[[suggestion]]
Gabon

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Libreville

Etniske grupper

Bantustammer (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba), andre afrikanske og europeiske folkeslag.

Språk

Engelsk (offisielt),fransk(offisielt), fang, myene, nzebi, bapounou/eschira, bandjabi

Religion

Katolikker 41.9%, protestanter13.7%, andre kristne 32.4%, muslimer 6.4%, tradisjonelle religioner 0.3%, andre 0.3%, ingen 5% (2012)

Innbyggertall

1 751 199

Styreform

Republikk

Areal

267 670 Km2

Myntenhet

CFA- franc

BNI pr innbygger

18 103 PPP$

Nasjonaldag

17. August

Andre landsider

Geografi

Mesteparten av Gabon består av en høyslette som dekkes av regnskog og savanner. Elver har laget dype daler gjennom høysletten, og terrenget er ulendt. Høyplatået er omringet av Krystallfjellene i nord og Chaillufjellene i sør. Langs kysten strekker det seg et lavlandsbelte. Kystslettene i nord har mange elvedeltaer, og i sør dekkes kysten av mangrover og savanne. Her og på havbunnen rett utenfor er det rike oljereserver. Munningen av landets største elv Ogooué deler kystsletten i et nordlig og sørlig område. Ogooué-elven er rundt 1200 km lang og renner gjennom hele landet fra kysten i vest til Kongo i øst. Klimaet i Gabon er fuktig og varmt. Det regner mye, særlig fra september til mars. Rundt 80 % av Gabon er dekket av regnskog. Avskoging har imidlertid vært et stort miljøproblem. I de siste årene har myndighetene tatt tak. Landets 13 nasjonalparker dekker i dag 11 % av landområdene, noe som er imponerende i verdenssammenheng. Men landet sliter med krypskyttere.

Earth Ecoprint

1.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gabon ville vi trenge 1.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Funn av redskaper tyder på at Gabon var bebodd allerede 5000 år f.Kr. Pygmeene var de første innbyggerne, og de drev med jakt og fiske. På 1500-tallet slo andre folkegrupper seg ned ved munningen av Ogooué-elven og sørvest i landet. 200 år senere kom fang-folket, den største nåværende folkegruppen i Gabon, fra Kamerun. Fra 1500-tallet var Gabon senter for handel med slaver, elfenben og tømmer. Landets ressurser ble utnyttet av franske, nederlandske og britiske handelsfolk. I 1839 bosatte franskmenn seg ved kysten. Langsomt ble området kolonisert, og i 1910 ble Gabon fransk koloni. Veien til selvstendighet begynte etter 2.verdenskrig. I 1946 ble landets første parti PDG dannet av M’Ba. Gabon ble selvstendig i 1960, og M’Ba ble landets første president. Da han døde sju år senere, tok Albert Bongo over som president. Bongo innførte ettpartistyre, noe som varte helt til 1991. All politisk opposisjon var lenge forbudt, men sterk motstand i folket førte til innføring av demokrati.

Samfunn og politikk

Bongo var uavbrutt president i 42 år til sin død i 2009. Sønnen Ali Ben Bongo overtok styringen da faren døde. Familien har klart å beholde makten fordi presidenten avvæpnet og splittet opposisjonen ved å inkludere politiske motstandere i regjeringer. Presidenten har også klart å unngå borgerkrig i et splittet land. I 2011 forsøkte en opposisjonsleder, Mba Obame, å gjennomføre et statskupp. Forsøket mislyktes, og Ben Bongo ble sittende. President Bongo har alltid vært anklaget for korrupsjon. Gabon bærer preg av fortiden som fransk koloni, og har fransk retts- og utdanningssystem. Båndene til Frankrike er fortsatt nære. Arbeidsløsheten i Gabon øker på grunn av voksende ungdomskull. Rettighetene for arbeidere i formell sektor er gode, med blant annet 40 timers arbeidsuke. De samme rettighetene gjelder ikke for gjestearbeidere. Handel med barn forekommer, og Gabon mottar mange av disse barna. Andelen fattige i Gabon er stor, og levestandarden for fattige har sunket siden årtusenskiftet.

Økonomi og handel

Gabons økonomi er svært avhengig av oljesektoren. Olje har gjort Gabon til et av landene i Afrika sør for Sahara med høyest BNP. Velstanden er imidlertid dårlig fordelt på befolkningen. Avhengigheten av olje gjør landet svært sårbart for svingninger i oljepriser på verdensmarkedet og myndigheter forsøker å gjøre landet mindre avhengig av kun en inntekt og prøver å finne nye næringer for dagen oljen går tom. På 1990-tallet førte lave oljepriser til økonomiske problemer i landet. Sammen med Verdensbanken og IMF ble det innført store reformer for å få økonomien på bena. Frankrike har stor innflytelse i Gabon gjennom blant annet oljeselskapet Elf. Siden årtusenskiftet har Frankrike fått konkurranse fra USA og Kina. I dag er disse tre landene Gabons viktigste handelspartnere. Til tross for gode handelsavtaler handler landet lite med nabolandene. Industrien i Gabon er av liten betydning, men skogbruk er viktig. Landet eksporterer råtømmer. Gabon er avhengig av matvareimport på grunn av for liten egenproduksjon.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Gabon på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  267 670
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  89,3
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 067 561
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,542
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,702
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  63
  År
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  62
  År
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  8,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 890
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  926
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  845
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,099
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  48
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  444
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,77
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,14
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,7
  Hektar per person
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  22
  Drapsrate
  8,04
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  89,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,923
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  31
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  17,09
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,76
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  89,1
  Prosent
  Alfabetisme
  83,2
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  42
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  36,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  19,5
  Prosent
  Barnearbeid
  19,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  57
  Prosent
  Tertiærnæring
  39
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  4 325 981 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data