Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Benin
Benin

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon- folket 39.2%, adjaene 15.2%, yorubaene 12.3%, baribaene 9.2%, peulhene 7%, ottamariene 6.1%, yoa-lokpa folket 4%, dendiene 2.5%, andre 1.6% (inkluderer europeere), uspesifisert 2.9% (2002)

Språk

Fransk (offisiell), fon og yoruba (vanlig dagligtale i sør), stammespråk (minst 6 stk i nord)

Religion

Katolikker 27.1%, muslimer 24.4%, vodoo 17.3%, protestanter 10.4%, andre kristne 5.3%, other 15.5% (2002)

Innbyggertall

8 850 000

Areal

112 622 Km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 110 PPP$

Nasjonaldag

1. August

Andre landsider

Geografi

Benin er en liten vestafrikansk stat som ligger på nordkysten av Guineabukta. Landet grenser til Nigeria, Niger, Togo og Burkina Faso. Langs Benins smale kyst er det sandbanker og mange laguner. Benin er ganske flatt og har mye fruktbar jord som kan dyrkes. Benins klima er hett og fuktig. Tørkeperioden varer fra desember til mars – og fra mars til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igjen, mens regntiden er tilbake fra oktober til desember. Benin har forholdsvis lite skog. Tørkeperiodene og skogbrannene har ødelagt 59 prosent av skogen som landet tidligere hadde.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Benin ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I det området som i dag er Benin var det for lenge siden flere små kongedømmer. På 1700-tallet ble det mektige kongedømmet Dahomey grunnlagt. Benins kyst er en del av det som tidligere var kjent som slavekysten. Fanger ble solgt og sendt over Atlanterhavet for å jobbe. Dermed fantes det interesse for landet både fra Portugal, Frankrike og Storbritannia. Alle tre ønsket å kontrollere området, men på 1800-tallet ble Benin en fransk koloni. 

Etter andre verdenskrig fortsatte landet å bli styrt av Frankrike som en del av fransk Vest-Afrika. I 1960 ble landet selvstendig under navnet Dahomey. Under de første tiårene som en selvstendig stat var det uroligheter i landet. Stadige militærkupp gjorde det vanskelig å drive politikken i retning av utvikling. Landet ble fra 1972 styrt av en diktator; major Mathieu Kérékou. Han erklærte landet til å være en marxistisk-leninistisk ettpartistat. Kérékou har i høy grad preget landet som styrte landet fra 1972 til 2006. Det som er unikt for Benin er likevel at det har lyktes med å gå fra å være en militærstyrt ettpartistat til et demokratisk flerpartistat under samme leder. Dette skjedde under en folkeavstemning i 1990, hvor landet fikk ny grunnlov. Dermed ble landet republikken Benin; et fritt demokrati. 

Før valget i 2006 ble det spekulert i om Kérékou ville forsøke å forlenge sin regjeringstid, selv om han hadde sittet ved makten i nesten 34 år. Det skjedde ikke. Valget falt på den uerfarne økonomen Boni Yayi. Han ble også gjenvalgt i 2011 og han støttepartier fikk flertall i parlamentet. Hans største hindringer for å kunne gjennomføre sin politikk er en sterk fagforening, ettervirkninger av en storflom som rammet landet i 2010 og finanskrisen. Benin er avhengig av utenlandsk bistand. I 2012 la Yayi frem en åttepunkters fremtidsplan for Benin. Utvikling av havnen i Cotonou, modernisering av jernbanen, utvikle jordbruket, forbedre utdanningssystemet, gi kvinner en mer likestilt og fremtredende rolle i samfunnet og bekjempe korrupsjonen, styrke den nasjonale sikkerheten og forhindre sosiale uroligheter i samfunnet. 

Samfunn og politikk

Benin er i dag en republikk, der presidenten velges for fem år og kan gjenvelges to ganger. Presidenten leder regjeringen og utnevner selv ministrene, som formelt skal godkjennes av den lovgivende forsamling, nasjonalforsamlingen. Den har 83 medlemmer og velges for fire år. Landet har fått ros for å være et av Afrikas mest stabile og demokratiske samfunn. Grunnleggende menneskerettigheter, som ytringsfrihet og pressefrihet, overholdes og landets etniske grupper og religiøse trossamfunn lever fredelig side om side. Opposisjonell aktivitet, fagforeninger og frivillige organisasjoner er anerkjent i Benins grunnlov fra 1990 og har fritt spillerom innenfor landets demokratiske rammebetingelser. Men landet har også mange utfordringer: Benin er et av de fattigste landene i Afrika og korrupsjon er utbredt, i tillegg til helseproblemer som malaria og AIDS. Benin har også hatt grensestrider med sin nordlige nabostat Burkina Faso.

Tre av fire i Benin lever for mindre enn 2 dollar om dagen og en av fire har ikke tilgang til rent drikkevann. Selv om situasjonen har forbedret seg gradvis gjennom 2000-tallet, mye takket være den politikken som har blitt ført for å bekjempe fattigdommen. Barnedødeligheten har minsket, men i 2006 var fremdeles en av fem barn underernært. 

Økonomi og handel

Til tross for en bedret økonomisk vekst de senere årene, er Benin er et av verdens fattigste land. Økonomien er hovedsakelig basert på jordbruk og handel. Handelen med nabolandene er viktig, spesielt handelen med Nigeria. Landbruket representerer om lag en tredel av verdiskapingen og hele inntektsgrunnlaget til rundt halvparten av befolkningen. Landbrukssektoren består i all hovedsak av småbruk, som dyrker mat for selvberging og dels produkter for salg. Benins eksport består særlig av bomull og andre jordbruksprodukter som palmeolje, kaffe og kakao. Benin er en av Afrikas største bomullprodusenter. Benin har begrensede naturressurser, men man finner blant annet kalkstein, gull og også noe olje der. Korrupsjon er utbredt, og innsats mot offentlig korrupsjon har vært en fanesak for flere presidenter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Benin på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  1,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  2,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,0
  Prosent
  Primærnæring
  23
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  114 760
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  23,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  39,0
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 176
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  57
  År
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  15,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  6
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  84,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,858
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,613
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,485
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  36
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  7,23
  Prosent
  Global lykkeindeks
  13,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  78,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  51
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  84
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  38,4
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  53,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  61,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,5
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  68
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  412
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  530
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,231
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  100
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  94
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  405
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  61
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,32
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,56
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,57
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  45
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  52,6
  Prosent
  Alfabetisme
  38,4
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  77,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  20
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  8 290 986 804
  US Dollar
  BNP per innbygger
  779
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,76