[[suggestion]]
Egypt
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kairo

Etniske grupper

Egyptere 99.7%, andre 0.3% (2006)

Språk

Arabisk (offisielt), engelsk og fransk

Religion

muslimer (sunni) 90%, kristne (de fleste koptisk kristne, men også armenske apostolikker, katolikker, maronitter, ortodokse og anglikanere) 10% (2015)

Innbyggertall

99 375 741 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1,002,450 km2

Myntenhet

Egyptisk pund

BNI pr innbygger

11 129 PPP$

Nasjonaldag

23 juli

Andre landsider

Geografi

Naturen i Egypt er preget av ørken. Elven Nilen renner gjennom hele landet fra sør mot nord. Elvens bredder er fruktbare oaser i det ellers tørre ørkenlandskapet. Lengst i øst ligger den fjellrike Sinaihalvøya. Halvøya er adskilt fra resten av landet ved Suezkanalen, som binder sammen Middelhavet og Rødehavet. Omtrent hele befolkningen bor langs Nilen, ved Suezkanalen, eller i det store elvedeltaet der Nilen renner ut i Middelhavet. Klimaet er varmt og tørt i hele landet, med unntak av det fuktige deltaområdet i nord. Langs kystene kan det komme noe nedbør, mens innlandet svært sjeldent får regn.

Nilen er blant de mest truede elvene i verden. Forurensning, oppdemming og klimaendringer setter elva i fare. Nilen har blitt demmet opp for å gjøre vannmengden elva fører med seg mer jevn. Til tross for dette er vannstanden både i elva og i den kunstige innsjøen bak demningen bestemt av nedbøren og klimaet der Nilen får sitt vann fra. Dette gjør at Nilen, som er hele livsgrunnlaget for Egypt, er veldig sårbar for klimaendringer, nye demninger eller forurensning utenfor landets grenser.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Egypt ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Egypt var sentrum for en av verdens eldste og mest innflytelsesrike sivilisasjoner. Fra rundt 3000 fvt. styrte de egyptiske faraoene (kongene) landet i over 2000 år. Store teknologiske, kulturelle, politiske, matematiske og religiøse nyvinninger gjordet Egypt til et av verdenshistoriens mektigste og rikeste land. Utover 1000-tallet fvt. ble faraoenes makt utfordret, og Egypt ble underlagt andre store riker. Blant annet ble landet styrt av Nubia, Persia, Det makedonske riket og Romerriket. På 600-tallet introduserte araberne islam til landet. Fra 1500-tallet ble Egypt en del av det mektige muslimske osmanske riket. Mellom 1882 og 1922 fungerte landet som britisk koloni. Egypt ble selvstendig i 1922, men britenes innflytelse fortsatte å prege landet.

Under andre verdenskrig utviklet Egypt seg til å bli en arabisk stormakt. En voksende nasjonalisme førte mellom 1950- og 1980-tallet til flere kriger med europeiske stormakter, og med nabolandet Israel. Etter over 20 år som diktatur med Hosni Mobarak ved makten, førte store demonstrasjoner i 2011 til at han måtte gå av. Folkeopprøret var en del av «Den arabiske våren», der befolkningen i flere arabiske land forlangte mer demokrati.

Du kan lese mer om Den arabiske våren her

Samfunn og politikk

Egypt er en republikk med en sterk presidentmakt. Etter revolusjonen i 2011 ble det innført endringer i det politiske systemet for å styrke demokratiet. Det ble holdt frie parlaments- og presidentvalg for første gang. Etter nye demonstrasjoner ble også den nye presidenten tvunget til å gå av. I en periode tok militæret makten, før et nytt valg ble avholdt. Vinneren av dette valget har siden regjert landet. Presidenten er landets statsoverhode, og velges direkte av folket for maksimalt to fireårsperioder. Presidenten utnevner regjeringen og er militærets øverstkommanderende.

Etter at den sittende presidenten kom til makten, har han styrket sin makt. Dette er for eksempel ulovlig å danne politiske partier på religiøse eller etniske grunnlag. Blant annet er en viktig maktfaktor og bevegelsen "det muslimske brorskap" forbudt. Religionens innvirkning på politikken har minsket, samtidig som den er den viktigste påvirkningskraften på samfunnet. Religiøs ekstremisme har siden 1990-tallet blitt mer vanlig. Spesielt har Sinai-halvøya vært sentrum for en voksende ekstremistbevegelse. I hele landet er kvinner sterkt underrepresentert i arbeidsmarkedet, i politikken og i rettsvesenet. Kvinner tjener også i gjennomsnitt betraktelig mindre enn menn.

Økonomi og handel

Egypt er regionens mest folkerike land, og Nord-Afrikas største økonomi. Økonomien er bygget på landbruk, industri, turisme og inntekter fra Suezkanalen. Det er betydelige oljeforekomster i landet, men sammenlignet med andre arabiske land er utvinningen og eksporten beskjeden. Jordbruket sysselsetter en betydelig andel av befolkningen. Særlig er bomullsproduksjon og tekstilindustri viktige næringer. Landet importerer mye mat, ettersom det er relativt få områder egnet for jordbruk i forhold til den raske befolkningsveksten. Turisme har tradisjonelt vært en viktig industri, men de senere års politiske uroligheter, og den økende religiøse ekstremismen, har imidlertid ført til færre turister.  

Egypt sliter med store forskjeller mellom fattige og rike. Rundt 30 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen. Blant landets rike er utdanning, arbeid og familiens rykte viktigere enn rikdom. Det samme gjelder den fattige befolkningen, men mulighetene for å få en god utdanning eller godt arbeid er dårlige. Derfor er tradisjonelle skikker viktige å følge for å opprettholde familiens rykte. Disse skikkene innebærer gjerne at døtre får mindre i arv og skal giftes bort, mens sønner arver mer og skal føre familien videre.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Egypt på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet