[[suggestion]]
Konvensjon mot rasediskriminering

Vedtatt

21.12.1965

Trådt i kraft

4.01.1969

Ratifisert av Norge

06.08.1970

Last ned fulltekst

Rasediskrimineringskonvensjonen.pdf

Les mer på engelsk

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Målet med rasediskrimineringskonvensjonen er å sørge for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse har de samme rettighetene som alle andre.

Konvensjonen ble vedtatt i 1965, på et tidspunkt da mange land fortsatt diskriminerte store deler av befolkningen på bakgrunn av rase eller etnisk tilhørighet. Flere land nektet å skrive under, og land som Sør-Afrika og USA sluttet seg ikke til avtalen før på 1990-tallet. Til tross for dette var avtalen et viktig første skritt mot å realisere løftene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948.

Gruppen av 77 (G77), som i dag består av 130 utviklingsland, var svært aktive i utformingen av rasediskrimineringskonvensjonen.

I dag er rasediskriminering slik den var under tidligere europeisk kolonialisme nærmest utryddet, men mennesker forskjellsbehandles fortsatt på grunn av rase eller etnisk tilhørighet. Kurdere i Midtøsten og rohingyaer i Myanmar er eksempler på folkegrupper som blir diskriminert på grunn av etnisk tilhørighet i dag.

Gjennomføring 

Annethvert år sender landene som har undertegnet avtalen rapporter til FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Kommisjonen kommer så med anbefalinger og kommentarer til hvordan avtalen skal forstås for de enkelte medlemslandene.

Her finner du Norges rapporter til FNs rasediskrimineringskomité.

Ressurser