[[suggestion]]
Benin
Benin

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon-folket (38.4%), Adjaene (15.1%), Yorubaene (12%), Baribaene (9.6%), Fulaniene (8.6%), Ottamariene (6.1%), Yoa-Lokpa folket (4.3%), Dendiene (2.9%), andre (2.8%) (2013)

Språk

Fransk (offisielt), fon og yoruba (vanlig dagligtale i sør), stammespråk (minst seks i nord)

Religion

Muslimer (27.7%), romersk-katolske (25.5%), protestanter (13.5%), vodoo (11.6%), andre (14.7%), ingen (5.8%) (2013)

Innbyggertall

11 176 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

114 760 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 168 PPP$

Nasjonaldag

1. august

Andre landsider

Geografi

Benin er en liten vestafrikansk stat som ligger ved nordkysten av Guineabukta. Langs Benins smale kyst er det sandbanker og mange laguner. Terrenget består av flate åser og mye fruktbar jord. Landets høyeste punkt, Mont Sokbaro, ligger 658 moh.

Klimaet er hett og fuktig. Det er tropisk klima i nord, og tørrere mot sør. Tørkeperioden varer fra desember til mars, og fra mars til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igjen, mens regntiden er tilbake fra oktober til desember. Benin har forholdsvis lite skog. Tørkeperioder og skogbranner har ødelagt 59 prosent av skogen som landet tidligere hadde.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Benin ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets historie er preget av kongedømmer, vekslende kolonivelde og en omfattende slavehandel. Benins kyst er en del av det som tidligere var kjent som slavekysten. Slaver ble solgt og sendt over Atlanterhavet for å jobbe. Kolonimaktene Portugal, Frankrike og Storbritannia ønsket å kontrollere området, men på 1800-tallet ble Benin en fransk koloni.

Etter andre verdenskrig fortsatte landet å bli styrt av Frankrike som en del av fransk Vest-Afrika. I 1960 ble landet selvstendig under navnet Dahomey. De første tiårene etter selvstendigheten var urolige. Stadige militærkupp gjorde det vanskelig å drive politikken i riktig retning. Landet ble fra 1972 styrt av en diktator, major Mathieu Kérékou. Han erklærte landet som en marxistisk-leninistisk ettpartistat. Kérékou satt ved makten fra 1972 til 2006, og fikk etterhvert kallenavnet «Kameleonen». Årsaken er at Benin lyktes med å gå fra å være en militærstyrt ettpartistat til en demokratisk flerpartistat under samme leder. Dette skjedde under en folkeavstemning i 1990, hvor landet fikk ny grunnlov. Dermed ble Benin et fritt demokrati.

Høsten 2010 ble Benin rammet av den verste oversvømmelsen på over førti år. Mer enn en fjerdedel av landet lå under vann, og 200 000 mennesker ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

Samfunn og politikk

Benin er en republikk, der presidenten velges for en periode på fem år og kan gjenvelges to ganger. Presidenten leder regjeringen og utnevner selv ministrene, som formelt skal godkjennes av lovgivende makt. Nasjonalforsamlingen har 83 medlemmer og velges for fire år. Landet har fått ros for å være et av Afrikas mest stabile og demokratiske samfunn siden 1991, men valget i 2019 var ikke fritt og rettferdig fordi opposisjonspartier ikke fikk delta og internett ble slått av på valgdagen.

Grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og pressefrihet overholdes, og landets etniske grupper og religiøse trossamfunn lever fredelig side om side. Opposisjonell aktivitet, fagforeninger og frivillige organisasjoner er anerkjent i Benins grunnlov fra 1990 og opplever ikke undertrykkelse. Men landet har også mange utfordringer. Benin er et av de fattigste landene i Afrika og korrupsjon er utbredt, i tillegg til helseproblemer som malaria og AIDS. Benin har også hatt grensestrider med sin nordlige nabostat Burkina Faso. Tre av fire i Benin lever for mindre enn 2 dollar om dagen og en av fire har ikke tilgang til rent drikkevann. Situasjonen har bedret seg gradvis gjennom 2000-tallet.

Nylig har styresmaktene lagt mer vekt på utviklingsplaner. Punktene er forbedring av infrastruktur, transport og utdanningssystemet, bekjempe korrupsjon, gi kvinner en mer likestilt og fremtredende rolle i samfunnet, styrke den nasjonale sikkerheten og forhindre sosiale uroligheter.

Økonomi og handel

Til tross for økonomisk vekst de senere årene, er Benin et fattig land. Økonomien er hovedsakelig basert på jordbruk og handel. Handelen med nabolandene er viktig, spesielt handelen med Nigeria. Landbruket representerer om lag en tredel av verdiskapingen og hele inntektsgrunnlaget til rundt halvparten av befolkningen. Landbrukssektoren består i all hovedsak av småbruk, som dyrker mat for selvberging og dels produkter for salg. Benins eksport består særlig av bomull og andre jordbruksprodukter som palmeolje, kaffe og kakao. Benin er en av Afrikas største bomullprodusenter.

Benin har begrensede naturressurser, men man finner blant annet kalkstein, gull og også noe olje der. Korrupsjon er utbredt, og innsats mot offentlig korrupsjon har vært en fanesak for flere presidenter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Benin på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  675 840 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  49,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,346
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  40,10
  prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,326
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  44,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  61,5
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  6 318
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,61
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,0
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  114 760
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,91
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  23,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  37,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,4
  Hektar per person
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,973
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  84,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  40
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,74
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,4
  Prosent
  Undervektige barn
  4,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  34,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  98
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  57
  År
  Malariatilfeller
  367,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  633
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  33
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  94
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  52,5
  Prosent
  Alfabetisme
  32,9
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,0
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,613
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  49,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  7,23
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  50
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  6
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  100
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  41,4
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  2,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  9 246 696 924
  US Dollar
  BNP per innbygger
  827
  US Dollar
  Primærnæring
  22
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,15
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  14,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  65
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  68
  Personer
  Befolkningstall
  11 485 674
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 723
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 328
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,515
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
  Lykkeindeks
  4,88
  Skala: 1-10 (der 10 er best)