[[suggestion]]
Verdens befolkningsdag
Verdens befolkningsdag
Tidligere generalsekretær Ban Ki-moon besøker et senter for barne- og mødrehelse i Shanghai, Kina. UN Photo/Mark Garten

FN vil med denne dagen sette befolkningsutfordringer på dagsorden og hva vi må gjøre for å løse disse.

Dagen er samtidig en mulighet til å feire menneskelig fremgang, og at på tross av utfordringer, er menneskeheten mer utdannet og lever sunnere enn på noe tidligere tidspunkt i historien.

Hvordan ser befolkningen ut i årene fremover?

De siste anslagene viser at verdens befolkning kan vokse til rundt 8,5 milliarder i 2030 og 9,7 milliarder i 2050.

Demografiske trender fungerer som et varsel om hvilke utfordringer man vil stå overfor i tiden fremover. Det er spesielt viktig å vite hvordan befolkningen ser ut om man skal oppnå bærekraftsmålene, dette fordi landet har mulighet til å tilpasse strategien sin og legge inn ekstra tiltak der det kreves mest. 

For eksempel må land som opplever rask befolkningsvekst, hvorav de fleste er i Afrika sør for Sahara, gi skolegang og helsehjelp til et økende antall barn, og sikre kvalitetsutdanning og sysselsettingsmuligheter for et økende antall ungdommer. Om de ikke er klar over denne informasjonen vil de med tiden vike lengre fra å oppnå bærekraftsmålene. 

Land der befolkningsveksten har avtatt eller stoppet opp, må forberede seg på en økende andel eldre og i noen tilfeller minkende befolkningsstørrelse

Verden anslås å nå en topp på rundt 10,4 milliarder mennesker i løpet av 2080-årene og forbli på det nivået til 2100.

Familieplanlegging er viktig for å ivareta befolkningen

Alle svangerskap i verden skal være ønsket og alle barnefødsler trygge. Alle skal ha rett til å velge om og eventuelt når de skal starte en familie, og hvor mange barn de ønsker å ha. Alt for mange kvinner mister livet hvert år som følge av graviditetskomplikasjoner. De fleste av disse dødsfallene kunne vært forhindret gjennom tilgang til trygge helsetjenester. 

I 2018 var det 50 år siden den internasjonale menneskerettighetskonferansen i Teheran, Iran, der det ble vedtatt at familieplanlegging skulle være en menneskerettighet.

Som følge av konferansen slo man fast at kvinner og jenter har rett til å unngå utmattelse, utarming og farer knyttet til mange og hyppige graviditeter. Både menn og kvinner har rett til å bestemme når og hvor ofte de ønsker å bli foreldre, og hvis de i det hele tatt ønsker å bli det.

Familieplanlegging er også godt forankret i FNs bærekraftsmål nummer 3; god helse.

Der står det blant annet at man innen 2030 skal sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

FNs befolkningsfond

FNs befolkningsfond (UNFPA) er organet i FN-systemet som har hovedansvar for befolkningsspørsmål. UNFPA står for United Nations Population Fund, og jobber først og fremst med seksuell og reproduktiv helse.

UNFPA jobber for bedre familieplanlegging gjennom økt tilgang til prevensjonsmidler, styrkede nasjonale helsetjenester, promotering av bedre lovverk og innsamling av nødvendige data. Utover dette jobber de med spørsmål knyttet til blant annet alderdom, menneskerettigheter, urbanisering og migrasjon. 

UNFPA koordinerer også FNs arbeid knyttet til familieplanlegging.

Historie

11. juli 1987 markerte man "The Day of Five Billion", da verdens befolkning nådde fem milliarder mennesker. Verdens befolkningsdag stammer fra denne datoen, og ble etablert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i 1989.

Lær mer

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering 

FNs befolkningsfond

Verdens befolkningstall

 FNs bærekraftsmål 

Abonner på nyhetsbrev: