[[suggestion]]
Benin
Benin

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon-folket (38.4%), Adjaene (15.1%), Yorubaene (12%), Baribaene (9.6%), Fulaniene (8.6%), Ottamariene (6.1%), Yoa-Lokpa folket (4.3%), Dendiene (2.9%), andre (2.8%) (2013)

Språk

Fransk (offisielt), fon og yoruba (vanlig dagligtale i sør), stammespråk (minst seks i nord)

Religion

Muslimer (27.7%), romersk-katolske (25.5%), protestanter (13.5%), vodoo (11.6%), andre (14.7%), ingen (5.8%) (2013)

Innbyggertall

11 176 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

114 760 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 168 PPP$

Nasjonaldag

1. august

Andre landsider

Geografi

Benin er en liten vestafrikansk stat som ligger ved nordkysten av Guineabukta. Langs Benins smale kyst er det sandbanker og mange laguner. Terrenget består av flate åser og mye fruktbar jord. Landets høyeste punkt, Mont Sokbaro, ligger 658 moh.

Klimaet er hett og fuktig. Det er tropisk klima i nord, og tørrere mot sør. Tørkeperioden varer fra desember til mars, og fra mars til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igjen, mens regntiden er tilbake fra oktober til desember. Benin har forholdsvis lite skog. Tørkeperioder og skogbranner har ødelagt 59 prosent av skogen som landet tidligere hadde.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Benin ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets historie er preget av kongedømmer, vekslende kolonivelde og en omfattende slavehandel. Benins kyst er en del av det som tidligere var kjent som slavekysten. Slaver ble solgt og sendt over Atlanterhavet for å jobbe. Kolonimaktene Portugal, Frankrike og Storbritannia ønsket å kontrollere området, men på 1800-tallet ble Benin en fransk koloni.

Etter andre verdenskrig fortsatte landet å bli styrt av Frankrike som en del av fransk Vest-Afrika. I 1960 ble landet selvstendig under navnet Dahomey. De første tiårene etter selvstendigheten var urolige. Stadige militærkupp gjorde det vanskelig å drive politikken i riktig retning. Landet ble fra 1972 styrt av en diktator, major Mathieu Kérékou. Han erklærte landet som en marxistisk-leninistisk ettpartistat. Kérékou satt ved makten fra 1972 til 2006, og fikk etterhvert kallenavnet «Kameleonen». Årsaken er at Benin lyktes med å gå fra å være en militærstyrt ettpartistat til en demokratisk flerpartistat under samme leder. Dette skjedde under en folkeavstemning i 1990, hvor landet fikk ny grunnlov. Dermed ble Benin et fritt demokrati.

Høsten 2010 ble Benin rammet av den verste oversvømmelsen på over førti år. Mer enn en fjerdedel av landet lå under vann, og 200 000 mennesker ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

Samfunn og politikk

Benin er en republikk, der presidenten velges for en periode på fem år og kan gjenvelges to ganger. Presidenten leder regjeringen og utnevner selv ministrene, som formelt skal godkjennes av lovgivende makt. Nasjonalforsamlingen har 83 medlemmer og velges for fire år. Landet har fått ros for å være et av Afrikas mest stabile og demokratiske samfunn siden 1991, men valget i 2019 var ikke fritt og rettferdig fordi opposisjonspartier ikke fikk delta og internett ble slått av på valgdagen.

Grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og pressefrihet overholdes, og landets etniske grupper og religiøse trossamfunn lever fredelig side om side. Opposisjonell aktivitet, fagforeninger og frivillige organisasjoner er anerkjent i Benins grunnlov fra 1990 og opplever ikke undertrykkelse. Men landet har også mange utfordringer. Benin er et av de fattigste landene i Afrika og korrupsjon er utbredt, i tillegg til helseproblemer som malaria og AIDS. Benin har også hatt grensestrider med sin nordlige nabostat Burkina Faso. Tre av fire i Benin lever for mindre enn 2 dollar om dagen og en av fire har ikke tilgang til rent drikkevann. Situasjonen har bedret seg gradvis gjennom 2000-tallet.

Nylig har styresmaktene lagt mer vekt på utviklingsplaner. Punktene er forbedring av infrastruktur, transport og utdanningssystemet, bekjempe korrupsjon, gi kvinner en mer likestilt og fremtredende rolle i samfunnet, styrke den nasjonale sikkerheten og forhindre sosiale uroligheter.

Økonomi og handel

Til tross for økonomisk vekst de senere årene, er Benin et fattig land. Økonomien er hovedsakelig basert på jordbruk og handel. Handelen med nabolandene er viktig, spesielt handelen med Nigeria. Landbruket representerer om lag en tredel av verdiskapingen og hele inntektsgrunnlaget til rundt halvparten av befolkningen. Landbrukssektoren består i all hovedsak av småbruk, som dyrker mat for selvberging og dels produkter for salg. Benins eksport består særlig av bomull og andre jordbruksprodukter som palmeolje, kaffe og kakao. Benin er en av Afrikas største bomullprodusenter.

Benin har begrensede naturressurser, men man finner blant annet kalkstein, gull og også noe olje der. Korrupsjon er utbredt, og innsats mot offentlig korrupsjon har vært en fanesak for flere presidenter.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Benin på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet