[[suggestion]]
Egypt
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kairo

Etniske grupper

Egyptere 99,6, andre 0,4 (2006)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk og fransk

Religion

muslimer (sunni) 90%, kristne (de fleste koptisk kristne) 10% (2012)

Styreform

Republikk

Areal

1,002,450 km2

Myntenhet

Egyptisk pund

BNI pr innbygger

11 129 PPP$

Nasjonaldag

23 juli

Andre landsider

Geografi

Egypt strekker seg over et område som er tre ganger større enn Norge. Naturen består hovedsakelig av ørken, med elven Nilen som den livgivende pulsåren. Nilen renner gjennom hele landet fra sør til nord og er en av verdens to største elver. Omtrent hele befolkningen bor langs elven eller i Nilendeltaet i nord.

Dessverre er Nilen blant de mest truede elevene i verden. Det faller svært lite nedbør i Egypt, og forurensning, oppdemming og klimaendringer setter den viktige elva i fare. Arkeologisk sett blir Egypt omtalt som et skattekammer. Templene Luxor, Kongenes dal og pyramidene i Giza er bare noen av landets store severdigheter. Sistnevnte er et av antikkens syv menneskeskapte underverker.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Egypt ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Egypt var åsted for en av verdens eldste sivilisasjoner: Faraoenes rike. Det oppsto i år 3000 f.Kr, og overlevde i to årtusener. Etter det var landet underlagt ulike styrer. Når vår tidsregning begynte ble Egypt en del av Romerriket, og kristendommen slo rot i landet. På 600-tallet kom arabiske erobrere, og de brakte islam med seg. Fra 1500-tallet ble Egypt en del av Det osmanske riket.

På 1800-tallet ble europeiske makter dominerende. Mellom 1882 og 1922 fungerte landet som britisk koloni. I 1922 ble Egypt et selvstendig monarki, men britenes innflytelse fortsatte. Misnøyen med kongen vokste raskt, og i 1952 ble han avsatt av en gruppe militære, ledet av Gamal Abdel Nasser.

Egypt ble et militærdiktatur, med sosialistisk ideologi i bunnen. Da Anwar al-Sadat ble president i 1970 avskaffet han ettpartistaten, men landet forble autoritært. Etter å ha tapt flere kriger mot Israel skrev Sadat under på en fredsavtale med landet. Det ble ikke populært blant egyptiske islamister, og Sadat ble drept i 1981. Hans etterfølger, Hosni Mubarak, førte en lavintensiv konflikt med islamistiske grupper. Den største av dem, Det muslimske brorskapet, var forbudt i landet. Mubarak ble drevet fra makten under i 2011, etter et enormt folkelig opprør.

I 2012 vant Det muslimske brorskapet i de første frie valgene som hadde vært i Egypt. Brorskapets ledere ble imidlertid raskt upopulære, og i 2013 ble de avsatt i et militærkupp. I mai 2014 vant militærlederen Abd al-Fattah al-Sisi et nytt presidentvalg, uten noen egentlige motkandidater.     

Samfunn og politikk

I dag er Egypt en republikk med en sterk presidentmakt. Etter revolusjonen i 2011 ble det innført endringer i det politiske systemet for å bli mer demokratisk. Det ble holdt frie parlaments- og presidentvalg for første gang, og i slutten av 2012 ble det vedtatt en ny grunnlov. Etter militærkuppet i 2013 har imidlertid det gamle systemet i stor grad blitt gjeninnført. Den gamle eliten styrer igjen landet, i 2014 ble det vedtatt enda en ny grunnlov. I den står det at det skal være ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling i landet.

Militæret har mye makt. Blant annet får de utnevne forsvarsministeren de første åtte årene etter at grunnloven tro i kraft. Etter militærkuppet har Det muslimske brorskapet igjen blitt forbudt. Gruppen er stemplet som en terrororganisasjon, og tusenvis av tilhengere er fengslet. Store deler av den sekulære og liberale opposisjonen har også fått munnkurv av regimet. Samtidig har andre, mer militante, islamistgrupper begynt å aksjonere. Blant dem er Sinaiprovinsen, som har sverget troskap til Den islamske staten (IS)

Økonomi og handel

Egypt er regionens mest folkerike land, men samtidig ett av de fattigste. Den økonomiske utviklingen har blitt hemmet av rask befolkningsvekst, som har satt press på knappe jordbruksarealer og vannressurser. Den uformelle sektoren i landet er omfattende. De viktigste inntektskildene er olje- og gasseksport, turisme og inntekter fra Suezkanalen, som går mellom Rødehavet og Middelhavet. Landet har gått fra sosialistisk sentralsyring til å bli mer markedsorientert. Likevel styres det meste av staten. Revolusjonen i 2011 skadet økonomien. Turister og investorer ble skremt av at sikkerheten ble dårligere. I tillegg har Egypt store utfordringer når det gjelder arbeidsledighet, befolkningsvekst og svak eksport.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Egypt er medlem av Sikkerhetsrådet, og informasjonen som følger er knyttet til deres rolle i dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Befolkningsstørrelse, geografisk plassering og militær styrke gir Egypt stor politisk innflytelse i Midtøsten og Afrika. Landet er en regional stormakt, selv om de har hatt en politisk ustabil situasjon etter Den arabiske våren i 2011.

EU, der både Frankrike, Spania og Storbritannia er medlemmer, er Egypts største handelspartner, både når det gjelder import og eksport. Storbritannia er tidligere kolonimakt i Egypt, og landene har nå et forholdsvis tett forhold gjennom Samvelde-samarbeidet.

Egypt mottar betydelige summer fra USA både gjennom militær og økonomisk bistand. Egypt er en svært viktig alliert for USA i regionen, på grunn av det omfattende militære samarbeidet. Likevel har forholdet blitt noe mer anspent i de siste årene på grunn av Egypts mangel på vilje til å støtte til USAs krigføring i Midtøsten. Egypt har et godt forhold til Russland. Egypt og Senegal er begge medlemmer i Organisasjonen for Islamsk samarbeid (OIC), som arbeider for sikre og beskytte muslimske interesser og for å skape internasjonal fred.

Tips

Konflikten foregår i Egypts nærområde, så de er absolutt berørt av det som foregår i Jemen. Egypt er med i koalisjonen som ledes av Saudi Arabia, og har på den måten valgt side i konflikten. De vil nok jobbe for at koalisjonen skal få et FN-mandat (godkjennelse). Koalisjonen bomber allerede houthi-mål i Jemen, for å nedkjempe houthi-bevegelsen. Egypt vil i Sikkerhetsrådet kanskje søke allianse med Senegal, som også deltar i koalisjonen. De vil nok også ønske å beholde et godt forhold til USA, Storbritannia og andre viktige land.

Egypt kan være positive til invasjon av Houdeida som Saudi Arabia planlegger, så lenge det legges til rette for ordninger som sikrer at den humanitære situasjonen ikke blir forverret.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Egypt på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  -113 700 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,020
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  27,80
  prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,8
  Prosent
  Undervektige barn
  9,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  22,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  39
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  56
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  13
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  93,9
  Prosent
  Alfabetisme
  80,8
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,0
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  6,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  23,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  14,93
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  61
  Prosent
  Vannuttak
  118,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  6
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  34,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 413
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  39
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  39 623 992 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  2,19
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 001 450
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,1
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  99 375 741
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,575
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,696
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  10,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  25 631
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  36 720
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  289 231
  Personer
  Internt fordrevne
  82 000
  Internt fordrevne
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  268
  Fredsindeksen
  2,632
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,92
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,20
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  6,21
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  2,51
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,884
  Skala
  Henrettelser
  44
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  4,17
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  88,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent