[[suggestion]]
FN og korona

På nyttårsaften i 2019 ble Verdens helseorganisasjon (WHO) informert om at mange hadde fått en ukjent form for lungebetennelse i Wuhan i Kina. Få måneder etter, har koronaviruset spredd seg over store deler av verden, hundretusenvis har blitt syke og FN holder krisemøter for å forsøke å kontrollere situasjonen. Nesten alle FNs organisasjoner er involvert i arbeidet for å bekjempe av viruset og dempe de enorme følgene:

Verdens helseorganisasjon er FNs viktigste organ når det gjelder bekjempelsen av koronapandemien. WHO gir retningslinjer og informasjon til myndigheter og befolkningen. I tillegg til kunnskap og informasjon bidrar WHO også med beskyttelsesmateriell og testutstyr til en rekke land, og til å finansiere forskning om korona.

Høykommissæren for flyktninger (UNHCR) og FNs migrasjonsbyrå IOM jobber på spreng for å hindre at koronaviruset spres i sårbare grupper av flyktninger. FNs barnefond (UNICEF) beskytter barnas rettigheter og var blant de første FN-organisasjonene som fikk levert nødvendig medisinsk utstyr og beskyttelsesmasker til Kina.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) spiller en nøkkelrolle i å redde jobber, i det millioner av arbeidsplasser forsvinner og mange mister levebrødet sitt. Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) gjør det de kan for å sørge for at handelen mellom land består, for å stabilisere den globale økonomien. 

Her kan du følge nyheter om hva FN gjør i koronakrisen, dag for dag:

 • New York som huser FNs hovedkvarter er hardt rammet av koronaviruset. Maskene er tenkt brukt av helsepersonell på sykehus og helsesentre, som har oppgitt at de vil mangle beskyttelsesutstyr når antall smittede nå øker kraftig. FNs generalsekretær António Guterres sier han håper utstyret vil spille i alle fall en liten rolle i å redde liv

   

  Koronaviruset understreker ulikhetene i arbeidslivet og vil sannsynligvis forstørre dem

  De sosiale og økonomiske ulikhetene har i mange land økt raskt fra 1980-tallet til i dag. Koronapandemien bekrefter disse forskjellene og det er stor fare for at ulikhetene vil øke, ifølge ILO. De som allerede har minst, er mest utsatt for å bli smittet, og konsekvensene av sykdommen rammer dem enda hardere enn hos den øvrige befolkningen. Blant de marginaliserte finner vi kvinner, migrantarbeidere og de som jobber i uformell sektor. Grupper som i liten grad er organisert eller nyter godt av sosiale sikkerhetsnett.

   

  Nytt digitalt kart viser konsekvensene av COVID-19 for skolematprogrammer

  Kartet viser hvordan barns skolematprogram påvirkes av pandemien. Kartet ble lansert 27. mars av FNs World Food Programme (WFP) og oppdateres daglig med antall stengte skoler og antall barn som ikke lenger får daglige skolemåltider.Lenke:

 • Mange land har den senere tida blitt «stengt». Ved bruk av unntakslover har myndighetene tvunget folk til å holde seg hjemme for å unngå at koronasmitten sprer seg. For innbyggerne i Wuhan i Kina, hvor pandemien sannsynligvis startet, har det betydd to måneder i stadig strengere isolasjon. FNs nyhetsorgan, UN News har snakket med en av innbyggerne i Wuhan om hvordan hun har taklet dette:

  -Mental og psykisk forebygging: det er viktig å holde på daglige rutiner og aktiviteter. Lesing og evt. øving på instrumenter får deg til å tenke på andre ting.

  -For å unngå friksjoner i familien er det fint hvis en kan oppholde seg i ulike rom, evt. trene utendørs, deler av dagen. På den annen side kan det å være innestengt sammen gi mulighet til større intimitet og omsorg for hverandre enn i den normale hverdagen.

  -Kommunikasjon og tilgang til korrekt informasjon er viktig. Det gjelder særlig helseinformasjon og fysisk og psykologisk rådgivning. Det er også viktig å unngå for mye av det negative som finnes på internett. Hold heller kontakten med de du er glad i.

  -Respekt og støtte til de som er i førstelinjetjenesten, helsepersonell og sosialarbeidere. Vi ville ikke klart å demme opp for smitten uten dem. Hvis vi unngår å belaste dem ved å bli syke av andre ting bidrar vi til at de får gjort jobben sin.

  -Det aller viktigste er: hold deg hjemme!

  -Kanskje kommer vi ut av denne perioden med et endret syn på livet. Selv har jeg større nærhet til familien min enn før og jeg har gjenopptatt kontakten med venner jeg ikke har hørt fra på mange år. UN News

  Livsviktige vaksiner må ikke ofres til fordel for koronapandemien

  Innsatsen mot koronapandemien krever enorme helseressurser verden over. Vi går tomme for medisiner og hygieneutstyr mens transportsystemene bryter sammen. Iflg. lederen for UNICEF, Henrietta Fore, har presset på de medisinske leverandørkjedene nådd historiske høyder.

  Hennes frykt er at utviklingen av pandemien vil føre til at andre livsnødvendige helsetjenester som vaksinasjoner, vil bli utsatt i de områdene av verden hvor de trengs mest.

  Det er barn fra de fattigste familiene i land rammet av konflikt og naturkatastrofer som løper den største risikoen. UNICEF 

 • Sammen med FNs humanitære koordinator Mark Lowcock og lederene for Unicef og Verdens helseorganisasjon, ba António Guterres onsdag giverland om å bidra med 2 milliarder dollar, (22 milliarder kroner), til humanitær innsats i land i uten fungerende helsevesen, flere av dem i krig og konflikt. Mark Lowcock advarte mot konsekvensene dersom vi ikke hindrer virus i å spre seg under slike omstendigheter: – Vi setter millioner av mennesker i fare, hele regioner vil tippe over i kaos og viruset vil få muligheten til å komme rundt kloden og tilbake. Den brutale sannheten er at hvis vi ikke bistår de fattigste landene nå, slik at de kan beskytte seg selv, beskytter vi heller ikke våre egne innbyggere. UN News

  Kronaviruset har også en kjønnsdimensjon.

  UN Womens nestleder Anita Bhatia skriver om hvordan viruset særlig påvirker kvinner og hva regjeringene kan gjøre for å motvirke de negative konsekvensene for kvinner.

  Kvinner rammest hardest av oppsigelser og permitteringer fordi de særlig jobber i de mest utsatte sektorene og fordi de er overrepresentert i den uformelle økonomien, ofte uten noen form for sosial sikkerhet. Familier med kvinnelige forsørgere er ekstra utsatt nå.

  Kvinner utfører i utgangspunktet mest ubetalt omsorgsarbeid. Med hjemmeundervisning og flere omsorgsoppgaver blir arbeidsbyrden enda større. Pandemien rammer helsetilbudet for gravide og ammende kvinner. Tilværelsen er enda farligere for kvinner som er utsatt for seksualisert vold og mishandling.

  De fleste sykepleiere i verden er kvinner. Det er også den yrkesgruppen som er mest utsatt for smitte gjennom kontakt med pasienter.

  Bathia reagerer på fraværet av kvinner blant beslutningstakerne i verden som skal fatte vedtakene som skal få oss ut av pandemikrisa.

  Hennes råd til verdens regjeringer er blant annet:

  • Sørg for å dekke behovene hos kvinnelige helsepersonell, inkl. bind og hygieneartikler
  • Sikre driften av krisetelefoner og krisesentra for mishandlede kvinner som en del av de samfunnskritiske funksjonene
  • Støttetiltak og stimuleringspakker må også omfatte kvinner i omsorgsyrker
  • Sysselsatte i uformell sektor må få kompensert inntektstapet som følge av korona
  • Ledere må sørge for at kvinner inkluderes i beslutninger som omfatter samfunnstiltak under og etter krisa
  • Til slutt abefaler Bhatia og UN women verdens ledere om å benytte anledningen til å endre den kjønnstypiske arbeidsfordeligen. De oppfordrer til å slutte seg til HeForShe og følge særlig med på informasjon om “HeforShe@home”
 • FNs Generalsekretær Guterres oppfordret i går verdens 20 rikeste land til å svare på de mange truslene korona innebærer over alt i verden. I et brev til de såkalte G20-landene skriver Guterres at han er glad for at disse landene har bestemt seg for å arrangere et virtuelt toppmøte om pandemien, og at de nå har muligheten til å demonstrere solidaritet med alle, særlig med de mest sårbare. UN-news

  India følger Verdens helseorganisasjons råd og «stenger» landet i 21 dager.

  India som har verdens nest største befolkning bestemte tirsdag at de vil går for den «aggressive» måten å stoppe smittespredning på. Det betyr at regjeringen beordrer 1, 3 milliarder mennesker å holde seg hjemme de neste 21 dagene. Landet har også stoppet alle innenlands-flyvninger. Statsminister Narendra Modi har erklært at stengningen omfatter absolutt alle ,og at dersom folk ikke klarer å overholde dette portforbudet i 21 dager vil det sette landet 21 år tilbake i utvikling.

  Et spørsmål som melder seg er hvor de omlag 1,8 millionene hjemløse i India skal gjøre av seg gjennom denne krisen?

  Sommer OL 2020 er utsatt

  For første gang siden annen verdenskrig har den olympiske komite besluttet å utsette de olympiske lekene. Komiteen har bestemt seg for å følge rådene fra Verdens helseorganisasjon.

 • Generalsektær António Guterres ba mandag krigførende parter om å legge ned våpnene og rette innsatsen mot menneskehetens felles fiende, koronaviruset. Han advarte mot konsekvensene av pågående væpnede konflikter og sa at det alltid er de mest sårbare som betaler den høyeste prisen. I konfliktområder hvor helsesystemene har kollapset og hvor mennesker på flukt fra vold er mange ekstra utsatt. 

  Calling for immediate global ceasefire - UN chief on COVID-19

  Mer enn 2 milliarder mangler muligheter til å få vasket hendene sine

  Hjemløse, slumbeboere, landsbyer, folk med funksjonsnedsettelser, flyktninger, migranter, og andre utsatte grupper kan ikke beskytte seg mot smitte. Mer enn en firedel av menneskene på jorda sliter nemlig med å finne rent vann til å vaske hendene sine. FNs barnefond UNICEF melder 23. mars om vannmangel og ustabil forsyning i den krigsherjede nord-østlige delen av Syria.

  «Rent vann og håndvask redder liv. Vann og tilgangen til vann må ikke brukes for å vinne militære eller politiske seire. Nå det gjør det, er det først og fremst barna som lider» advarer UNICEFs talsperson.

  FN og verdensorganisasjonens samarbeidspartnere har satt i gang tiltak for å gi slumbeboere tilgang til rennende vann. Blant annet i Mathare-slummen i Nairobi hvor det bor anslagsvis en halv million mennesker, er det nå satt opp en rekke steder hvor folk kan få vasket hendene sine. UN-Habitat 

  Verdens helseorganisasjon og FIFA lanserer «Spark vekk koronavirus»- kampanjen

  Kampanjen som frontes av verdens stjernespillere har som mål å øke bevisstheten rundt forebygging av smitte gjennom korrekt og presis informasjon som kommer rett inn på brukernes mobiltelefoner. På bare 4 dager har kampanjen fått mer enn 10 millioner følgere på WhatsApp. Alle med Whatsapp kan abonnere på tjenesten ved å tekste «hi» til +41 22 501 76 55.

  En ny global teleplattform skal styrke og sikre kommunikasjonsnettverkene 

  ITU 23. mars: Den internasjonale telekommunikasjonsunionen, ITU som er et FN organ, lanserte en ny plattform for å sikre verdensomspennende telekommunikasjonen gjennom koronapandemien. Plattformen vil bistå myndighetene og privat sektor med robuste systemer for kommunikasjon tilgjengelig for alle i en krevende tid med økende press og behov.

 • «Dette er ikke bare en global helsekrise, det er også en stor krise for arbeidsmarkedet og økonomien med enorm innvirkning på folks liv» uttalte ILOs direktør Guy Ryder onsdag. Han viste til at de verste følgene av finanskrisen i 2008 ble unngått fordi verden sto sammen om tiltakene.- «Det er slik lederskap vi trenger nå også»  

  ILOs nye rapport COVID-19 and the world of work etterlyser presserende tiltak langs tre stolper: beskyttelse av arbeidere, stimulering av økonomien og sysselsetting og støtte til arbeidsplasser og inntekt.    ILO 18. mars:

  En rekke FN-møter avlyses  

  «Helse og trygghet er vår fremste prioritet» sa Mona Juul, president i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), da hun annonserte at UN75 Youth Plenary og ECOSOC Youth Forum er utsatt og alle ECOSOC møter er avlyst de neste åtte ukene. Dette skjer samtidig som verden går inn i det som omtales som Handlingenes tiår for bærekraftsmålene. Juul og Generalsekretæren forsikrer om at de søker alternative løsninger for å holde aktiviteten oppe.  (19.03)

  Snakk med barna om koronaviruset, la dem forstå at du hører og bryr deg!  

  Dette er anbefalingen fra Unicef som oppfordrer foreldre og andre voksne til å stille barna åpne spørsmål om hva de føler og hvordan de har det. Barna bør få ærlige svar om situasjonen, sammen med forsikringer om at dette nok går bra. At mennesker verden over hjelper hverandre og at forskere jobber på spreng for å stoppe smitten. Også barna må forstå at ingen skal mobbes i forbindelse med korona. Unicef 17.mars 

  Bosetting av flyktninger er avbrutt på grunn av korona 

  Frykten for spredning av koronaviruset har ført til at en rekke land drastisk begrenser innreise. En del land har stoppet bosetting. Dette rammer flytninger som har opplevd både forsinkelser, blitt sittende fast på vei til mottakerlandet og at familien er blitt splittet. Flyktninger i limbo øker faren for at de utsettes for viruset. Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og FNs høykommisær for flyktninger UNHCR ber landene om å sørge for at de mest kritiske tilfellene får innreise.  (17.mars)

  Et skritt nærmere koronabehandling  

  Bare 60 dager etter utbruddet av korona i Kina har forsøkene med en vaksine startet. «Dette er et utrolig framskritt» sier Tedros Ghebreyesus, lederen av Verdens helseorganisasjon som ber verden om å vise den samme solidariske holdningen som har bidratt til å bekjempe Ebola. Han sa onsdag at det nå er mer enn 200 000 som er rapportert smittet og 8000 som er døde av koronaviruset.  Verdens helseorganisasjon (WHO) 18.mars:  

 • Coronavirus Solidarity Fund er det fond lansert av WHO sammen med UN Foundation og flere partnere. Fondet skal finansiere tester og forsyninger for helsearbeidere, og støtte forsking om koronaviruset. På siden Covid19 responsfund kan alle som ønsker å bidra til fondet donere penger.   

  Målet er å samle inn minst 675 millioner USD innen utgangen av april. En rekke regjeringer og bedrifter har gitt bidrag til WHOs arbeid. Pr. 18. mars hadde organisasjonen mottatt 153 millioner USD, og fått løfte om ytterligere 96 millioner USD.  

 • Dette er tid for fornuft, ikke panikk. Forskning, ikke fordommer. Fakta, ikke redsel.

  FN og Verdens helseorganisasjon mobiliserer kraftig i disse dager for å tilby myndighetene i ulike land veiledning og hjelp for å takle pandemien. FNs generalsekretær viser til at hver enkelt av oss har et ansvar – for å følge de retningslinjer som helsemyndighetene anbefaler. Han viste videre til den store faren for at viruset vil gi alvorlige tilbakeslag for verdensøkonomien: 

  «FNs finanseksperter har regnet ut at viruset kan koste den globale økonomien minst 1 billion dollar (10 154 660 000 000 norske kroner) i 2020 –  kanskje mye mer.»

  Guterres maner til internasjonalt samarbeid, samhold og solidaritet for å få økonomien i gang, bistå de som rammes hardest økonomisk og de som får de største omsorgsoppgavene, nemlig kvinnene:  

  «En pandemi som denne minner oss om hvor nært mennesker er forbundet med hverandre. Å hindre ytterligere spredning av COVID 19-viruset er et ansvar vi alle deler». I Aftenposten 16.03.2020 

  Storstilt pengeinnsamling til kampen mot korona er nå i gang

  13.mars lanserte Verdens helseorganisajon med flere COVID-19 Solidarity Response Fund. Fondet som er det første i sitt slag, skal samle inn penger til helseorganisasjonens og partnernes arbeid for å bekjempe spredningen av viruset.  

  Nye arbeidsmåter til tross; FN jobber

  15. mars satte FN inn en rekke tiltak for å hindre virusspredning blant sine ansatte og andre som bruker FNs lokaler rundt omkring i verden, og samtidig opprettholde kjernevirksomheten. Hjemmekontor og digital teknologi brukes i utstrakt grad. Sikkerhetsrådet og andre vitale FN-organer fortsetter sin ordinære virksomhet.

  Identifiser de smittede

  «Du kan ikke bekjempe en brann med bind for øyne!». Med denne kraftsalven kritiserte lederen av Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, at testing for koronaviruset går altfor tregt: - Den mest effektive måten å forebygge sykdom og redde liv er å bryte smitten. For å gjøre dette må du testes og isoleres: Jeg gjentar: test, test og atter test! 16.03.

  Mental helse i koronaens tid

  Verdens helseorganisasjon, WHO; advarer om de psykiske konsekvensene økt stressnivået på grunn av koronaviruset vil kunne skape. De viser til en 31-punkts veileder som er utviklet for å beskytte mental helse. Veilederen er rettet mot alle grupper i samfunnet, men har et særlig fokus på pleie og omsorgsarbeidere, eldre og andre grupper viruset er særlig farlig for, samt mennesker som lever i isolasjon. WHO oppfordrer oss til å være empatiske mot alle som er berørt, uansett hvor de kommer fra. Det advares også mot stigmatisering av mennesker som er smittet av viruset og mot spredning av falske nyheter og annen useriøs desinformasjon.

 • - Den mest effektive måten å forhindre infeksjoner og redde liv på, er å bryte overføringskjedene. Og for å gjøre det, må du teste og isolere, sa generaldirektør for WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus på et pressemøte i Genève mandag 16. mars.  

  - Igjen er vår melding: test, test, test. 

  WHO-sjefen mener det ikke er nok å følge retningslinjene om sosial avstand, regelmessig håndvask og å hoste i albuen.  

  - Vi kan ikke stoppe denne pandemien hvis vi ikke vet hvem som er smittet, sa Tedros. 

  WHO har så langt sendt ut rundt 1,5 millioner tester til 120 land, for å bidra til å dekke behovet, og organisasjonen samarbeider med ulike selskaper for å gjøre flere tester tilgjengelig. 

 • Helsedirektoratet i Norge har brukt WHOs definisjoner på faser i koronautbruddet, og iverksatt tiltak ut ifra det. 

  WHO har erklært at koronaviruset er en pandemi. En pandemi er en epidemi som sprer seg over flere land samtidig. WHO-sjefen uttalte at avgjørelsen om å klassifisere koronaviruset som en pandemi skyltes både «den alarmerende spredningen, og den alarmerende mangelen på handling.» Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte forrige uke at kronaviruset var en pandemi. WHO hevder samtidig at alle land fortsatt kan endre kursen på denne pandemien gjennom riktige og omfattende tiltak.

Flere ressurser 

Hva vil det si at WHO kaller koronaviruset en pandemi?

WHOs side om korona

FNs side om  korona 

Verdens helseorganisasjon