[[suggestion]]
Benin
Benin

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Porto-Novo

Etniske grupper

Fon-folket (38.4%), Adjaene (15.1%), Yorubaene (12%), Baribaene (9.6%), Fulaniene (8.6%), Ottamariene (6.1%), Yoa-Lokpa folket (4.3%), Dendiene (2.9%), andre (2.8%) (2013)

Språk

Fransk (offisielt), fon og yoruba (vanlig dagligtale i sør), stammespråk (minst seks i nord)

Religion

Muslimer (27.7%), romersk-katolske (25.5%), protestanter (13.5%), vodoo (11.6%), andre (14.7%), ingen (5.8%) (2013)

Innbyggertall

11 176 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

114 760 km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

2 168 PPP$

Nasjonaldag

1. August

Andre landsider

Geografi

Benin er en liten vestafrikansk stat som ligger ved nordkysten av Guineabukta. Langs Benins smale kyst er det sandbanker og mange laguner. Terrenget består av flate åser og mye fruktbar jord. Landets høyeste punkt, Mont Sokbare, ligger 658 moh.

Klimaet er hett og fuktig. Det er tropisk klima i nord, og tørrere mot sør. Tørkeperioden varer fra desember til mars – og fra mars til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igjen, mens regntiden er tilbake fra oktober til desember. Benin har forholdsvis lite skog. Tørkeperioder og skogbranner har ødelagt 59 prosent av skogen som landet tidligere hadde.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Benin ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Landets historie bærer preg av kongedømmer, vekslende kolonivelde og en omfattende slavehandel. Benins kyst er en del av det som tidligere var kjent som slavekysten. Fanger ble solgt og sendt over Atlanterhavet for å jobbe. Dermed økte interessene for landet blant kolonimaktene. Både Portugal, Frankrike og Storbritannia ønsket å kontrollere området, men på 1800-tallet ble Benin en fransk koloni.

Etter andre verdenskrig fortsatte landet å bli styrt av Frankrike som en del av fransk Vest-Afrika. I 1960 ble landet selvstendig under navnet Dahomey. De første tiårene etter selvstendigheten var urolige. Stadige militærkupp gjorde det vanskelig å drive politikken i riktig retning. Landet ble fra 1972 styrt av en diktator, major Mathieu Kérékou. Han erklærte landet som en marxistisk-leninistisk ettpartistat. Kérékou satt ved makten fra 1972 til 2006, og fikk etterhvert kallenavnet «Kameleonen». Årsaken er at Benin lyktes med å gå fra å være en militærstyrt ettpartistat til en demokratisk flerpartistat under samme leder. Dette skjedde under en folkeavstemning i 1990, hvor landet fikk ny grunnlov. Dermed ble Benin et fritt demokrati.

Høsten 2010 ble Benin rammet av den verste oversvømmelsen på over førti år. Mer enn en fjerdedel av landet lå under vann, og 200 000 mennesker ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine.

Samfunn og politikk

Benin er i dag en republikk, der presidenten velges for en periode på fem år og kan gjenvelges to ganger. Presidenten leder regjeringen og utnevner selv ministrene, som formelt skal godkjennes av lovgivende makt. Nasjonalforsamlingen har 83 medlemmer og velges for fire år. Landet har fått ros for å være et av Afrikas mest stabile og demokratiske samfunn.

Grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og pressefrihet overholdes, og landets etniske grupper og religiøse trossamfunn lever fredelig side om side. Opposisjonell aktivitet, fagforeninger og frivillige organisasjoner er anerkjent i Benins grunnlov fra 1990 og har fritt spillerom innenfor landets demokratiske rammebetingelser. Men landet har også mange utfordringer. Benin er et av de fattigste landene i Afrika og korrupsjon er utbredt, i tillegg til helseproblemer som malaria og AIDS. Benin har også hatt grensestrider med sin nordlige nabostat Burkina Faso. Tre av fire i Benin lever for mindre enn 2 dollar om dagen og en av fire har ikke tilgang til rent drikkevann. Situasjonen har bedret seg gradvis gjennom 2000-tallet.

Nylig har styresmaktene lagt mer vekt på utviklingsplaner. Punktene innebærer forbedring av infrastruktur, transport og utdanningssystemet, bekjempe korrupsjon, gi kvinner en mer likestilt og fremtredende rolle i samfunnet, styrke den nasjonale sikkerheten og forhindre sosiale uroligheter.

Økonomi og handel

Til tross for en bedret økonomisk vekst de senere årene, er Benin er et av verdens fattigste land. Økonomien er hovedsakelig basert på jordbruk og handel. Handelen med nabolandene er viktig, spesielt handelen med Nigeria. Landbruket representerer om lag en tredel av verdiskapingen og hele inntektsgrunnlaget til rundt halvparten av befolkningen. Landbrukssektoren består i all hovedsak av småbruk, som dyrker mat for selvberging og dels produkter for salg. Benins eksport består særlig av bomull og andre jordbruksprodukter som palmeolje, kaffe og kakao. Benin er en av Afrikas største bomullprodusenter. Benin har begrensede naturressurser, men man finner blant annet kalkstein, gull og også noe olje der. Korrupsjon er utbredt, og innsats mot offentlig korrupsjon har vært en fanesak for flere presidenter.

Til tross for en bedret økonomisk vekst de senere årene, har Benin en svært lav score på UNDPs indeks for menneskelig utvikling. Landets utvikling hemmes av utbredt korrupsjon og nepotisme. Innsats mot offentlig korrupsjon har vært en fanesak for flere presidenter.

Handelen med nabolandene er viktig, spesielt handelen med Nigeria. Økonomien er hovedsakelig basert på landbruk og handel. Landbruket representerer om lag en tredel av verdiskapingen og hele inntektsgrunnlaget til rundt halvparten av befolkningen. Landbrukssektoren består i all hovedsak av småbruk som dyrker mat for selvberging i tillegg til produkter for salg. Benins eksport består særlig av bomull og andre jordbruksprodukter som palmeolje, kaffe og kakao. Benin har begrensede naturressurser, men blant annet kalkstein, gull og noe olje.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Benin på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  114 760
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  23,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  39,0
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 485 674
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,613
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,515
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  57
  År
  Forventet levealder for kvinner
  59
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  49,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  61,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,5
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  68
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 723
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 328
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,973
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  98
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  61
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,61
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,57
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,4
  Hektar per person
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  26
  Drapsrate
  6,18
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  84,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,858
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  40
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  7,23
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,14
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  45
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  52,6
  Prosent
  Alfabetisme
  38,4
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  77,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  20
  Prosent
 •  

  Benin

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  2,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,4
  Prosent
  Barnearbeid
  41,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  22
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 984 084 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data