Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs befolkningsfond (UNFPA)

Hvordan jobber UNFPA? 

UNFPA jobber med myndigheter og frivillige organisasjoner i nesten 150 land. 

UNFPA har tre virkeområder:

  • Utvikling av helsetilbud innenfor reproduktiv helse, inklusiv familieplanlegging.
  • Støtte til utvikling av nasjonale strategier for befolkning og utvikling.
  • Kunnskaps- og informasjonsformidling om reproduktiv helse og befolkningsspørsmål.

Reproduktive helseprogrammer omfatter familieplanlegging, alle tjenester knyttet til graviditet og fødsel, og kontroll med seksuelt overførte sykdommer - særlig hiv/aids.

UNFPAs mål er en verden der alle svangerskap er ønsket og alle barnefødsler er trygge. Alle skal ha rett til selv å velge når og om de skal starte en familie, og hvor mange barn de skal ha. UNFPA jobber for å nå alle kvinner, selv i de fattigste og mest avsidesliggende områder, med helsetjenester som trengs for en trygg fødsel. Det samme gjelder områder med konflikt og kriser. UNFPA jobber for å gi unge mennesker, særlig jenter, kunnskap om reproduktiv helse så de i fremtiden kan ta informerte valg.  

UNFPA arbeider for å nå flere av FNs bærekraftsmål, og da særlig bærekraftsmål 3 (helse), 4 (utdanning) og 5 (likestilling).

UNFPAs historie 

UNFPA ble opprettet i 1967 og startet sitt arbeid i 1969. I starten var målet en bedre balanse mellom utvikling og befolkningsvekst. Etter befolkningskonferansen (ICPD) i Kairo i 1994 skiftet organisasjonen fokus fra å begrense befolkningsvekst, til å jobbe for den enkeltes rettigheter om seksuell og reproduktiv helse.

UNFPA er et frivillig finansiert fond og mottar ikke støtte over FNs regulære budsjett. Organisasjonen baserer sin økonomi på frivillige bidrag fra medlemsland eller organisasjoner. 

Norge er en av de største bidragsyterne til UNFPAs arbeid. Mange av arbeidsområdene til UNFPA er prioriterte områder innenfor Norges bistands- og utviklingspolitikk, bl.a. mødrehelse og forebygging av barnedødelighet. 

Lær mer

UNFPAs egne sider

Temaside om fattigdom, utvikling og befolkning

UNFPAs årlige rapport State of the World Population