[[suggestion]]
Flyktninger, flyktet til

Forklaring

Her er antall mennesker på flukt utenfor hjemlandet, sortert etter hvilket land de har flyktet til og oppholder seg i. 

Mennesker som er på flukt i sitt eget land fører man opp en egen statistikk, (Internt fordrevne).

Tallene blir samlet inn av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 

Temasider om flyktninger

Abonner på nyhetsbrev: