[[suggestion]]
FN-foredrag
FN-foredrag
Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet
Fag:
Historie, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 5-7 trinn, 8-10 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
45 min

Temaer vi holder foredrag om

 • Kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut på sidelinjen av stormaktene? Foredraget tar opp FNs rolle i konflikter og Sikkerhetsrådets funksjon. Det brukes eksempler fra ulike konflikter for å få frem nyansene i internasjonalt fredsarbeid, for eksempel den arabiske våren. Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om FN, fred og sikkerhet

  Vi tilbyr også et eget spesialisert foredrag om FN, fred og sikkerhet i lys av Ukraina-invasjonen. Dette foredraget tar utgangspunkt i ett år med storkrig i Ukraina, hva FN gjør og utsiktene for fred.

 • FNs klimapanel og FNs naturpanel har lagt frem flere rapporter de siste årene som viser at verden er truet av klimaforandringer. FNs generalsekretær Antonio Guterres varsler kode rød for menneskeheten. Hva skyldes klimaforandringene? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

  Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om klimaendringer, og vår temaside om naturmangfold. 

   

 • En stor del av FNs arbeid handler om å skape utvikling i fattige land. Men hvordan jobber FN egentlig med dette? Hva er FNs bærekraftsmål? Hvordan ligger egentlig verden og Norge an til å nå bærekraftsmålene? 

  Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om FN og bærekraftig utvikling

   

 • Hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme over menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål? Foredraget tar opp hva menneskerettighetene er, og inneholder diskusjon av en rekke etiske dilemmaer knyttet til tema.

  Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om menneskerettigheter.

   

 • Måten arbeidslivet utformes på er viktig for FN og de globale utfordringene verden står overfor. FN jobber spesielt for organisasjonsfrihet og likestilling, og mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering. FNs arbeidsorganisasjon ILO står i front i utformingen av de internasjonale reglene for arbeidslivet.

  Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om arbeidsliv

   

 • Er demokrati noe mer enn at flertallet bestemmer? Er det mer enn bare politiske valg? Hva innebærer det å leve i et demokrati og hvilket ansvar har elevene selv for å styrke demokratiet?  I dette foredraget vil elevene lære å se sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter, og bedre forstå hva det innebærer å være en aktiv medborger.

  Dette foredraget tar utgangspunktet i vår temaside om demokrati og medborgerskap.

   

   

 

Påmelding og pris

Vi har kontorer over hele landet som står for foredragsvirksomheten vår. Foredragene tilbys på både norsk og engelsk, avhengig av kontorenes kapasitet. Foredraget krever ingen forberedelser. Tidsrammen på alle foredrag er 45 min, men vi prøver å tilpasse oss deres ønsker. Ta gjerne kontakt.

FN-foredrag koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Alle foredrag som holdes hos FN-sambandets kontorer er gratis, uavhengig om dere er FN-skole eller ikke.

Vi holder også alle foredragene våre digitalt dersom praktiske forutsetninger krever det, eller om skolene ønsker det. Et digitalt foredrag koster kr 400 for FN-skoler, og kr 800 for andre skoler.

Kontakt ditt nærmeste regionskontor for å avtale et fysisk eller digitalt FN-foredrag.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Stikkord

 • bærekraftig utvikling
 • demokrati
 • klima og miljø
 • klimaendringer
 • konflikter
 • medborgerskap
 • menneskerettigheter
 • undervisning

Ta kontakt med en av våre ansatte i ditt distrikt for å avtale nærmere om foredrag

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt +47 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) +47 959 21 685
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest +47 404 12 224
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 934 55 221

Atle Alemie

Rådgiver (Rogaland) +47 925 47 526
Stian Olsen

Stian Olsen

Regionleder Øst +47 415 26 223

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37
Insaaf Ali Ismail

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland) +47 454 48 642
Kai Grieg

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland) +47 456 54 132

Abonner på nyhetsbrev: