[[suggestion]]
Alfabetiseringsgrad, unge

Alfabetiseringsgrad, ungeprosent (2021)

Alfabetiseringsgrad, unge2021

Land prosent (2021)
Afghanistan 55.9

[[ modalTitle ]]

Alfabetiseringsgrad, unge2021

prosent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Alfabetisme defineres som en person som kan lese eller skrive (og forstå det som leses eller skrives) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting. Indikatoren kan ses i sammenheng med lese og skriveferdighetene i resten av befolkningen.

Tallene gir en pekepinn på hvor godt utdanningssystemene fungerer i en av sine hovedoppgaver - lesing og skriving. Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO.

Abonner på nyhetsbrev: