[[suggestion]]
Egypt
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kairo

Etniske grupper

Egyptere 99.7%, andre 0.3% (2006)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk og fransk

Religion

muslimer (sunni) 90%, kristne (de fleste koptisk kristne, men også armenske apostolikker, katolikker, maronitter, ortodokse og anglikanere) 10% (2015)

Innbyggertall

99 375 741 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1,002,450 km2

Myntenhet

Egyptisk pund

BNI pr innbygger

11 129 PPP$

Nasjonaldag

23 juli

Andre landsider

Geografi

Naturen i Egypt er preget av ørken. Elven Nilen renner gjennom hele landet fra sør mot nord. Elvens bredder er fruktbare oaser i det ellers tørre ørkenlandskapet. Lengst i øst ligger den fjellrike Sinaihalvøya. Halvøya er adskilt fra resten av landet ved Suezkanalen, som binder sammen Middelhavet og Rødehavet. Omtrent hele befolkningen bor langs Nilen, ved Suezkanalen, eller i det store elvedeltaet der Nilen renner ut i Middelhavet. Klimaet er varmt og tørt i hele landet, med unntak av det fuktige deltaområdet i nord. Langs kystene kan det komme noe nedbør, mens innlandet svært sjeldent får regn.

Nilen er blant de mest truede elvene i verden. Forurensning, oppdemming og klimaendringer setter elva i fare. Nilen har blitt demmet opp for å gjøre vannmengden elva fører med seg mer jevn. Til tross for dette er vannstanden både i elva og i den kunstige innsjøen bak demningen bestemt av nedbøren og klimaet der Nilen får sitt vann fra. Dette gjør at Nilen, som er hele livsgrunnlaget for Egypt, er veldig sårbar for klimaendringer, nye demninger eller forurensning utenfor landets grenser.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Egypt ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Egypt var sentrum for en av verdens eldste og mest innflytelsesrike sivilisasjoner. Fra rundt 3000 fvt. styrte de egyptiske faraoene (kongene) landet i over 2000 år. Store teknologiske, kulturelle, politiske, matematiske og religiøse nyvinninger gjordet Egypt til et av verdenshistoriens mektigste og rikeste land. Utover 1000-tallet fvt. ble faraoenes makt utfordret, og Egypt ble underlagt andre store riker. Blant annet ble landet styrt av Nubia, Persia, Det makedonske riket og Romerriket. På 600-tallet introduserte araberne islam til landet. Fra 1500-tallet ble Egypt en del av det mektige muslimske osmanske riket. Mellom 1882 og 1922 fungerte landet som britisk koloni. Egypt ble selvstendig i 1922, men britenes innflytelse fortsatte å prege landet.

Under andre verdenskrig utviklet Egypt seg til å bli en arabisk stormakt. En voksende nasjonalisme førte mellom 1950- og 1980-tallet til flere kriger med europeiske stormakter, og med nabolandet Israel. Etter over 20 år som diktatur med Hosni Mobarak ved makten, førte store demonstrasjoner i 2011 til at han måtte gå av. Folkeopprøret var en del av «Den arabiske våren», der befolkningen i flere arabiske land forlangte mer demokrati.

Du kan lese mer om Den arabiske våren her

Samfunn og politikk

Egypt er en republikk med en sterk presidentmakt. Etter revolusjonen i 2011 ble det innført endringer i det politiske systemet for å styrke demokratiet. Det ble holdt frie parlaments- og presidentvalg for første gang. Etter nye demonstrasjoner ble også den nye presidenten tvunget til å gå av. I en periode tok militæret makten, før et nytt valg ble avholdt. Vinneren av dette valget har siden regjert landet. Presidenten er landets statsoverhode, og velges direkte av folket for maksimalt to fireårsperioder. Presidenten utnevner regjeringen og er militærets øverstkommanderende.

Etter at den sittende presidenten kom til makten, har han styrket sin makt. Dette er for eksempel ulovlig å danne politiske partier på religiøse eller etniske grunnlag. Blant annet er en viktig maktfaktor og bevegelsen "det muslimske brorskap" forbudt. Religionens innvirkning på politikken har minsket, samtidig som den er den viktigste påvirkningskraften på samfunnet. Religiøs ekstremisme har siden 1990-tallet blitt mer vanlig. Spesielt har Sinai-halvøya vært sentrum for en voksende ekstremistbevegelse. I hele landet er kvinner sterkt underrepresentert i arbeidsmarkedet, i politikken og i rettsvesenet. Kvinner tjener også i gjennomsnitt betraktelig mindre enn menn.

Økonomi og handel

Egypt er regionens mest folkerike land, og Nord-Afrikas største økonomi. Økonomien er bygget på landbruk, industri, turisme og inntekter fra Suezkanalen. Det er betydelige oljeforekomster i landet, men sammenlignet med andre arabiske land er utvinningen og eksporten beskjeden. Jordbruket sysselsetter en betydelig andel av befolkningen. Særlig er bomullsproduksjon og tekstilindustri viktige næringer. Landet importerer mye mat, ettersom det er relativt få områder egnet for jordbruk i forhold til den raske befolkningsveksten. Turisme har tradisjonelt vært en viktig industri, men de senere års politiske uroligheter, og den økende religiøse ekstremismen, har imidlertid ført til færre turister.  

Egypt sliter med store forskjeller mellom fattige og rike. Rundt 30 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Blant landets rike er utdanning, arbeid og familiens rykte viktigere enn rikdom. Det samme gjelder den fattige befolkningen, men mulighetene for å få en god utdanning eller godt arbeid er dårlige. Derfor er tradisjonelle skikker viktige å følge for å opprettholde familiens rykte. Disse skikkene innebærer gjerne at døtre får mindre i arv og skal giftes bort, mens sønner arver mer og skal føre familien videre.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Egypt på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  -113 700 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,020
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  27,80
  prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,696
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,493
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  76
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  4,17
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  43,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  10,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  98
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  201 894
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,20
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,6
  Prosent
  Marine verneområder
  33
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 001 450
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,91
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,1
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  497
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  41 640
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  314 933
  Personer
  Fredsindeksen
  2,632
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  44
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  97 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  56,47
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  88,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  5
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  4,8
  Prosent
  Undervektige barn
  9,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  22,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  33
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  12
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  56
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  13
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  88,2
  Prosent
  Alfabetisme
  71,2
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,0
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,575
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  6,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  23,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  14,93
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  61
  Prosent
  Vannuttak
  118,9
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  6
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 658
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  34,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  235 369 129 338
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 413
  US Dollar
  Primærnæring
  11
  Prosent
  Sekundærnæring
  34
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,19
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  45,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Egypt

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  25 631
  Personer
  Befolkningstall
  99 375 741
  tall