[[suggestion]]
Minnesmerket Auschwitz - Birkenau
Minnesmerket Auschwitz - Birkenau
Nazi-Tysklands utrydningsleir, Auschwitz II-Birkenau i Polen. Foto: Unsplash/FadjarDjulizar
Fag:
Historie, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter, UNESCO
Tidsbruk:
1-2 skoletimer (45-90 min)

Lærerveiledning

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Tidsbruk: 1-2 skoletimer (45-90 min)

Undervisningsopplegget inneholder tekster og bilder fra Tysklands oppgjør med nazismen etter andre verdenskrig, og om konsentrasjonsleiren Auschwitz. Oppgavene er skjematisk bygd opp, hvor elevene først skal lese, definere, analysere og så drøfte. Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv om du ønsker høytlesning av tekstene eller om elevene skal lese individuelt. 

De skriftlige oppgavene som elevene skal svare på, står på elevsiden under overskriften "Arbeidsoppgaver". Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt, eller i samarbeid med andre elever. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledning, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.

Tilleggsressurser

  1. FNs temaside om menneskerettigheter
  2. 27. januar er internasjonal minnedag for ofrene for Holocaust. 27. januar 1945 ble konsentrasjonsleiren Auschwitz befridd. Derfor har FN valgt denne datoen for å minnes ofrene for holocaust. Les mer om dagen her.
  3. 9. desember er internasjonal dag til minne om ofre for folkemord, og til forhindring av folkemord. Dagen er lagt til 9. desember siden Folkemordkonvensjonen ble vedtatt denne datoen i 1948. Formålet med dagen er å informere om Folkemordkonvensjonen og vise til hva konvensjonen har ført til i kampen mot folkemord, og for å hedre minnet om ofrene. Les mer om dagen her.

Kompetansemål

Kompetansemål

Tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap

Historie

Kjerneelementer: Historiebevissthet, Historisk empati, sammenhenger og perspektiver, Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid  

Kompetansemål etter VG2:   

   reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker  

  • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt  

Kompetansemål etter VG3: 

  • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger  
  • reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust  


 

Stikkord

  • folkemord
  • Holocaust
  • jødeutryddelse
  • konsentrasjonsleir

For tilbakemeldinger og spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: