[[suggestion]]
Finland kåret til verdens lykkeligste land, Norge ned på andreplass

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.I synkende rekkefølge må Norge, Danmark, Island, Sveits, Nederland, Canada, New Zealand, Sverige og Australia se seg slått. USA har gått ned fire plasseringer siden i fjor, og befinner seg på 18. plass. I tillegg er Finlands immigranter de lykkeligste i verden, basert på data fra 117 land. Rangeringen baseres på Gallup Internationals undersøkelser fra 2015-2017.

The World Happiness Report er produsert av United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN), med støtte fra Ernesto Illy Foundation.

Les hele rapporten her

Rangerer 156 land etter befolkningens lykkenivå

The World Happiness Report 2018 rangerer 156 land etter lykkenivå og 117 etter innvandrerbefolkningens lykkenivå. Rangeringen baseres på spørreundersøkelser i hvert land, hvor omtrent 3000 mennesker har vurdert sitt nåværende liv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er respondentens verste mulige liv og ti er respondentens beste mulige liv.

De seks viktigste variablene som forklarer lykkenivå er landets bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, sosialt nettverk, forventinger om helse, sosial frihet, generøsitet og fravær av korrupsjon.

Lykke og migrasjon

Årets rapport tar også opp immigranters lykkenivå. Rapporten inneholder fire kapitler om migrasjon, både internt (innenfor land) og internasjonalt (mellom land). Her undersøkes lykkenivået til migranter, etterlatte familier, og andre som lever i byer, samfunn eller land som mottar migranter.

— Det mest slående funnet i rapporten er det bemerkelsesverdige samsvaret mellom lykkenivået til immigranter og lykkenivået til lokalbefolkningen, sier medredaktør professor John Helliwell fra University of British Columbia.

Av de ti landene med høyest samlet lykkenivå i 2015-2017 er samtlige blant de elleve landene med den lykkeligste innvandrerbefolkningen basert på undersøkelser fra 2005-2015.

— Selv med veldig forskjellige lykkenivåer, konvergerer deres lykkenivå mot nivået til innbyggerne i deres nye land, sier Helliwell.

Migranter som flytter til mer lykkelige land får økt lykkenivå, mens de som flytter til mindre lykkelige land får et lavere lykkenivå. Likevel blir ikke immigranters lykkenivå helt likt som lokalbefolkningens, for immigranters lykke reflekterer også opprinnelseslandets lykkenivå.

I tillegg viser rapporten at immigranters lykkenivå påvirkes av lokalbefolkningens holdninger og aksept. I land hvor lokalbefolkningen har en positiv holdning vil immigranters lykkenivå være høyere.

Flyktninger utgjør ca. 10 % av internasjonale migranter og skiller seg ut på to måter i rapporten. For det første er de den eneste gruppen av migranter som ikke har flyttet frivillig. For det andre mange flyktninger ikke med i undersøkelsen, siden den ikke ble gjennomført i flyktningleirer. Tyskland er det eneste landet med tilstrekkelig data for flyktninger, og tallene herfra viser at flyktninger er mindre lykkelige enn andre immigranter.

Den internasjonale dagen for lykke 20. mars

Dagens lansering av World Happiness Report følges opp av et arrangement i New York 20. mars, når Verdens lykkedag markeres av FN.

I 2012 vedtok FNs generalforsamling å gjøre 20. mars til internasjonal dag for lykke. Dagen markerer at lykke og velvære er et universelt mål for alle mennesker på jorda, og at dette må tas hensyn til i medlemslandenes nasjonale planer.

Les mer om den internasjonale dagen for lykke her

Abonner på nyhetsbrev: