[[suggestion]]
FNs befolkningsfond (UNFPA)
FNs befolkningsfond (UNFPA)
En kvinne med sitt nyfødte barn på en klinikk i Mutua Camp in Mozambique, støttet av FNs befolkningsfond (UNFPA). UN photo/Eskinder Debebe

Hvordan jobber UNFPA? 

UNFPAs jobber først og fremst med seksuell og reproduktiv helse, men også med spørsmål knyttet til blant annet alderdom, menneskerettigheter, urbanisering og migrasjon. 

Organisasjonen jobber med myndigheter og frivillige organisasjoner i mer enn 150 land og områder. 

UNFPA har tre virkeområder:

  • Utvikling av helsetilbud innenfor reproduktiv helse, inklusiv familieplanlegging.
  • Støtte til utvikling av nasjonale strategier for befolkning og utvikling.
  • Kunnskaps- og informasjonsformidling om reproduktiv helse og befolkningsspørsmål.

Reproduktive helseprogrammer omfatter familieplanlegging, alle tjenester knyttet til graviditet og fødsel, og kontroll med seksuelt overførte sykdommer - særlig hiv/aids.

UNFPAs mål er en verden der alle svangerskap er ønsket og alle barnefødsler er trygge. Alle skal ha rett til selv å velge når og om de skal starte en familie, og hvor mange barn de skal ha. UNFPA jobber for å nå alle kvinner, selv i de fattigste og mest avsidesliggende områder, med helsetjenester som trengs for en trygg fødsel. Det samme gjelder områder rammet av konflikt og kriser. UNFPA jobber for å gi unge mennesker, særlig jenter, kunnskap om reproduktiv helse så de i fremtiden kan ta informerte valg.  

UNFPA arbeider for å nå alle FNs bærekraftsmål, men fokuserer særlig på mål 3 (helse), 4 (utdanning) og 5 (likestilling).

Siden oktober 2017 har Dr. Natalia Kanem vært sjef for UNFPA. 

UNFPAs historie 

FNs befolkningsfond ble stiftet i 1969. I starten var målet en bedre balanse mellom utvikling og befolkningsvekst. Etter befolkningskonferansen (ICPD) i Kairo i 1994 skiftet organisasjonen fokus fra å begrense befolkningsvekst til å jobbe for den enkeltes rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse.

UNFPA er et frivillig finansiert fond og mottar ikke støtte over FNs regulære budsjett.  Organisasjonen mottar frivillige bidrag fra medlemsland og organisasjoner. 

Norge er en av de største bidragsyterne til UNFPAs arbeid. Mange av arbeidsområdene til UNFPA er prioriterte områder innenfor Norges bistands- og utviklingspolitikk, bl.a. mødrehelse og forebygging av barnedødelighet. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

UNFPAs egne sider

UNFPAs årlige rapport State of the World Population 

 

Abonner på nyhetsbrev: