[[suggestion]]
FN-film
 

5.-7. trinn

Blanka

Bli med til Filippinene og bli kjent med ti år gamle Blanka. Blanka gir et ungt publikum en unik sjanse til å bedre forstå hvordan det er å vokse opp i fattigdom i andre deler av verden. Skuespillerne i filmen er selv fra gata i Manila og gjør en utrolig innsats i denne varme og sterke fortellingen.

Blanka er en engasjerende spillefilm som er en fin inngang til å jobbe med temaene fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

8.-10. trinn

Above Water

Dokumentarfilmen Above Water tar oss med til en liten landsby i Niger. Gjennom 14 år gamle Houlaye får vi innblikk i hvordan både livet hennes og lokalsamfunnet påvirkes av tørke og vannmangel. Houlaye reiser flere kilometer hver dag for å hente vann. Mangelen på vann fører til at Houlaye får mer ansvar hjemme, som igjen går utover skolegangen hennes. Hvordan er det å leve med konsekvensene av en global oppvarming en selv ikke har forårsaket? 

Above Water viser oss tydelig hvordan konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer påvirker både enkeltindivider og samfunn.

Videregående skole

Flukt

Hvordan er det å leve med en flyktninghistorie bare du kjenner? I den prisvinnende animerte dokumentarfilmen Flukt forteller Amin for første gang sin egen historie, som han i 20 år har holdt skjult for både venner og sin kjæreste. Flukt skildrer både fortvilelse, håp, kyniske menneskesmuglere, jakten på et hjem – og jakten på en selv.

Med dette opplegget får elevene økt kunnskap om tema mennesker på flukt.

 

Abonner på nyhetsbrev: