[[suggestion]]
Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler
Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler

Lærerkonferanse for UNESCO-skoler. Foto: FN-sambandet

Bedriftsbesøk

Programmet bestod av bedriftsbesøk til Skjærgårdsfisk visningsanlegg med rib-tur ut til mærene. Det var omvisning på Hillesvåg Ullvarefabrikk med fokus på bærekraftig produksjon. I tillegg besøkte lærerne Lyngheisenteret og ble guida gjennom lyngheiene og opplyst om viktigheten av bevaring av disse som er en del av vår felles kulturarv. Nesten 90 % av lyngheiene i Europa har gått tapt de siste 100 årene. Lærerne besøkte også Teknologisenter Mongstad (TCM) der de fikk et godt innblikk i hvordan testsenteret fungerer og hvordan det blir jobbet kontinuerlig med testing av fangst av CO₂.

Oselver

I nordavindskuling og regn rodde lærerne i Oselverbåter over Lurefjorden. Kunnskapen om å bygge og bruke oselverbåter har Unesco-status som immateriell kulturarv. Roturen kunne dra paralleller til starten for Skjærgårdsfisk, da man rodde med fisk til byen hver søndag, og til bøndene som rodde over fjorden med ull til Hillesvåg.

Foredrag

I tillegg var det en rekke interessante innlegg fra både eksterne og interne foredragsholdere under konferansen. Ordfører i Alver, Sara Hamre Sekkingstad, snakket om utviklingen av en ny kommune i lys av Unescos biosfæreprogram. Arnt Fløysand fra Høyskolen på Vestlandet, hadde et innlegg om grønn omstilling på Vestlandet, der han pekte på at man kan gjøre eksisterende sektorer, som maritim sektor, petroliumssektoren og sjømatsektoren mer miljøvennlig ved hjelp av teknologisk utvikling. I tillegg snakket Nordhordland UNESCO biosfære om hva er bisofæreområde er og hvordan det utvikles. 

Med på seminaret var også lærere fra biosfæreområdet i Sverige; Naturum Vattenriket og Blekinge, og i Danmark; Møn Unesco Biosfære. Konferansen ble gjennomført med støtte fra Nordplus (Nordisk Ministerråd). 

Lærerkonferansen 2023

Alle UNESCO-skoler får mulighet til å sende to lærere på den årlige nasjonale lærerkonferansen. Mer informasjon om lærerkonferansen 2023 kommer snart. 

Abonner på nyhetsbrev: