[[suggestion]]
Arbeidskonferansen i Genève er i gang

Den tradisjonsrike arbeidskonferansen i Genève trekker vanligvis tusenvis av mennesker til ILOs hovedkvarter. I år må denne, som mange andre konferanser, gå virtuelt. Fra 7-19. juni vil over 4000 delegater fra regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner fra 187 ILO-land møtes digitalt. Hovedtemaet på konferansen vil være koronakrisens påvirkning på internasjonalt arbeidsliv og ILOs respons.

Konferansen går i to bolker

Arbeidskonferansen deles i to bolker i år. Den første nå i juni og den andre på senhøsten. Møtene i den første bolken startet 3. juni, med formøter fra slutten av mai. Fellesmøtene starter 7. juni. 

I juni er det ILOs respons på koronakrisenILOs program and budsjett for 2022-23 , diskusjoner rundt sosial beskyttelse og arbeidsstandarder gjennom pandemien som står på agendaen. 

World of Work toppmøtet, som har fått tittel International action for a human-centred COVID-19 response, vil finne sted 17. and 18. juni. På toppmøtet vil det bli innlegg ved regjeringssjefer og myndigheter, samt debatter mellom representanter for trepartssamarbeidet. Verdensdagen mot barnearbeid 10/6 og en fersk rapport om utbredelsen av barnearbeid ventes også få mye oppmerksomhet. 

Her kan du lese mer om arrangementer, finne agendaen og arbeidsplanen.

Guy Ryders åpningstale

Generaldirektør i ILO, Guy Ryder, holdt sin åpningstale til delegatene 7. juni. 

I talen sin fortalte Ryder om de enorme konsekvensene covid-19-krisen har fått for internasjonalt arbeidsliv. Ifølge Ryder, var arbeidslivet for dårlig forberedt på krisen: 

  • Tilsvarende 255 millioner fulltidsjobber gikk tapt i 2020.
  • Arbeidsinntektene globalt sank med tilsvarende 3,7 trillioner amerikanske dollar.
  • Flere millioner bedrifter kan gå tapt, trusselen er særlig stor for små og mellomstore selskaper.
  • Ulikheten øker, de mest sårbare og minst priviligerte ble rammet hardest - unge, kvinner, de i uformell sektor og flyktninger.  

- Har det i det hele tatt vært et tidspunkt i ILOs historie der ansvaret til denne konferansen har vært tyngre, eller forventningene større? På dette tidspunktet i den pandemi-utløste krisen i arbeidslivet, bærer mennesker over hele verden håp om at gjenoppbyggingen vil føre til en mer motstandsdyktig, bærekraftig, rettferdig og bedre fremtid, sa Ryder i åpningstalen.

Abonner på nyhetsbrev: