[[suggestion]]
Bestill besøk fra FN-sambandet
Bestill besøk fra FN-sambandet

Foto: FN-sambandet

Bestill besøk av FN-sambandet

FN-sambandet har kontorer i hele landet. Ta kontakt med ditt lokale kontor for å avtale tidspunkt og aktivitet: 

Rollespill

Rollespill er en engasjerende og aktiv måte å lære på. FN-sambandet tilbyr rollespill innen flere ulike temaer.
Tilbys til: ungdomsskole og videregående skole.
FN-skoler får rabatt, se prisliste nederst på siden.

 • FN-rollespillet er vår mest populære aktivitet. Her representerer elevene landene i FNs sikkerhetsråd. De debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt, og får førstehånds erfaring med hvordan diplomatisk arbeid i FN foregår. Tilbys til: vgs, 10. trinn

  Gå til FN-rollespill →

   

 • I dette rollespillet vil elevene lære om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer) og krever få forberedelser. Tilbys til: vgs.

  Gå til rollespillet om menneskerettigheter og ekstremisme →

   

   

 • I dette spillet lærer elevene om ulikheter mellom land og om ulike forutsetninger og urettferdige strukturer. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

  Gå til Handelsspillet →
   
 • Dette rollespillet handler om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen. Det gir kjennskap til interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Rollespillet gir også elevene innsikt i problemer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, samt en forståelse av hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

  Gå til Tekstilfabrikken, et rollespill om arbeidsliv →

   

 

Foredrag

FN-sambandet tilbyr tilpassede foredrag til ulike skoleslag innenfor en rekke internasjonale temaer: 

 • FN, fred og sikkerhet
 • FN og menneskerettigheter
 • FN og bærekraftig utvikling
 • FN, klima og miljø
 • FN og rettferdig arbeidsliv
 • Demokrati og medborgerskap

Tilbys til: mellomtrinn, ungdomsskole og videregående skole.
FN-skoler får rabatt, se prisliste nederst på siden.

FN-film fra Sør

Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere gratis skolekino for norske elever. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. 

Tilbys til: mellomtrinnungdomsskole og videregående skole.
Gratis, men tilbys kun til FN-skoler (dersom filmen vises på kino kan det tilkomme utgifter). 

Kurs for skoleansatte og studenter om utdanning for bærekraftig utvikling

Vi tilbyr skreddersydde kurs og fagdager om hvordan undervise for bærekraftig utvikling.

Tilbys til: barneskole, ungdomsskole, videregående skole, lærerutdanninger og lærerstudenter.

Foredrag om bærekraftig utvikling for Ungt Entreprenørskap

FN-sambandet samarbeider med Ungt Entreprenørskap, og  tilbyr gratis foredrag om bærekraftig utvikling for alle skoleklasser som deltar i programmene til Ungt Entreprenørskap.

Tilbys til: klasser som skal gjennomføre elevbedrift eller ungdomsbedrift.

Studiereise for lærere til FN i New York

Hver vår tar vi med 16 lærere fra 8 skoler på en ukes studiereise til FN og den norske FN-delegasjonen i New York. 

Tilbys til: Kun til ansatte på FN-skoler. Bli FN-skole!

Prisliste

TilbudPris for FN-skolerPris for andre
Rollespill  
     FN-rollespillet1000,-2000,-
     Menneskerettigheter og ekstremisme1000,-2000,-
     Handelsspillet - i skolens lokaler600,-1100,-
     Handelsspillet - i FN-sambandets lokaler0,-0,-
     Tekstilfabrikken - i skolens lokaler600,-1100,-
     Tekstilfabrikken - i FN-sambandets lokaler0,-0,-
FN-film fra Sør*0,-Tilbys kun FN-skoler
Foredrag  
     Foredrag - i skolens lokaler600,-1100,-
     Foredrag - i FN-sambandets lokaler0,-0,-
     Foredrag - digitalt400,-800,-
Kurs om utdanning for bærekraftig utvikling2000,-2000,-
Besøk av FN-filuren600,-1100,-

Dersom det er lang reisevei, kan det tilkomme noen ekstra utgifter. 
* Dersom det er en kinovisning, kan det tilkomme noen utgifter til leie av kinosal.

For å få medlemspriser: Bli FN-skole!

Abonner på nyhetsbrev: