[[suggestion]]
Bli FN-skole
Bli FN-skole

En samling lærere på studietur fra FN-sambandet foran FN-bygningen i New York (foto:Ida H. Andersen).

Våre tilbud og aktiviteter til FN-skoler

Som FN-skole mottar dere:

  • Et gratis besøk fra FN-sambandet ved innmelding
  • Rabatt på flere av FN-sambandets undervisningsaktviteter
  • FN-linken fire ganger i året, med konkrete undervisningstips til lærerne
  • Digitalt oblat som dere kan plassere på skolens hjemmesider, for å synliggjøre at dere er en FN-skole
  • Gratis FN-flagg (defilérflagg) ved innmelding til en verdi av kr 500
  • Mulighet til å søke om plass på studiereise for lærere til New York

Å være FN-skole koster kun kr 500 per skoleår for hele skolen. Vi kommer gjerne på besøk og gjennomfører våre undervisningsopplegg. Se prisliste, med rabatt for FN-skoler, lengre ned på siden.

Vi har ulike skreddersydde aktiviteter:

Våre skreddersydde aktiviteter

FN-rollespill

FN-rollespillet er vår mest populære aktivitet. Her representerer elevene landene i FNs sikkerhetsråd. De debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt, og får førstehånds erfaring med hvordan diplomatisk arbeid i FN foregår. FN-skoler får rabatt, se prislisten nederst. Tilbys til: vgs, ungdomsskole

FN-avis

Dette er et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor elevene lager nettavis med internasjonalt tema. Opplegget gir stort rom for øvelse i ulike ferdigheter, og dekker en rekke kompetansemål. Gratis, men tilbys kun til FN-skoler. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole

FN-film fra Sør

Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere gratis skolekino for norske elever. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål.Gratis, men tilbys kun til FN-skoler (dersom filmen vises på kino kan det tilkomme utgifter)Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole.

Handelsspillet med klimaforhandlinger

I dette spillet lærer elevene om ulikheter mellom land og om ulike forutsetninger og urettferdige strukturer. Samtidig lærer de om hvordan produksjon og handel med varer henger sammen med klimaendringer. FN-skoler får rabatt, se prislisten nederst.Tilbys til: vgs, ungdomsskole

Tekstilfabrikken, et rollespill om arbeidsliv

Dette rollespillet handler om maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen. Det gir kjennskap til interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Rollespillet gir også elevene innsikt i problemer knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked, samt en forståelse av hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter. FN-skoler får rabatt, se prislisten.Tilbys til: vgs, ungdomsskole

Foredrag

Vi tar utgangspunkt i FN, men varierer temaene fra fred og konflikt til menneskerettigheter, klima og FNs bærekraftsmål. Vi kommer på skolebesøk til dere eller tar imot skoleklasser i våre lokaler rundt omkring i landet. FN-skoler får rabatt, se prislisten nederst. Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole.

Studiereise for lærere til FN i New York

Hver vår tar vi med 16 lærere fra 8 skoler på en ukes studiereise til FN og den norske FN-delegasjonen i New York. Tilbys bare til FN-skoler, Tilbys til: vgs, ungdomsskole, barneskole

FN-linken

FN-linken er et nyhetsbrev med skreddersydde undervisningsopplegg, tilbud om studiereiser samt annen nyttig skoleinformasjon.  

Prisliste

TilbudPris for FN-skolerPris for ikke-medlemmer
Besøk av FN-filuren600,-1100,-
FN-avisGratisTilbys kun til FN-skoler
FN-filmGratis*Tilbys kun til FN-skoler
FN-rollespill1000,-2000,-
Foredrag600,-1100,-
Foredrag som holdes hos FN-sambandetGratisGratis
Handelsspillet og "Tekstilfabrikken" som holdes hos FN-sambandetGratisGratis
Handelspillet600,-1100,-
Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme1000,-2000,-
Rollespill: Tekstilfabrikken600,-1100,-

Ta kontakt med din regionavdeling for å gjøre avtaler om besøk. 

* dersom filmen vises på en kino, kan det tilkomme ekstra utgifter

Dersom det er lang reisevei, kan skolen måtte betale noe ekstra i reiseutgifter. 

Slik blir din skole medlem

Ønsker du å melde inn din skole? Lurer du på om dere er medlem? Eller bare lære med om ordningen? Klikk på lenken nedenfor for å fylle ut skjemaet så tar vi kontakt med dere.

Skjema for påmelding

 

UNESCO-skole

FN-sambandet koordinerer ett nettverk som består av skoler med spesiell satsing på internasjonalisert undervisning. Dette er UNESCO-skoler og skolene bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.

Mer om UNESCO-skoletilbudet vårt

Spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta gjerne kontakt med

Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver Øst 22 86 84 13

Abonner på nyhetsbrev: