[[suggestion]]
Internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål
Internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål
West Point-slummen i den liberiske hovedstaden Monrovia. Foto: UN Photo/Albert González Farran

I 1985 vedtok FNs generalforsamling, gjennom resolusjon A/RES/40/202 A, at første mandag i oktober skulle markeres som internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål. FNs bosettingsprogram UN-Habitat har ansvaret for dagen. 

UN-Habitat har som mandat å  jobbe for bærekraftig utvikling av byer og bosetninger. 

Mange bor i slumområder

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Mange byer vokser raskere enn infrastrukturen og botilbudet klarer å håndtere, og dette fører til en utvikling av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester til innbyggerne. Rundt en tredjedel av de som lever i byer, nærmere 1 milliard mennesker, bor i slumområder. 

Bærekraftsmål 11, bærekraftige byer og samfunn, har som mål og innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder.

Lær mer

FNs bærekraftsmå nummer 11

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Statistikk: Befolkning i byområder 

Statistikk: Slum

UN-Habitats egne sider

Abonner på nyhetsbrev: