[[suggestion]]
Internt fordrevne

Forklaring

Tallene er hentet inn av Internal Displacement Monitoring Center. Tallmaterialet er basert på mange forskjellige kilder, både offisielle tall, rapporter fra sivilsamfunnsorganisasjoner,  FN-organer samt IDMCs egne undersøkelser.

Internt fordrevne er ikke definert som flyktninger og har dermed heller ikke rett på beskyttelse på samme måte som flyktninger.

Les vår temaside om flyktninger 

Abonner på nyhetsbrev: