[[suggestion]]
FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)

UN-Habitat arbeider for å sikre en sosial og miljømessig bærekraftig utvikling av bosetninger, at alle skal ha tilstrekkelig husly og tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, og for å forbedre situasjonen til mennesker som bor i slumområder.

Organisasjonen ble stiftet i 1975 som United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF). UN-Habitat har hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi, og har siden 2017 vært ledet av Maimunah Mohd Sharif fra Malaysia.

Bærekraftige byer og samfunn 

Bosetningsprogrammets oppgaver har blitt stadig mer relevant i tråd med den økende urbaniseringen. Verdens byer vokser raskt, og av verdens befolkning bor nå rundt halvparten i byer.

Byer er attraktive å bo i, og innen 2050 forventes det at 6 milliarder mennesker bor i urbane områder. Økende urbanisering fører med seg store utfordringer, blant annet knyttet til slumområder i byene. Der er det ofte store utfordringer knyttet til sanitære forhold, helsestell og utdanningstilbud.  

FNs bærekraftsmål er viktige for UN-Habitats arbeid, og organisasjonen har derfor lansert New Urban Agenda, som knytter sammen myndigheter, FN-organisasjoner, sivilt samfunn, forskere, akademia, næringsliv og lokalsamfunn i arbeidet med bærekraftsmål 11 - bærekraftige byer og samfunn. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Statistikk: Befolkning i byområder

UN-Habitats egne sider