[[suggestion]]
Verdens befolkningsdag
Verdens befolkningsdag
Tidligere generalsekretær Ban Ki-moon besøker et senter for barne- og mødrehelse i Shanghai, Kina. UN Photo/Mark Garten

FN vil med denne dagen sette befolkningsutfordringer på dagsorden og hva vi må gjøre for å løse disse. Hvert år øker jordas befolkning med 83 millioner, og forsetter vi dette tempoet vil vi være 11 milliarder mennesker i år 2100. FNs befolkningsfond (UNFPA) jobber for bedre familieplanlegging gjennom økt tilgang til prevensjonsmidler, styrkede nasjonale helsetjenester, promotering av bedre lovverk og innsamling av nødvendige data. UNFPA koordinerer også FNs arbeid knyttet til familieplanlegging.

Familieplanlegging er en menneskerett

I 2018 var det 50 år siden den internasjonale menneskerettighetskonferansen i Teheran, Iran, der det ble vedtatt at familieplanlegging skulle være en menneskerettighet.

Som følge av konferansen slo man fast at kvinner og jenter har rett til å unngå utmattelse, utarming og farer knyttet til mange og hyppige graviditeter. Både menn og kvinner har rett til å bestemme når og hvor ofte de ønsker å bli foreldre, og hvis de i det hele tatt ønsker å bli det.

Familieplanlegging er godt forankret i FNs bærekraftsmål nummer 3 «God Helse». Der står det blant annet at man innen 2030 skal sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

11. juli 1987 markerte man "The Day of Five Billion, da verdens befolkning nådde fem milliarder mennesker. Verdens befolkningsdag stammer fra denne datoen, og ble etablert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i 1989.

 

2021: Befolkning og COVID-19

Pandemien og ulik tilgang til vaksiner har forsterket eksisterende befolkningsutfordringer og forskjeller mellom fattig og rik i ulike deler av verden.

Koronapandemien har også utfordret tilgangen til helsetjenester, spesielt innen seksuell og reproduktiv helse. Ifølge UNFPA har minst 12 millioner kvinner mistet tilgang til prevensjon og mulighet til familieplanlegging under pandemien.

Kjønnsdiskriminering og ulikheter mellom kjønnene forverret seg under den sosiale nedstengningen. Mange kvinner mistet eller forlot jobbene sine for å ta vare på familien og flere barn havnet i risikosonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Denne utviklingen har ført til at flere land er bekymret over befolkningsutviklingen. UNFPA oppfordrer verdens ledere til å investere mer i seksuell og reproduktiv helse for å takle utfordringene og sikre kvinners rett og mulighet til å bestemme over egen kropp. 

Lær mer

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering 

FNs befolkningsfond

Verden befolkningstall

 FNs bærekraftsmål 

Abonner på nyhetsbrev: