerettighetene.»
 2. Er assosiasjonene dine til ordet menneskerettigheter positive, negative eller begge deler? Begrunn svaret ditt.
 3. Diskuter påstanden: «Det har aldri vært, og vil aldri være, en stat som oppfyller alle menneskerettighetene for alle».
 4. En ting er hva menneskerettighetene er, men hva ønsker du at menneskerettighetene skal være?
 5. Diskuter hva som kjennetegner gode regler. Du skal ikke nevne eksempler på gode regler, men hva som kjennetegner slike regler. Hvem mener du lager gode regler? Og hvem gjelder de gode regler for?
 6. Blir verden et bedre sted med menneskerettighetene, enn uten?

Ressurser

Stikkord

 • menneskerettigheter
 • Verdenserklæringen

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597

Abonner på nyhetsbrev: