Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

Hvordan jobber UNHCR for å hjelpe flyktninger?

 

1. UNHCR jobber for å ivareta flyktningers rettigheter

UNHCR jobber for å ivareta flyktningers menneskerettigheter gjennom å fremme , og gi stater som tar imot flyktninger råd om hvordan de skal overholde sine forpliktelser. Målet er å sikre at alle har mulighet til å be om beskyttelse i et annet land, og at ingen flyktninger blir returnert til et land der de vil bli forfulgt. I tillegg hjelper UNHCR flyktninger å finne løsninger på situasjonen sin. Dette kan for eksempel være å returnere frivillig til hjemlandet sitt når det er trygt, å bli integrert i landet de har fått opphold i, eller å bli bosatt i ett tredje land som kvoteflyktninger.

2. UNHCR tilbyr beskyttelse for mennesker som har flyktet

UNHCR hjelper mennesker som nettopp har flyktet med basisbehov. De deler ut telt, lakener og tepper, og sørger for at flyktningene har mat, vann og medisiner. Der det er mulig får flyktninger kontanter eller kuponger, slik at de kan gjøre sine egne innkjøp.

3. UNHCR driver med påvirkningsarbeid

UNHCR driver påvirkningsarbeid mot politikere i enkeltland og internasjonalt. Målet er å sikre at flyktningers rettigheter blir ivaretatt. Under flyktningstrømmen til Hellas i 2015 uttalte høykommissæren seg for eksempel i media. Der la han press på andre europeiske land, og ba dem ta imot flere flyktninger for å avlaste Hellas.

4. UNHCR sikrer flyktningers helse

UNHCR jobber for at alle flyktninger skal ha tilgang til helsetjenester. Arbeidet inkluderer beskyttelse mot HIV og andre sykdommer, behandling for skader og sykdommer, tilgang til prevensjon, råd om mat og ernæring, og gode vann og sanitærforhold.

5. UNHCR utgir en global appell med oversikt over kostnader, og statistikk over flyktninger

UNHCR utgir hvert år en oversikt over verdens flyktningkriser, og hvor mye de mener det vil koste å adressere dem på en god måte. Appellen inneholder også statistikk om flyktninger, og informasjon om hva UNHCR bør prioriteres i året som kommer.

Hvordan ble UNHCR stiftet?

Etter 2. verdenskrig ble Den internasjonale flyktningorganisasjonen (IRO) opprettet. IRO skulle finne nye hjem til mennesker som hadde flyktet under krigen, eller hjelpe dem med å flytte tilbake. På tross av dette arbeidet var millioner av mennesker fortsatt på flukt. I 1950 opprettet FNs hovedforsamling et høykommissariat for å gi flyktninger internasjonal beskyttelse. Nederlenderen J. G. van Heuven Goedhart var den første høykommissæren for flyktninger.

UNHCR har mottatt Nobels fredspris to ganger, i 1954 og i 1981.

Hvordan er UNHCR organisert?

Filippo Grandi har vært FNs høykommissær for flyktninger siden januar 2016. UNCHR har rundt 10 000 ansatte og er til stede i 126 land.

Det er UNHCRs eksekutivkomité som bestemmer hvordan organisasjonen skal jobbe. Den består av 98 medlemsland.

UNHCRs Regionale Representasjon for Nord-Europa ligger i Stockholm. Kontoret jobber med juridiske spørsmål innen flyktning- og asylrett og driver rådgivnings- og informasjonsvirksomhet.

Hvor får UNHCR penger fra?

UNHCR finansieres hovedsakelig av frivillige bidrag fra land, organisasjoner, privat sektor, fond og enkeltpersoner. Det er ulike giverland som står for hoveddelen av midlene. Norge var niende største bidragsyter til UNHCR i 2014.

Budsjettet til UNHCR er på rundt 52 milliarder kroner. Det er delt inn i tre deler:

  • feltoperasjoner
  • globale programmer
  • drift av UNCHRs kontorer rundt omkring i verden

Hvert år kommer UNHCR med en global appell, der de anslår hvor mye penger de vil trenge for å håndtere flyktningsituasjonen det kommende året. I 2016 anslo UNHCR at de ville trenge 6,5 milliarder dollar.

Hva er Nansen-prisen?

Nansen-prisen blir delt ut av UNHCR hvert år. Den går til en person eller organisasjon som har gjort noe bra for flyktninger. Den ble opprettet i 1954, og er oppkalt etter Fritjof Nansen (1861-1930). Nansen ledet repatrieringen (hjemflyttingen) av hundretusener av mennesker som hadde måttet flykte fra hjemmene sine under 1. verdenskrig.

Nansenprisen består av en medalje og en pengesum på 100.000 amerikanske dollar som doneres fra Norge og Sveits.

I 2016 fikk Hellenic Rescue Team (HRT) og Efi Latsoudi Nansenprisen for sitt arbeid for flyktninger som ankom Hellas. 

Lær mer

UNHCRs egne sider

Temaside om flyktninger