[[suggestion]]
FN: Tid for å ta tak i psykiske problemer på jobben

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har lansert to ferske publikasjoner for å forebygge negative arbeidssituasjoner og kulturer, samtidig som de tilbyr psykisk helsevern og støtte til ansatte.

Ytelse og produktivitet påvirket

— Det er på tide at vi ser på den skadelige effekten arbeid kan ha på vår mentale helse, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO, som har utstedt globale retningslinjer om problemet.

— Individets velvære er grunn nok til å handle, men dårlig mental helse kan også ha en ødeleggende innvirkning på en persons ytelse og produktivitet.

WHO-retningslinjene inneholder tiltak for å takle risikoer for psykisk helse på jobben, for eksempel tung arbeidsbelastning, negativ atferd og andre faktorer som kan skape nød.

For første gang anbefaler WHO lederopplæring, for å bygge deres kapasitet til å forhindre stressende arbeidsmiljøer og svare på arbeidernes behov.

Et arbeidsplasstabu

WHOs verdens mentale helse rapport, World Mental Health Report, fra juni, avslørte at av én milliard mennesker levde med en psykisk lidelse i 2019, opplevde 15 prosent av voksne i arbeidsfør alder en psykisk lidelse.

Arbeidsplassen forsterker bredere samfunnsspørsmål som negativt påvirker mental helse, inkludert diskriminering og ulikhet, sa WHO.

Mobbing og psykisk vold er sentrale trakasseringsklager på arbeidsplassen. Dette har en særlig negativ innvirkning på mental helse. Men å diskutere eller avsløre psykisk helse er fortsatt sett på som tabu i arbeidsmiljøer globalt.

Retningslinjene anbefaler også bedre måter å imøtekomme behovene til arbeidere med psykiske helseproblemer og foreslår grep som støtter deres tilbakevending til arbeid.

Økende muligheter

Retningslinjene beskriver også tiltak for å gjøre det lettere for arbeidere med alvorlige psykiske lidelser å komme seg inn i arbeidsmarkedet.

Retningslinjene krever også viktige grep for beskyttelse av helse-, humanitær- og beredskapsarbeidere.

En egen policy brief, laget i samarbeid med ILO, kommer med praktiske strategier for myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, og deres organisasjoner, både i offentlig og privat sektor.

Målet er å støtte forebygging av psykiske helserisikoer, beskytte og fremme psykisk helse på jobben, og støtte de med psykiske lidelser, slik at de kan delta og trives på jobben.

— Ettersom folk tilbringer en stor del av livet på jobb - et trygt og sunt arbeidsmiljø er avgjørende, sa Guy Ryder, ILOs generaldirektør.

— Vi må investere for å bygge en kultur for forebygging rundt psykisk helse på jobben, omforme arbeidsmiljøet for å stoppe stigma og sosial ekskludering, og sikre at ansatte med psykiske helsetilstander føler seg beskyttet og støttet.

ILOs konvensjon om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og en tilhørende anbefaling, gir juridiske rammer for å beskytte arbeidstakere.

Mangel på nasjonale programmer

Imidlertid rapporterte bare 35 prosent av medlemsland at de har nasjonale programmer for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser.

Koronapandemien utløste en 25 prosent økning i generell angst og depresjon over hele verden, ifølge en WHO-studie publisert i mars.

Krisen avslørte hvor uforberedte regjeringer var på dens innvirkning på mental helse, samt en kronisk global mangel på mentale helseressurser.

I 2020 brukte regjeringer over hele verden i gjennomsnitt bare to prosent av helsebudsjettene på psykisk helse, mens lav-middelinntektsland bevilger mindre enn én prosent.

Stikkord

  • arbeidsliv
  • FN
  • ILO
  • psykisk helse
  • WHO

Abonner på nyhetsbrev: