[[suggestion]]
Lykkeindeks

Forklaring

FNs Sustainable Development Solutions Network (SDSN) har laget en indeks og en årlig lykkerapport, World Happiness Report. Her rangerer man land basert på hvor lykkelige befolkningen er. Omtrent 3000 mennesker i hvert land har blitt spurt om å vurdere sitt nåværende liv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er det verste mulige livet og ti er det beste mulige livet. Jo nærmere landets score er 10, desto lykkeligere er befolkningen.

Det er seks ulike forhold som måles i undersøkelsen: Inntekt, forventet levealder, sosial omsorg, frihet, tillit og generøsitet.

Abonner på nyhetsbrev: