[[suggestion]]
Industriarven i Norge
Industriarven i Norge
Norges andre industrielle revolusjon regnes som perioden etter 1905 da elektrisitet gjennom vannkraft ble tatt i bruk for å utvikle industri. Foto: Per Berntsen
Fag:
Historie, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, UNESCO
Tidsbruk:
1 skoletime (45 min)

Industrien på Rjukan har stor historisk betydning, fordi fortellingen om Rjukan og Notoddens industriarv utgjør på mange måter fortellingen om Norges framvekst som en moderne nasjon. De to industristedene representerer det som kalles den andre industrielle revolusjonen i Norge. Vann ble omgjort til elektrisk kraft, og kunstgjødsel ble produsert for et voksende verdensmarked. Den moderne industrikulturen tok over for fattig bondekultur. I dag er stedet på UNESCOs  verdensarvliste.

Lærerveiledning

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

Undervisningsopplegget inneholder tekster, video og bilder fra den industrielle revolusjonen på Rjukan og Notodden. Elevene skal først skal lese fagtekst og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten. 

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt. Videoen er på engelsk og inneholder noen fremmedord. 

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på står under overskriften "Arbeidsoppgaver". Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre medelever. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.

Tilleggsressurser

 1. FNs temaside om arbeidsliv
 2. Om UNESCO og verdensarvlisten
 3. "Kampen om tungtvannet" - Produsent: NRK. Norsk dramaserie fra 2015. 1 sesong, 6 episoder. 
  Beskrivelse: Under andre verdenskrig var Norsk Hydros anlegg på Rjukan et viktig og strategisk mål for tyskerne, og en norsk sabotasjegruppe forsøkte derfor å sprenge tungtvannsanlegget. Serien er en dramatisert fremstilling av disse historiske hendelsene. Serien kan ses gratis på NRK TV. 

Kompetansemål for Industriarven i Norge

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi - VG1/VG2 SF

Kjerneelementer: Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

 • gjere greie for korleis indre og ytre krefter har danna ulike landskap, og utforske og gi døme på korleis menneska som bur der, kan utnytte ressursane 
Historie 

Kjerneelementer: Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid 

VG2: 

 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn 
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn 

VG3: 

 • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden 
 • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking.

 • utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor


Stikkord

 • industriarv
 • Industriarv på Rjukan og Notodden
 • Notodden
 • Rjukan
 • Tungtvann
 • UNESCO
 • Verdensarv

Abonner på nyhetsbrev: