[[suggestion]]
Folkemord og ondskap
Folkemord og ondskap
Hovedinngang til Auschwitz II (Birkenau), som fra mars 1942 fungerte som en ren utryddelsesleir, vesentlig for jøder, men også for sigøynere. Foto: Ranurte/Unsplash

Elevoppgaver til "Folkemord og ondskap"

Oppgave 2. Folkemord.

A) Les teksten under overskriftene "Hva er et folkemord?", "Holocaust og andre folkemord", "Underliggende årsaker til folkemord" og "Hvordan rettferdiggjøres et folkemord av dem som begår det?" på vår temaside om folkemord: https://www.fn.no/tema/konflikt-og-fred/folkemord Svar deretter på oppgave B og oppgave C. 

B) Forklar folkemord med egne ord.

C) Hva betyr ordet Holocaust? Og hvordan tror du at det ordet har fått sin betydning?

Oppgave 3. FNs folkemordkonvensjon

A) I denne oppgaven vil du få bruk for temasiden du leste i oppgave 2. Les også teksten under overskriften "Konvensjonens definisjon på folkemord" på vår temaside: https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/folkemordkonvensjonen

B) Hva er en konvensjon?

C) Hvorfor tror du FNs folkemordkonvensjon ble vedtatt på det tidspunktet som det ble?

D) Hvordan defineres og forstås folkemord i FNs folkemordkonvensjon?

E) Hvordan følger FN opp arbeidet med konvensjonen og medlemslandenes forpliktelser til denne?

F) Trenger vi FNs folkemordkonvensjon i dag? Begrunn svaret ditt.

For spørsmål eller innspill, ta kontakt med:

Stian Olsen

Stian Olsen

Regionleder Øst +47 415 26 223

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: