[[suggestion]]
Bestill besøk fra FN-sambandet
Bestill besøk fra FN-sambandet

Foto: FN-sambandet

Rollespill i skolen

Rollespill er en deltagende metode som vekker engasjement og innlevelse, og som bidrar til å skape identifikasjon hos elevene. Vi tilbyr rollespill innen flere ulike temaer. FN-skoler får rabatt, se prisliste nederst på siden.

 • FN-rollespillet er vår mest populære aktivitet. Her representerer elevene landene i FNs sikkerhetsråd. De debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt, og får førstehånds erfaring med hvordan diplomatisk arbeid i FN foregår. Tilbys til: vgs, 10. trinn

  Gå til FN-rollespill →

   

 • I dette spillet lærer elevene om ulikheter mellom land og om ulike forutsetninger og urettferdige strukturer. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

  Gå til Handelsspillet →
   
 • Dette rollespillet handler om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen. Det gir kjennskap til interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Rollespillet gir også elevene innsikt i problemer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, samt en forståelse av hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

  Gå til Tekstilfabrikken, et rollespill om arbeidsliv →

   

 • I dette rollespillet vil elevene lære om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer) og krever få forberedelser. Tilbys til: vgs.

  Gå til rollespillet om menneskerettigheter og ekstremisme →

   

   

 

Digitalt FN-rollespill

Dersom ekstra lang reisevei eller andre ytre faktorer gjør det vanskelig å gjennomføre FN-rollespill, kan FN-rollespillet i noen tilfeller tilbys digitalt. Ta kontakt med din regionavdeling for å høre om denne muligheten.

FN-avis

Dette er et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor elevene lager nettavis med internasjonalt tema. Opplegget gir stort rom for øvelse i ulike ferdigheter, og dekker en rekke kompetansemål. Gratis, men tilbys kun til FN-skoler. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole.

FN-film fra Sør

Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere gratis skolekino for norske elever. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. 

Gratis, men tilbys kun til FN-skoler (dersom filmen vises på kino kan det tilkomme utgifter). Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole.

Lærerkurs

Vi tilbyr skreddersydde kurs og fagdager om hvordan undervise for bærekraftig utvikling. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole, lærerutdanninger og lærerstudenter.

Foredrag

Vi tar utgangspunkt i FN, men varierer temaene fra fred og konflikt til menneskerettigheter, klima og FNs bærekraftsmål. Vi kommer på skolebesøk til dere eller tar imot skoleklasser i våre lokaler rundt omkring i landet. FN-skoler får rabatt, se prisliste nederst på siden. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole. 

Foredrag om bærekraftig utvikling for Ungt Entreprenørskap

Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap og tilbyr gratis foredrag om bærekraftig utvikling for alle skoleklasser som deltar i programmene til Ungt Entreprenørskap.

Studiereise for lærere til FN i New York

Hver vår tar vi med 16 lærere fra 8 skoler på en ukes studiereise til FN og den norske FN-delegasjonen i New York. Tilbys bare til FN-skoler. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole. 

Prisliste

TilbudPris for FN-skolerPris for ikke-medlemmer
Besøk av FN-filuren600,-1100,-
FN-avisGratisTilbys kun til FN-skoler
FN-filmGratis*Tilbys kun til FN-skoler
FN-rollespill1000,-2000,-
Foredrag600,-1100,-
Digitalt foredrag400,-800,-
Foredrag som holdes hos FN-sambandetGratisGratis
Handelsspillet og Tekstilfabrikken som holdes hos FN-sambandetGratisGratis
Handelspillet med klimaforhandlinger600,-1100,-
Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme1000,-2000,-
Rollespill: Tekstilfabrikken600,-1100,-
Lærerkurs2000,-2000,-

Ta kontakt med din regionavdeling for å gjøre avtaler om besøk. 

Få mer informasjon om fordelene ved å være FN-skole, og hvordan du kan bli medlem.

* dersom filmen vises på en kino, kan det tilkomme ekstra utgifter. Dersom det er lang reisevei, kan skolen måtte betale noe ekstra i reiseutgifter. 

Abonner på nyhetsbrev: