[[suggestion]]
Bestill besøk fra FN-sambandet
Bestill besøk fra FN-sambandet

Foto: FN-sambandet

FN-rollespill

FN-rollespillet er vår mest populære aktivitet. Her representerer elevene landene i FNs sikkerhetsråd. De debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt, og får førstehånds erfaring med hvordan diplomatisk arbeid i FN foregår. FN-skoler får rabatt, se prislisten nederst. Tilbys til: vgs, 10. trinn

Digitalt FN-rollespill

Dersom ekstra lang reisevei eller andre ytre faktorer gjør det vanskelig å gjennomføre FN-rollespill, kan FN-rollespillet i noen tilfeller tilbys digitalt. Ta kontakt med din regionavdeling for å høre om denne muligheten.

FN-avis

Dette er et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor elevene lager nettavis med internasjonalt tema. Opplegget gir stort rom for øvelse i ulike ferdigheter, og dekker en rekke kompetansemål. Gratis 2021. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole

FN-film fra Sør

Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere gratis skolekino for norske elever. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. 

Film fra Sør- Vgs

Film frå Sør- Ungdomsskole

Film fra Sør- Mellomtrinnet

Gratis, men tilbys kun til FN-skoler (dersom filmen vises på kino kan det tilkomme utgifter)Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole.

Handelsspillet med klimaforhandlinger

I dette spillet lærer elevene om ulikheter mellom land og om ulike forutsetninger og urettferdige strukturer. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer. FN-skoler får rabatt, se prislisten nederst. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

Tekstilfabrikken, et rollespill om arbeidsliv

Dette rollespillet handler om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen. Det gir kjennskap til interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Rollespillet gir også elevene innsikt i problemer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, samt en forståelse av hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter. FN-skoler får rabatt, se prislisten. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme

I dette rollespillet vil elevene lære om årsaker til radikalisering og voldelig ekstremisme. De vil samtidig lære å argumentere for og imot ulike tiltak som skal bekjempe voldelig ekstremisme, og se tiltakene i sammenheng med menneskerettigheter. Rollespillet organiseres som en fagdag (ca. 6 timer) og krever få forberedelser. FN-skoler får rabatt, se prislisten. Tilbys til: vgs.

Lærerkurs

Vi tilbyr skreddersydde kurs og fagdager om hvordan undervise for bærekraftig utvikling. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole, lærerutdanninger og lærerstudenter.

Foredrag

Vi tar utgangspunkt i FN, men varierer temaene fra fred og konflikt til menneskerettigheter, klima og FNs bærekraftsmål. Vi kommer på skolebesøk til dere eller tar imot skoleklasser i våre lokaler rundt omkring i landet. FN-skoler får rabatt, se prislisten nederst. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole. 

Foredrag om bærekraftig utvikling for Ungt Entreprenørskap

Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap og tilbyr gratis foredrag om bærekraftig utvikling for alle skoleklasser som deltar i programmene til Ungt Entreprenørskap.

Studiereise for lærere til FN i New York

Hver vår tar vi med 16 lærere fra 8 skoler på en ukes studiereise til FN og den norske FN-delegasjonen i New York. Tilbys bare til FN-skoler. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole. - Dette tilbudet utgår skoleåret 2021/2022 pga COVID-19.

Prisliste

TilbudPris for FN-skolerPris for ikke-medlemmer
Besøk av FN-filuren600,-1100,-
FN-avisGratisTilbys kun til FN-skoler
FN-filmGratis*Tilbys kun til FN-skoler
FN-rollespill1000,-2000,-
Foredrag600,-1100,-
Digitalt foredrag400,-800,-
Foredrag som holdes hos FN-sambandetGratisGratis
Handelsspillet og Tekstilfabrikken som holdes hos FN-sambandetGratisGratis
Handelspillet med klimaforhandlinger600,-1100,-
Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme1000,-2000,-
Rollespill: Tekstilfabrikken600,-1100,-
Lærerkurs2000,-2000,-

Ta kontakt med din regionavdeling for å gjøre avtaler om besøk. 

Få mer informasjon om fordelene ved å være FN-skole, og hvordan du kan bli medlem.

* dersom filmen vises på en kino, kan det tilkomme ekstra utgifter. Dersom det er lang reisevei, kan skolen måtte betale noe ekstra i reiseutgifter. 

Abonner på nyhetsbrev: