Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kosovo
Kosovo

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pristina

Etniske grupper

Albanere 92 %, andre (serbere, bosniakker, gorani, rom, tyrkere, ashkali, egyptere 8 % (2008)

Språk

Albansk (offisielt), serbisk (offisielt), bosnisk, tyrkisk, rom

Religion

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Styreform

Republikk

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

17. februar

Andre landsider

Geografi

Kosovo grenser til Serbia i nord og øst, Makedonia i sør, Albania i sørvest og Montenegro i vest. Landet har ingen kyst, og har et såkalt kontinentalt klima, med varme og tørre sommere og kalde vintre. Kosovo er et fjellrikt land, med høyeste topp på 2656 m.o.h.(Deravica). 39,1 % av landarealet er skog, 52 % er jordbruksområder.

Historie

I middelalderen ble Kosovo sentrum for det serbiske riket. I slaget ved Kosovo i 1389 ble serberne nedkjempet, og dette førte til fem hundre år med ottomansk styre som brakte med seg innflytting av tyrkere og albanere. Kosovo tilhørte det osmanske rike til 1913 da det ble delt mellom Serbia og Montenegro. Da Jugoslavia ble dannet etter først verdenskrigen, ble Kosovo etablert som en provins i Serbia. På 80-tallet kom kravet om selvstendighet, noe som fikk Serbia til å stramme grepet. Serbias overgrep mot sivile i Kosovo fikk NATO til å gå til luftangrep. Over en million kosovoalbanere ble drevet på flukt. I juni 1999 trakk serberne seg tilbake og NATO avblåste sine bombeangrep. FN overtok administrasjonen av området, og NATO-styrken KFOR ble utplassert. Kosovo erklærte seg uavhengig 17.februar 2008, men Serbia mener løsrivelsen er ugyldig, og regner fortsatt Kosovo for å være en provins i eget land. Den internasjonale domstolen i Haag konkluderte i juli 2010 med at Kosovos uavhengighetserklæring ikke har brutt med internasjonal lov.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 2008 er presidenten landets statsoverhode. Parlamentet er lovgivende forsamling, og har 120 medlemmer. Ti plasser er reservert for kosovo-serbere, og ti plasser for ikke-serbiske minoriteter (bosniakker, roma etc). Parlamentet velger president og statsminister. Lokale myndigheter i provinser i Kosovo med flertall av serbere, har etablert Community Assembly of Kosovo and Metohija, et ”alternativt" parlament som underkjenner Kosovos uavhengighet. De politiske partiene i landet stiftes rundt sterke lederpersoner som har forankring i en bestemt region, eller hos en folkegruppe. Politisk ideologi spiller en mindre rolle. De fleste politikere er enige om at landet skal jobbe for å bli medlem i EU og NATO. Kosovo preges av etniske spenninger, først og fremst mellom kosovoalbanere og serbere. Fordommer og gjensidig mangel på tillit har eksistert i mange tiår. De rundt 120 000 – 150 000 serbere som bor innenfor Kosovos grenser har i tiden etter krigen levd med frykt for hevnaksjoner. Minoriteter som for eksempel rom-folk og ashkali er også gjenstand for eksklusjon og diskriminering. Kosovo har i tiden etter krigen vært preget av organisert kriminalitet, narkotikasmugling og menneskehandel, og opplever stor arbeidsløshet.

Økonomi og handel

Kosovo er blant Europas fattigste land. Jordbruk og gruvedrift er grunnmuren i økonomien, men mangel på moderne utstyr, penger og kunnskap gir dårlig avkastning. Da landet var en del av Jugoslavia fikk det økonomiske bidrag fra de rikere delene av Jugoslavia, mens infrastrukturen i Kosovo forble dårlig. Jugoslavias oppløsning og krigen på 1990-tallet forverret den økonomiske situasjonen. Landet får nå økonomisk støtte fra det internasjonale samfunnet. Kosovo er medlem av Verdensbanken og IMF, og har klart å holde inflasjonen lav mye på grunn av innføringen av euro som myntenhet. Penger som kosovoalbanere i utlandet sender hjem er en viktig inntektskilde; rundt 1/6 av BNP (2013). Kosovo er avhengig av å importere varer, og har et stort underskudd i sin offisielle handelsbalanse. Imidlertid regner en med at den svarte økonomien er omfattende, med narkotikahandel, sigarettsmugling, prostitusjon og menneskehandel.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kosovo på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data