[[suggestion]]
Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler
Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler

Lærerkonferansen for UNESCO-skoler i 2023. Foto: FN-sambandet

Hovedmålet med konferansen var å øke kunnskapen om hvordan den samiske kulturarven kan bidra til å løse store globale utfordringer. Til sammen deltok 65 lærere og rektorer fra UNESCO-skoler i hele Norge, inkludert noen fra Sverige og Finland. Statssekretær fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Nancy Charlotte Porsanger, og sametingspresident Silje Karine Muotka var med på åpningsseremonien.  

Deltakerne på konferansen var to dager i Alta og én i Kautokeino på den Samiske Høyskolen. De besøkte en reindriftsfarm og Alta museum, hvor det er 6000 år gamle helleristninger. Dette er et av UNESCOs verdensarvsteder i Norge. Målet for de tre dagene i nord var økt samarbeid og nettverksbygging, der det blant annet var invitert flere foredragsholdere som er eksperter på ulike felt innen samenes kultur og identitet. 

Lærerkonferansen 2022 

I september 2022 var lærerkonferansen i Nordhordland biosfæreområde. Programmet bestod av bedriftsbesøk til Skjærgårdsfisk visningsanlegg med rib-tur ut til mærene. Det var omvisning på Hillesvåg Ullvarefabrikk med fokus på bærekraftig produksjon. I tillegg besøkte lærerne Lyngheisenteret og ble guida gjennom lyngheiene og opplyst om viktigheten av bevaring av disse som er en del av vår felles kulturarv. Nesten 90 % av lyngheiene i Europa har gått tapt de siste 100 årene.

Lærerne besøkte også Teknologisenter Mongstad (TCM) der de fikk et godt innblikk i hvordan testsenteret fungerer og hvordan det blir jobbet kontinuerlig med testing av fangst av CO₂. I nordavindskuling og regn rodde lærerne i Oselverbåter over Lurefjorden. I tillegg var det en rekke interessante innlegg fra både eksterne og interne foredragsholdere under konferansen.  

Begge konferansene ble gjennomført med støtte fra Nordplus (Nordisk Ministerråd).  

Lærerkonferansen 2024 

Alle UNESCO-skoler får mulighet til å sende to lærere på den årlige nasjonale lærerkonferansen. Mer informasjon om lærerkonferansen 2024 kommer snart.  

Abonner på nyhetsbrev: