Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)

Bosetningsprogrammet UN-Habitat har som mandat å jobbe for bosetninger som er sosialt akseptable og miljømessig bærekraftige. Et akseptabelt tak over hodet er et viktig mål.

Organisasjonen arbeider for å sikre en sosial og miljømessig bærekraftig utvikling av menneskelige bosetninger, for at alle skal ha tilstrekkelig husly og tilgang til rent vann og sanitære forhold, og for å forbedre situasjonen til mennesker som bor i slum.

De fire viktigste oppgavene

De fire viktigste oppgavene i arbeidet for byer uten slum:

  1. fremme globale normer
  2. analyse og forskning
  3. feltarbeid og kapasitetsbygging
  4. finansiering av boligbygging og byutvikling

Bosetningsprogrammets oppgaver har blitt stadig mer relevant i tråd med den økende urbaniseringen. Verdens byer vokser raskt, og av verdens befolkning bor halvparten i byer.

Innen 2050 forventes det at 6 milliarder mennesker bor i byer. Dette skaper utfordringer for hvordan organisere bosetning.

Byer er attraktive både som bosted, og som samlingspunkt for mange viktige prosesser innad i et land. Økende urbanisering medfører også store utfordringer knyttet til fattige deler av byene, slik som slumområder, der gode sanitære forhold, helsestell og utdanningstilbud ikke er en selvfølge.

Lær mer

UN-Habitats egne sider

FNs bærekraftsmål nummer 11 handler om bærekraftige byer og samfunn