[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft" for vgs
Ressursbank "Bærekraft" for vgs
Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet
Fag:
Historie, KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø
Tidsbruk:
Varierende
Forberedelser:
Tverrfaglig

Målet med oppgavene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, et av de tre tverrfaglige temaene i de nye læreplanene.

Målet med oppgavene er å:

 • vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer
 • vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Noen av oppleggene går over flere timer, andre kun en skoletime. De kan brukes alene eller som en introduksjon til et større prosjekt om bærekraftig utvikling. 

Aktivitetene er også tilrettelagt for omvendt undervisning.

Oppgaver

 • Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

 • Sett egne og andres ord på de tre hovedområdene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima.

   

   

 • Bli kjent med hva folk i lokalmiljøet ditt mener om våre viktigste utfordringer.

   

   

 • Hør verdensledere snakke om FNs bærekraftsmål og lag egen tale om verden fram mot 2030.

 • Hvor synlig er temaene i FNs bærekraftsmål i nyhetene?

 • Hvis du måtte velge tre av 17 bærekraftsmål – hvilke ville du valgt?

 • Utforsk sammenhenger mellom de ulike bærekraftsmålene, og knytt dem opp mot menneskerettighetene.

 • Lag din egen visuelle framstilling av FNs bærekraftsmål.

 • Hvordan ser verden ut i 2030? Ta et bilde eller skriv en tekst.

 • Elevene trener på å se sammenhenger mellom globale utfordringer og deres egne liv.

 • Elevene blir oppfordret til å tenke nytt om samfunnsutfordringer de allerede kjenner til, og knytte dem opp mot menneskerettigheter.

   

   

 • Elevene tar bilde av sin egen hverdag der de har muligheten til å velge bærekraftige løsninger.

   

   

 • Et heldagsopplegg om anstendig arbeid og bærekraftig utvikling, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting.

   

   

 • En tverrfaglig prosjektoppgave hvor elevene skal lage sine egne bærekraftsmål og forsøke å nå dem.

 • Er kommunens klima- og miljøplaner med på å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt?

   

   

Flere ressurser

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: