[[suggestion]]
FNs befolkningsfond (UNFPA)
FNs befolkningsfond (UNFPA)
En kvinne med sitt nyfødte barn på en klinikk i Mutua Camp in Mozambique, støttet av FNs befolkningsfond (UNFPA). UN photo/Eskinder Debebe

Hvordan jobber UNFPA? 

UNFPA står for United Nations Population Fund, og jobber først og fremst med seksuell og reproduktiv helse. Utover dette jobber de med spørsmål knyttet til blant annet alderdom, menneskerettigheter, urbanisering og migrasjon. 

Organisasjonen jobber med myndigheter og frivillige organisasjoner i mer enn 150 land og områder. 

UNFPA sine tre hovedvirkeområder er:

  • Utvikling av helsetilbud innenfor reproduktiv helse, inklusiv familieplanlegging.
  • Støtte til utvikling av nasjonale strategier for befolkning og utvikling.
  • Kunnskaps- og informasjonsformidling om reproduktiv helse og befolkningsspørsmål.

Reproduktive helseprogrammer omfatter familieplanlegging, tjenester knyttet til graviditet og fødsel, og kontroll med seksuelt overførte sykdommer - særlig HIV/AIDS.

UNFPAs mål er at alle svangerskap i verden er ønsket og alle barnefødsler er trygge. Alle skal ha rett til å velge om og eventuelt når de skal starte en familie, og hvor mange barn de ønsker å ha. UNFPA jobber for å nå alle kvinner, uavhengig av hvor de måtte bo, med helsetjenester som trengs for å opprettholde en god seksuell helse og bidra til mest mulig trygge fødsler. 

UNFPA arbeider for å nå alle FNs bærekraftsmål, men fokuserer særlig på mål 3: God helse og livskvalitet, mål  4 : God utdanning og mål 5: Likestilling mellom kjønnene. 

UNFPA har hovedkontor i New York, og siden oktober 2017 har Dr. Natalia Kanem vært sjef for UNFPA. 

UNFPAs historie 

FNs befolkningsfond ble stiftet i 1969. I starten var målet en bedre balanse mellom utvikling og befolkningsvekst. Etter befolkningskonferansen (ICPD) i Kairo i 1994 skiftet organisasjonen fokus fra å begrense befolkningsvekst til å jobbe for den enkeltes rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

UNFPA er et frivillig finansiert fond og mottar ikke støtte over FNs regulære budsjett. Organisasjonen mottar i stedet frivillige bidrag fra medlemsland og organisasjoner. I 2017 kuttet USA finansiering til organisasjonen, blant annet med beskyldninger om at UNFPA støtter tvungen abort. Andre land, særlig de nordiske, økte sin støtte til organisasjonen, og UNFPA har i perioden hatt mer midler enn noensinne. Den nye presidenten i USA ønsker å gjenopprette støtten i 2021.  

Norge er en stor bidragsyter til UNFPAs arbeid. Mange av arbeidsområdene til UNFPA er prioriterte områder innenfor Norges bistands- og utviklingspolitikk, blant annet mødrehelse og forebygging av barnedødelighet. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

UNFPAs egne sider

UNFPAs årlige rapport State of the World Population 

Abonner på nyhetsbrev: