[[suggestion]]
FN-rapport: 91 prosent av alle naturkatastrofer siden 1998 skyldes ekstremvær

UNISDR publiserte denne uka rapporten Economic Losses, Poverty & Disasters 1998-2017. UNISDR er FNs kontor for risikoreduksjon ved naturkatastrofer.

Mellom 1998 og 2017 omkom 1,3 millioner mennesker i klimarelaterte og geofysiske katastrofer. Ytterligere 4,4 milliarder mennesker ble skadd eller fordrevet fra sine hjem, med akutt behov for nødhjelp. Mens de fleste dødsfall skyldtes geofysiske hendelser, hovedsakelig jordskjelv og tsunamier, var 91 prosent av alle katastrofer forårsaket av oversvømmelser, stormer, tørke, hetebølger eller andre ekstreme værforhold.

Ressurser

Rapporten fra UNISDR kan du lese på denne lenken (PDF)

Se også: 13. oktober markeres FNs internasjonale dag for reduksjon av katastrofer

FN-sambandet har temasider om klimaendringer.

Abonner på nyhetsbrev: